Úprava vody a čištění odpadní vody

Jedinečné: Rozmanitost technologií AERZEN

Úprava vody a čištění odpadní vody na čistírně odpadních vod

Je mnoho možností a metod pro zamezení poškození životního prostředí. V případě odpadní vody např. provzdušňování kalové nádrže nebo tlakové provzdušňování systémů biologického čištění odpadní vody. Zavádění kyslíku je velmi důležité, pro hluboké nádrže odpadní vody, systémy čištění odpadních vod se standardními provzdušňovacími nádržemi, ale také pro přírodní čistící jezírka.

Pokud již odpadní voda vstoupila do přirozeného cyklu, provzdušňování jezírek a řek zabrání dodatečné kontaminaci. Při čištění pitné vody zajistí vyplachování filtrů stlačeným vzduchem, aby se poskytovala její dokonalá kvalita a aby se přírodní zásoby pitné vody nevyužívaly nadměrně.

Plyn, který se vyskytuje na skládkách, ve vyhnívacích věžích, nebo plyn, který se produkuje při čištění odpadní vody již více neuniká do životního prostředí, ani se nespálí. Používá se na udržitelné využívání energie, aby se pomohlo životnímu prostředí a aby se snižovaly deficity zdrojů. Díky zvýšení tlaku v bioplynových dmychadlech se plyn dopravuje do kogeneračních jednotek (CHP) nebo generátorů, kde se konvertována energie může použít například pro vytápění budov nebo skleníků. Produkovaný plyn se měří prostřednictvím plynoměrů s rotačními písty AERZEN.

Během procesů sušení kalu lze používat dmychadla s rotačními písty AERZEN pro následnou pneumatickou dopravu vysušeného kalu.

Výrobky AERZEN neprovádějí jen úkoly, které jsou uvedeny v příkladech výše. Právě tak, jako existuje mnoho možností na ochranu životního prostředí, je i mnoho jiných oblastí použití dmychadel s rotačními písty, kompresorů s rotačními písty a turbodmychadel AERZEN.

Performance3. Přesné určení zátěžových cyklů.
Performance3. Přesné určení zátěžových cyklů.

Performance 3 Přesné určení zátěžových cyklů. Pro zcela nový druh efektivnosti v provzdušňovacích nádržích.

Různé požadavky a zvláštnosti v designu a konstrukci provzdušňovacích nádrží jsou výzvami pro jakoukoli čistírnu odpadních vod. Výsledek: Nesmírně vysoká spotřeba energie, která může tvořit až do 80% celkových nákladů. Řešení: Inovativní kombinace dmychadel, hybridů a turbodmychadel od společnosti AERZEN. Maximální energetická účinnost pro základní zatížení a přesně definované uspořádání pro největší zatížení. Výsledek: až dosud neznámé účinnosti během celého provozu. Investice se může vrátit za dobu kratší než 2 roky!


AERsmart

Dokonce lepší výkon v provzdušňovacích nádržích

Nejvyšší účinnosti pro dmychadlovou technologii a zátěžové profily jsou ve shodě s nejefektivnějším provozem čistírny odpadní vody - nový ovládací systém strojů AERZEN toto umožňuje.

Návrh zpětného získávání tepla

Zpětné získávání tepla

Snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu

Čistírny odpadních vod jsou zařízení ve městech a obcích, které spotřebovávají nejvíce elektrické energie. Proto kvůli rozsáhlé nejistotě ohledně budoucí globální energetické situace a výsledné tržní ceny energie, existuje urgentní potřeba zvýšit energetickou účinnost.

Zprávy o používání

Čistírna odpadních vod Rheda Wiedenbrück
Do čistírny odpadních vod Rheda Wiedenbrück jsou připojena největší jatka prasat v Německu.

NEVÁHEJTE A SNIŽTE SVÉ REZERVY!

EFEKTIVNÍ VZDUCH PRO ČISTÍRNY ODPADNÍ VODY

Při uvažování o modernizaci čistírny odpadní vody, se při této investici zpravidla zohledňuje trvalé snížení mezních hodnot amoniaku, dusičnanů a fosforečnanů. Pokud jde o rozpočet, je is ohledem na ochranu klimatických podmínek a financí výhodné zahrnout do svých plánů i efektivní využívání energie.