Aerzen-koulutukset

PÄTEVÖITYMISTÄ TEKNISELLE HENKILÖKUNNALLE.

Haluatko järjestää henkilöstöllesi AERZEN-aggregaattien käyttö- ja huoltokoulutuksen? Se onnistuu: koulutuksemme antaa henkilöstöllesi kaikki tarvittavat valmiudet. Koulutus voidaan järjestää joko huoltokeskuksessamme tai oman yrityksesi toimitiloissa. AERZENin asiantuntijat opastavat henkilöstösi käyttämään ja huoltamaan AERZEN-laitteitasi oikeaoppisesti ja turvallisesti.

Työnsä osaavaan ammattihenkilöstöön kannattaa panostaa.

  • Koulutukset järjestetään joko asiakkaan luona tai omassa huoltokeskuksessamme
  • Kiertomäntä- ja ruuvikompressorien käytön ja huollon opiskelu
  • Valmistajan kompetenssi sisäisenä resurssina, nopeasti käytettävissä omassa yrityksessäsi

Tuoteorientoitunut koulutus = arvonlisää yritykselle

AERZENin asiantuntija antaa yrityksen käyttöhenkilökunnalle tietoa AERZEN-aggregaateista

Saatavilla olevat koulutukset liittyvät AERZENin vakioaggregaatteihin, joissa käytetään kiertomäntä- ja ruuvikompressoreita sekä kiertomäntä-ruuvikompressoreita. Käytännönläheiset kurssit käsittävät myös aggregaattien lisävarusteet (katso oikealla oleva ruutu). Osanottajat saavat tuotekohtaista tietoa huolellisuusvelvollisuuksista, turvallisuusohjeista, huoltoväleistä sekä kielletyistä käyttötavoista ja niiden vaikutuksista. AERZEN ottaa kullekin kurssille vain rajallisen määrän osallistujia. Siten se varmistaa kurssien ammattimaisen tason ja jokaisen koulutukseen osallistuneen saaman suuren käytännön hyödyn. Tuloksena on AERZENin erinomaisesti kouluttama tekninen henkilökunta, mikä takaa koneiden paremman käyttövalmiuden ja selkeän arvonlisän yrityksellesi.

Esimerkki koulutussisällöstä kiertomäntäkompressoreille

  • Paineventtiili
  • Takaiskuläppä
  • Imuäänenvaimennin ja ilmasuodatin
  • Perusrunko
  • Käynnistyskevennys (Aeromat)

Esimerkki koulutussisällöstä ruuvi- tai kiertomäntä-ruuvikompressoreille

  • Öljysumunerotin Tyhjäkäynnin ja täyden kuorman säätely Öljynpaineen säätöventtiili Öljylämpötilan säätöventtiili Instrumentointi