aerzen

2022. vizija

Augimas su sistema

AERZEN yra viena iš trijų pasaulyje pirmaujančių įmonių, kurių specializacija yra taupiai energiją ir išteklius naudojančios dujų tiekimo ir suspaudimo mašinos bei gamybos metodai.

Įmonė

AERZEN centrinės įmonės būstinės administracinis pastatas

Ateityje „Aerzener Maschinenfabrik“ išliks šeimos įmone. Norint pasiekti šį tikslą, pelnas turi būti solidus. Tik taip galime visada užtikrinti įmonės nepriklausomumą ir sprendimų laisvę. Todėl svarbiausios užduotys yra užimti rinkos dalį ir kuo labiau sumažinti nereikalingas išlaidas. Pagrindinės mūsų strategijos sritys yra pasaulinė plėtra ir bazinės gamyklos Ercene išlaikymas, gaminių asortimento plėtimas, regioniniai ir į poreikius orientuoti gaminiai bei nauji rinkos segmentai.

Rengdama strategiją ir vykdydama savo veiklą „AERZEN Gruppe“ veikia pagal įmonių socialinės atsakomybės nuostatas („Corporate Social Responsibility“, CSR), kaip įmonė prisiimdama ekonominę, teisinę ir etinę atsakomybę.

Kokybė

AERZEN technikas dirba prie aukštos kokybės AERZEN agregato

AERZEN vardas tapo aukščiausios kokybės sinonimu. Tai reiškia, kad klientams siūlome išskirtinai patikimus gaminius, paslaugas ir procesus. Kokybę galima išmatuoti. Gauti skaičiai įrodo AERZEN gaminių, paslaugų ir naudojimo sprendimų kokybiškumą. Norint užtikrinti kokybę, nepakanka pristatyti gaminį ar sprendimą, kurio klientas tikisi ir kurį turi gauti pagal sutartį. Kokybė taip pat susijusi su pristatymu laiku ir absoliučiu patikimumu. Tai galime užtikrinti, tik jei kasdien visi labai stengsimės. „AERZEN Gruppe“ įsipareigojimą garantuoti kokybę įrodo vykdoma kokybės programa, į kurią įtraukiami visi darbuotojai. Taip užtikriname savo gaminių ir sprendimų ateitį.

Klientai

AERZEN techninės priežiūros darbuotojas ir įmonės darbuotojas spaudžia ranką

Orientavimasis į klientą, nesutinkant su kompromisais, visose įmonės srityse yra vienas svarbiausių sėkmės veiksnių. Orientacija į klientus ir gaminių kūrimas derinami su regiono rinkos reikalavimais ir naudojimo sritimis. Tam reikia gerai pažinti savo klientus. Turime suprasti, ką jie dirba, žinoti jų poreikius ir išsiaiškinti, ko jie tikisi iš mūsų kaip specialistų. Savo klientų visame pasaulyje lūkesčius išsiaiškiname vykdydami darbuotojų rotaciją, organizuodami jų mokymą skirtinguose skyriuose ir vietose, intensyviai lankydamiesi pas klientus ir rengdami tikslingus seminarus. Taip kaupiame žinias apie klientus, o turint šių žinių lengviau perprasti rinkų ypatumus ir kurti gaminius.

Valdymas

Vadovybė užtikrina operatyvų 2022. vizijos įgyvendinimą vadovaujantis AERZEN vadovavimo gairėmis. Net geriausia strategija yra bevertė, jei ji nėra įgyvendinama naudojant operatyvias priemones. Tad vadovybė yra atsakinga už tai, kad mažais žingsneliais būtų įgyvendinama 2022 in. vizijos strategija. Savų principų laikymasis, nuolatinis dialogas su darbuotojais bei vadovais, konstruktyvių atsiliepimų kultūra yra svarbiausi dalykai.

Darbuotojai

AERZE darbuotojai darbo vietoje – Bendravimas, komandos dvasia, pasitikėjimas, įsipareigojimas, iniciatyvumas ir nuomonių įvairovė yra svarbiausi AERZEN įmonės principai

Bendravimas, komandos dvasia, pasitikėjimas, įsipareigojimas, iniciatyvumas ir nuomonių įvairovė yra svarbiausi mūsų įmonės principai. Palaikome ilgamečius ryšius, skatiname kvalifikacijos kėlimą, vertiname užsienyje įgytą patirtį, taip pat pritariame tarptautiniams patirties ir darbuotojų mainams grupės įmonėse. Be to, užtikriname, kad visame pasaulyje būtų atsižvelgiama į minimalius darbo standartus. Rezultatus skatinančioje darbo atmosferoje su aiškiai vadovo nustatytais tikslais ir pozityvų iššūkį keliančiomis užduotimis sukuriame asmeninio tobulėjimo galimybes kiekvienam darbuotojui. Vadovais pasitikime. Kuriame sąlygas, kurios leidžia kuo patogiau derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai. Abipusis supratimas ir įvertinimas užtikrina optimalų tarptautinį bendradarbiavimą. Tad darbo aplinka AERZEN įmonėse stiprina prekės ženklą ir vertinamo darbdavio reputaciją.

Pelnas

AERZEN pelno ir įmonės vertės statistiniai duomenys

Aiškiai apibrėžus finansinius tikslus, lengviau didinti pelną ir ilgalaikę įmonės vertę. Šie skaičiai svarbūs norint veikti rinkoje mažai priklausant nuo svetimo kapitalo ir užtikrinti darbo vietas. Įmonės vertę lemia materialiniai dalykai, pvz., turtas, gamyklos ir įranga, bei nematerialios vertybės, pvz., darbuotojų kompetencija bei prekės ženklo vertė. Visi mūsų darbuotojai gali aktyviai prisidėti didinant pelną bei keliant įmonės vertę. Jiems tereikia kiekvieną dieną puikiai atlikti savo darbą.

Inovacijos

Lemputės paveikslėlis – Visuose lygiuose įtvirtinta inovacijų kultūra ir ateityje užtikrins mūsų įmonės konkurencingumą.

Visuose lygiuose įtvirtinta inovacijų kultūra ir ateityje užtikrins mūsų įmonės konkurencingumą. To siekia už inovacijas atsakinga AERZEN vadovybė.  Bendravimas ir darbas įmonės viduje, vertybės ir suvokimas turi užtikrinti sėkmingą inovacijų įgyvendinimą. Kuriant gaminius inovacijoms būtinas nuoseklus rinkos stebėjimas, poreikių ir tendencijų atpažinimas ir sprendimų priėmimas remiantis šiomis žiniomis. Siekiame inovacijomis galinčius tapti gaminius kurti ir rinkai pateikti kuo greičiau.

Globalizacija

Žemėlapio paveikslėlis – Nors mūsų įmonė veiklą vykdo visame pasaulyje, sutelkiame dėmesį į vietinę gamybą bei decentralizuojame kompetencijų ir techninės priežiūros centrus.

Visame pasaulyje veikianti įmonių grupė dėmesį sutelkia į vietinę gamybą bei decentralizuoja kompetencijų ir techninės priežiūros centrus. Mūsų globalizacijos ir plėtros strategija padeda išsaugoti darbo vietas, stiprina mūsų padėtį rinkoje konkuruojant pasauliniu mastu. Globalizacija ir 2022. vizija „AERZEN Gruppe“ yra naudingos ir apsaugo mūsų pozicijas visose vietose.

Aplinkos apsauga ir tvarumas

AERZEN teikia pirmenybę aplinką ir išteklius tausojantiems gaminiams ir gamybos metodams.

AERZEN teikia pirmenybę aplinką ir išteklius tausojantiems gaminiams ir gamybos metodams. Išteklių tausojimą suprantame kaip kuo našesnę gamybą ir paslaugas, tam panaudojant kuo mažiau žaliavų ir energijos. Itin aplinką saugančių AERZEN gaminių pavyzdžiai yra „Delta Hybrid“ ir efektyvios pavarų technologijos. Kalbant apie aplinkos apsaugą verta paminėti „Green Building“, priklausantį „AERZEN USA“, ir gamybos centrą pagrindinėje būstinėje. Ir ateityje sieksime gaminius tobulinti taip, kad jie energiją naudotų taupiai.

Įmonės etika

AERZEN sandorius vykdo griežtai laikydamasi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, jais įmonė vadovaujasi itin atidžiai.

Integracija ir patikimumas – mūsų vertingiausias turtas. „AERZEN Gruppe“ įmonės laikosi aukštų teisinių ir etinių standartų, taikomų mūsų darbo sričiai. Sandorius vykdome griežtai bei atidžiai laikydamasi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių. Kiekvieno darbuotojo įsipareigojimas taip elgtis mums labai svarbus. Mūsų darbuotojai savo asmeninius reikalus tvarko taip, kad tai nekeltų pavojaus jų pareigoms ir įsipareigojimams įmonei, nesusidarytų teisinių klausimų dėl priklausymo AERZEN įmonių grupei.