Konediagnostiikka

Ammattimainen tietojen tulkinta

Konediagnostiikka tarkoittaa aggregaateille tehtäviä värähtelyteknisiä mittauksia. Tavoitteena on pidentää aggregaattien huoltoväliä valvomalla niiden mekaanista kuntoa säännöllisillä värähtelymittauksilla. AERZEN voi tehdä mittaukset värähtelyn, lämpötilan ja kierrosluvun määrittämiseksi joko siirrettävällä laitteistolla, tai jatkuvan online-valvonnan mahdollistavalla kiinteästi asennetulla järjestelmällä.

AERZENin konediagnostiikka

 • Mittaukset erikoislaitteilla (AERZEN Detector)
 • Ammattimainen tietojen tulkinta
 • Kriittisten koneiden tunnistus
 • Taloudelliset optimointiehdotukset
 • Koneen teknisen kunnon reaaliaikainen valvonta (Delta Real Time Monitoring, DRTM)
 • Tilaraportit, optimointiehdotukset, monipuolisesti säädettävät hälytystoiminnot
 • Luotettavat reaktiorutiinit
AERZENin mekaanikko tekemässä konediagnostiikkaa ennakoivana kunnossapitona

Värähtelymittauksiin perustuva konediagnostiikka

Värähtelymittaus antaa tietoa koneen mekaanisen kunnon heikkenemisestä ja on luotettavin keino vierintälaakerivaurioiden varhaiseksi tunnistamiseksi. Värähtelymittaukset kuuluvat luonnollisesti palveluumme: AERZEN tarjoaa siirrettävällä laitteella tehtävän mittauksen värähtelyn, lämpötilan ja kierrosluvun määrittämiseksi. Lisäksi saatavana on kiinteästi asennettuja järjestelmiä jatkuvaa online-valvontaa varten. Tavoitteena on pidentää aggregaattien huoltovälejä säännöllisillä värähtelymittauksilla. Ruuvi- ja kiertomäntäkompressorien värähtelyjen mittaus ja arviointi tehdään standardin VDI 3836 (DIN ISO 10816–1/3) mukaisesti.

Palveluumme kuuluu:

 • Mittaukset erikoislaitteilla (AERZEN Detector)
 • Mittausreitin määrittäminen tarkastettavien kohteiden rakennetietojen perusteella
 • Värähtelymittaukset asennuspaikalla (koneen äärellä) määritetyn mittausreitin perusteella
 • Ammattimainen tietojen tulkinta: Määritettyjen taajuuksien analysointi FFT-analyysin avulla. Epätasapainon, kohdistusvirheiden, laakerivaurioiden ja hammastusvirheiden tunnistaminen häiriötaajuuksien perusteella.
 • Tarkastuskertomuksen ja menettelyehdotuksia sisältävän toimenpideluettelon laatiminen.
 • Koneen mekaanisen kunnon reaaliaikainen valvonta (Delta Real Time Monitoring, DRTM)

Etusi:

 • Kriittisten koneiden tunnistus: vaurioiden tunnistus varhaisessa vaiheessa

Delta Real Time Monitoring – AERZENin kiertomäntäkoneiden reaaliaikainen valvonta

Jatkuva, useaan kertaan testattu koneiden reaaliaikainen valvonta ja asiantuntijoidemme suorittama arviointi takaavat laitteistosi pitkän ja häiriöttömän käytön. Delta Real Time Monitoring -järjestelmämme valvoo, analysoi ja vertaa värähtelyjen, paineiden ja lämpötilojen mittaus- ja ohjearvoja. Tiedot välitetään intranetin kautta palvelimellesi tai internetin, ethernetin tai GSM-modeemin avulla AERZENin palvelimelle. Mitattaville tiedoille määritetään laitteiston käyttöönoton yhteydessä raja-arvot. Kun mittausarvot ylittävät määritellyt ohjearvot, annetaan hälytys tekstiviestinä tai sähköpostilla etukäteen määrätyille henkilöille (esim. AERZENin huoltopäällikölle tai huoltoasentajalle). Siten on mahdollista tunnistaa laitteen tai sen osan mekaanisen kunnon heikkeneminen jo varhaisessa vaiheessa, ja ryhtyä toimenpiteisiin riittävällä varoitusajalla. Nopealla reagoinnilla varmistetaan tuotannon jatkuminen ja vältetään yllättävät investointitarpeet.

How a AERZEN unit can minimises the risk of unforeseen production interruptions and avoids possibly resulting investments

Reaaliaikaisen valvonnan edut pähkinäkuoressa

 • Jatkuva valvonta
 • Vähäinen toimintahäiriöiden riski
 • Seisonta-aikojen ennakointi
 • Määritellyt kustannukset
 • Pidemmät huoltovälit ja siten alhaisemmat kunnossapitokustannukset
 • Joustava järjestelmä, joka voidaan jälkiasentaa myös olemassa oleviin laitteistoihin
 • Yhteys AERtronic-ohjaukseen (AERZENin kompressoriohjaus)
 • Huoltoviestien välittäminen