Äänitekninen tarkastelu

Optimointi suunnittelu- ja projektivaiheessa ja olemassa olevien laitteistojen yhteydessä


AERZEN-koneet ovat hiljaisia. Jokainen ympäristö on kuitenkin erilainen. Äänitekniikan asiantuntijamme auttavat sinua nopeasti ja kestävin ratkaisuin. 

Äänitekninen optimointi sisältää:

 • Olosuhteiden analysointi asennuspaikalla
 • Mittaustietojen kerääminen
 • Häiriösuureiden määritys standardin ISO 9614 mukaan
 • Optimointiehdotukset ja tarjous

Suoritamme laitteistollesi ääniteknisiä tarkasteluja suunnittelu- ja projektointivaiheessa tai teemme olemassa olevien laitteistojen ääniteknisiä optimointeja.

Katsaus äänitekniseen optimointiin

Äänitekniset tarkastelut suunnittelu- ja projektointivaiheessa

Asennettavaksi suunniteltujen AERZEN-koneiden ja liitetyn putkijohtojärjestelmän äänisäteily sekä äänen leviäminen tilassa tai heijasteettomassa äänikentässä tutkitaan ja kuvataan ääniteknisesti. Tämä sisältää seuraavaa:

 • Olemassa olevien ääniteknisten tietojen kokoaminen
 • Säteilevän melun laskeminen VDI 3733:n mukaan
 • Tilan ja mahdollisten muiden taustamelulähteiden vaikutuksen määrittäminen
 • Tilan odotettavissa olevan äänitason määrittäminen
 • Suositeltavat toimenpiteet takuumeluarvojen saavuttamiseksi
 • Takuuarvon osoittaminen ääniteknisillä mittauksilla ja arvioinnilla, tarvittaessa äänen intensiteetin mittauksilla ISO 9614:n mukaan

Olemassa olevien laitteistojen äänitekninen optimointi

 • Ääniteknisten tietojen ja olosuhteiden tallentaminen asennuspaikalla Mittaustietojen vertaaminen laskettaviin häiriösuureisiin (taajuusalue, resonanssitaajuudet) Keskustelu tuloksista, optimointiehdotus ja tarjous Takuuarvon osoittaminen ääniteknisillä mittauksilla ja arvioinnilla, osittain mittavilla äänen intensiteetin mittauksilla ISO 9614:n mukaan