man in blue with helmet

Naudodami AERZEN sprendimus, niekuo nerizikuojate

Sprendimai pagal ATEX standartus

ATEX (pranc. „ATmosphère EXplosible“) yra europietiškas standartas, apibrėžiantis, kokia įranga ir apsaugos sistemos gali būti naudojamos potencialiai sprogiose atmosferose. Nuo 1996 m. gruodžio 12 d. galioja ATEX gaminių direktyva 2014/34/ES. Šis teisinis dokumentas užtikrina asmenų, kurie dirba potencialiai sprogiose srityse arba gali nukentėti nuo sprogimų, apsaugą. Be to, ATEX eksploatacijos direktyvoje 1999/92/EB nurodyta, kad įrenginių eksploatuotojai vertindami riziką privalo sudaryti apsaugos nuo sprogimo dokumentą ir potencialiai sprogias atmosferas suskirstyti į zonas.

Plačiame AERZEN gaminių asortimente yra sprendimų beveik visoms ATEX zonoms
ES apsaugos nuo sprogimo direktyvos chemijos pramonėje yra vienos svarbiausių. AERZEN visada teikia tik produktus atitinkančių sprendimų pasiūlymus.
Horstas-Ulrikas Schwarzas yra kompresorių gamybos vadybininkas
Horst-Ulrik Schwarz, AERZEN vienpakopių kompresorių produkto vadybininkas „ATEX nekelia jokios rizikos. Mūsų klientai gali pasikliauti per dešimtmečius sukaupta AERZEN patirtimi. Mūsų stipriosios pusės – situacijos analizė, suprantami patarimai ir veiksmais tampančios kalbos.“
Apsaugos nuo sprogimo žyma ant „Delta Blower GM3S“
Apsaugos nuo sprogimo ženklelis ant „Delta Blower GM3S“
Didelei rafinavimo įmonei reikia AERZEN gaminių, atitinkančių ATEX standartus
Perdirbimo gamyklos taip pat pasikliauna sprogimui atspariais AERZEN produktais.

Gaminiai beveik visoms ATEX zonoms

Plačiame AERZEN gaminių asortimente yra sprendimų beveik visoms ATEX zonoms. To pasiekėme naudodamiesi dešimtmečius kaupta patirtimi, nes AERZEN kompresoriai ir orpūtės nuo seno eksploatuojamos ir labai sudėtingomis darbo sąlygomis. Kadangi argumentuota konsultacija suteikia galimybę sukurti ATEX reikalavimus atitinkančią įrenginių konstrukciją, AERZEN inžinieriai prieš diegdami aptaria visas projekto detales su klientu. Jie atsižvelgia į visą su ATEX susijusią informaciją apie dujų ir dulkių rūšį, eksploatavimo aplinką, sprogimo grupę, temperatūros klasę (dujų), atitinkamą savaiminio užsiliepsnojimo temperatūrą (dulkių), aplinkos temperatūrą ir dažnio keitiklių eksploataciją. Pagal šiuos duomenis įrenginį galima priskirti vienai iš trijų kategorijų. Pagal ATEX gaminių direktyvą RL 2014/34/ES apsauga skirstoma į įprastą, didelio lygio apsaugą ir labai didelio lygio apsaugą.

Visi sprendimai vienu metu

Kad klientas gautų būtent tai, ko jam reikia, ATEX specialistai iš AERZEN išvystė individualią agregatų koncepciją, kuri apima visą reikiamą dokumentaciją bei atitinkamus priedus pagal ATEX gaminių direktyvą RL 2014/34/ES. Specialūs klientų pageidavimai prieš pritaikant kruopščiai patikrinami AERZEN inžinierių, atsižvelgiant į ATEX direktyvos reikalavimus. Taip klientas gauna bendrą sprendimą, atitinkantį ATEX ir, savaime suprantama, patikrintą TÜV, – nesvarbu, ar agregatas bus naudojamas taikant perteklinį slėgį, ar neigiamą slėgį. Atsižvelgdama į gaminių grupes ir zonų tipus, AERZEN skirtingai interpretuoja savo technologijas.

  • Zonų atskyrimo filtrai
  • Speciali dokumentacija
  • Specialių medžiagų naudojimas su terpe kontaktuojančioms dalims
  • Išorinė matavimo aparatūra
  • Svyravimų stebėsena
  • Kibirkščių stabdikliai
  • Specialūs varikliai, skirti atitinkamai zonai

Įvairios pritaikymo galimybės

AERZEN gaminiai naudojami, pavyzdžiui, taikant aplinkos apsaugos technologijas biodujoms ir dujoms suspausti bei dujoms prisotinti, chemijos ir farmacijos pramonėje dujų gavybai ir dujoms šalinti, rafinavimo įmonėse ir elektrinėse. Be to, jie naudojami maisto produktų ir plastmasės pramonėje silosui krauti bei iškrauti ir transportuoti pneumatiniu būdu. Kadangi pneumatiniu būdu transportuojant degias arba sprogstamas medžiagas įrenginyje gali susidaryti galinčių užsidegti mišinių, reikia nurodyti skirtingas jų komponentų zonas, kad būtų galima taikyti atitinkamas apsaugos priemones.

AERZEN siūlo visus įrenginių komponentus, jų konstrukcija atitinka ATEX standartus. Ekonomiška alternatyva įprastoms apsauginėms dalims yra AERZEN ištobulinti, TÜV patikrinti zonų filtrai ir integruoti kibirkščių stabdikliai. Tad AERZEN klientai niekada nerizikuoja – jie visada laikosi įstatymuose numatytų reikalavimų dėl apsaugos nuo sprogimo.