man in blue with helmet

Kiekvienai pritaikymo sričiai tinkamas įrenginys

Technologijų įnašas – dujų suspaudimas procesams reikalingų dujų ir aušinimo pramonės srityje

Dujų suspaudimas proceso dujų ir aušinimo pramonėje

Individualią optimalaus tiekimo ir suspaudimo koncepciją proceso dujų ir šaldymo pramonėje galima sudaryti tik tada, kai susiję reikalavimai šimtu procentų atitinka pasirinktą mašinų koncepciją. Todėl, prieš nusprendžiant pirkti, atitinkamas individualias bendrąsias sąlygas reikia nuodugniai apsvarstyti iš dviejų perspektyvų: įrenginio būsimojo naudotojo perspektyvos (svarbiausi yra esami procesų reikalavimai) ir įrenginio tiekėjo perspektyvos (šie reikalavimai turi būti atitinkamai įgyvendinami, pasirenkant optimalią mašinų koncepciją). 

Š šiuos reikalavimus gali atsižvelgti tik tas gamintojas, kuris turi reikiamų specifinių žinių ir gali pasiūlyti atitinkamų mašinų. AERZEN mašinų fabrikas nuo 1868. gamina rotacines stūmoklines orpūtes, o nuo 1943. – sraigtinius kompresorius. Daugiau kaip 60 metų AERZEN tiekia orpūtes ir kompresorius, skirtus dujoms suspausti proceso dujų ir aušinimo pramonėje. Šiuo metu AERZEN sėkmingai tiekia šiam specifiniam sektoriui reikalingą įrangą visame pasaulyje, naudotojų atsiliepimai itin geri, ypač iš naudotojų, dirbančių chemijos ir naftos chemijos pramonės, plieno ir sodos pramonės bei biometano dujų gamybos srityse. Prieš svarstant būtina atidžiai išanalizuoti esamą kliento situaciją. Esminiai kriterijai, be kita ko, yra spaudžiamų dujų sudėtis, įsiurbimo slėgis ir įsiurbimo temperatūra, pageidautinas išleidimo slėgis ir pageidautina išleidimo temperatūra, aplinkos temperatūra, numatomas transportavimo kiekis ir aušinti naudojamo vandens kiekis. Šie ir kiti parametrai yra būtinos sąlygos norint parengti individualų pasiūlymą, atsižvelgiant į specialius pageidavimus, pvz., įtraukti specialius variklius, dažnių keitiklį, triukšmo slopinimo priemones ir pan. Tai svarbiausi AERZEN principai. 

Dujų suspaudimo įrenginiai turi atitikti labai specifinius ir sudėtingus visų naudojimo atvejų reikalavimus. Kadangi naudojamos iš dalies degios arba nuodingos dujos, ši technika turi būti ypač sandari. Be to, ji privalo atitikti su naudojimu susijusias, klientui taikytinas direktyvas (pvz., ATEX direktyvas ir Ex sertifikatus). Naudojamos medžiagos priklauso nuo transportuojamos terpės ir vietoje taikomų proceso reikalavimų. Taigi, atsižvelgiant į mašinos tipą, naudojami, pvz., stipriojo ketaus lydinio, plieno lydinio arba nerūdijančiojo plieno komponentai.  

Trys individualių sprendimų kompresorių sistemos

Nors įmonė žinoma pasaulyje, norint priimti pagrįstą ir tikslingą sprendimą svarbu įvertinti įmonės dydį ir gamintojo lankstumą. Individualiems dujų suspaudimo sprendimams, skirtiems proceso dujų ir aušinimo pramonei, AERZEN siūlo toliau nurodytų serijų suspaudžiančias rotacines stūmoklines orpūtes be alyvos bei sraigtinius kompresorius su tepalų įpurškimu ir suspaudimu be alyvos.  

Rotacinės stūmoklinės orpūtės, suspaudžiančios be tepalų

GR serijaSlėgio skirtumai iki 1,5 barĮsiurbiamo srauto tūris nuo 100 iki 50'000 m³/hGQ serijaSlėgio skirtumai iki 1,5 bar Įsiurbiamo srauto tūris nuo 15'000 iki 100'000 m³/h
Sraigtiniai kompresoriai

Suspaudimas su tepalų įpurškimu
VMY 36 serija (aušinimo ir proceso dujos)

Vienpakopis slėgių skirtumas maždaug iki 20 barĮsiurbiamo saruto tūris nuo 500 iki 8900 m³/h VMY 25 serija (aušinimo ir proceso dujos)Slėgių skirtumas iki 25 barĮsiurbiamo srauto tūris maždaug nuo 300 iki 2700 m³/h

Suspaudimas be alyvos VR serijaSlėgių skirtumas iki 52 barĮsiurbiamo srauto tūris maždaug


nuo 650 iki 120000 m³/h

Po kruopščių projektavimo, parengimo ir inžinerijos parengiamųjų darbų ir, nepaisant sudėtingumo, labai trumpo atidavimo eksploatuoti etapo klientas visada gauna tiksliai pritaikytą, sudėtingą ir patikimą sprendimą. AERZEN dujų kompresoriai atitinka aukštą kokybės standartą, modernias technologijas, nedideles energijos sąnaudas ir gali būti eksploatuojami labai ilgai, kai kuriais atvejais net ilgiau kaip 30 metų. 

GR serijos rotacinės stūmoklinės orpūtės

Dviejų menčių, suspaudimo be alyvos pagrindu veikianti GR serija apima proceso dujų kompresorius, palaikančius slėgių skirtumą iki 1500 mbar ir įsiurbiamo srauto tūrį nuo 100 iki 50'000 m³/h. Stūmokliniu principu veikiantys įrenginiai gali automatiškai prisitaikyti prie besikeičiančių eksploatacijos sąlygų. Jie naudojami, pvz., kaip koksavimo krosnių ir aukštakrosnių dujų orpūtės plieno pramonėje ir kaip agregatai H2-, CH-, CO dujoms, vandens garams ir specifinėms kritinėms arba nuodingoms dujoms suspausti. Gamindama šiuos suspaudimo įrenginius be alyvos, įskaitant rotorius, AERZEN gali naudoti, priklausomai nuo proceso reikalavimų, skirtingas medžiagas, pvz., stipriojo ketaus lydinį, plieno lydinį arba nerūdijantįjį plieną, ir individualius sandarinimo variantus atitinkamai kamerai. Tepalų ir transportavimo kameros visiškai atskirtos neutraliomis kameromis. Dėl ypač tvirtos konstrukcijos įrenginiai atsparūs priemaišoms dujose, pvz., dulkėms, dervos ir nešvarumų dalelėms arba skysčių likučiams. Valant ir aušinant galima naudoti vandenį arba tirpiklius, valiklius arba aušinimo priemones. 

GQ serijos rotacinės stūmoklinės orpūtės

Siūlome ir suspaudimo be alyvos rotacines stūmoklines orpūtes iš panašios konstrukcijos GQ serijos (slėgių skirtumas iki 1,2 bar (specialių vienpakopių konstrukcijų iki 1,5 bar, dvipakopių agregatų iki 3,0 bar), įsiurbiamo srauto tūris nuo 15'000 iki 100'000 m³/h). Jei slėgių skirtumas yra maždaug iki 2,0 bar, pvz., vykdant „Midrex“ procesus plieno pramonėje, naudojami keli įrenginiai tiek lygiagrečiai, tiek kaip dvipakopės sistemos. GQ serijos įrenginiai taip pat veikia stūmokliniu principu. Be to, jie gali automatiškai prisitaikyti prie kintančių eksploatacijos sąlygų. GQ serijos mašinos daugiausia naudojamos plieno pramonėje proceso ir aušinimo dujoms suspausti, todėl jose montuojami specialiai parinkti transportavimo kameros sandarikliai. Ekstremalus iššūkis ir aukštos AERZEN kompetencijos pavyzdys yra pagal KTA reikalavimus sertifikuotos GR serijos suspaudimo be alyvos rotacinės stūmoklinės orpūtės vandens garams suspausti antrinėse atominių jėgainių grandinėse. Šioms orpūtėms keliami aukščiausi gamybos, patikros ir dokumentacijos reikalavimai. Tokių užsakymų parengiamieji darbai, bandymai ir medžiagų tiekimas gali trukti beveik iki trejų metų, skaičiuojant iki gamybos pradžios. Visi GQ įrenginiai santykinai atsparūs nešvarumams dujose (pvz., dulkėms, purvo dalelėms arba skysčių likučiams). Dujoms aušinti ir transportavimo kamerai valyti reikalinga nepertraukiama įpurškiamo vandens srovė. 

VMY serijos sraigtiniai kompresoriai su tepalų įpurškimu, skirti aušinimo pramonei

Iš pradžių AERZEN daugelį metų labai sėkmingai tobulino ir gamino tik atskiras sraigtinių kompresorių su tepalų įpurškimu kompresorių pakopas. Vėliau jas išorinių įrenginių montuotojai papildydavo ir naudodavo kaip funkcinius aušinimo įrenginius. Nuo 2012. rinkodarą, inžineriją ir pakavimą perėmė pavaldžioji įmonė, kurios specializacija yra aušinimo įrenginiai. AERZEN HUNGÁRIA KFT. Estergome, Vengrijoje, veikia kaip kompetencijos centras ir visame pasaulyje prekiauja VMY serijos sraigtiniais kompresoriais, pritaikytais aušinimo technologijoms. Integruotos tepalų atskyrimo sistemos sumažina likutinį tepalų kiekį nuo 1 iki 5 mg/m³. VMY serijos AERZEN aušinimo įrenginiai su tepalų įpurškimu, naudodami integruotą srauto tūrio valdymą, ypač ekonomiškai suspaudžia gamtines, inertines dujas, amoniaką, helį, angliavandenilius, vandenilio chloridą, anglies dioksidą, mišrias ir proceso dujas, našumas pakinta nuo 100 iki 20 %. Dėl tepalų įpurškimo kompresoriai atsparūs kintančiam tūriui, temperatūrai ir slėgiui. VMY serijos AERZEN sraigtiniai kompresoriai naudojami uždarose aušinimo grandinėse (amoniako, freonų, helio).

VMY serijos sraigtiniai kompresoriai su tepalų įpurškimu, skirti proceso dujoms suspausti

VMY serijos AERZEN sraigtiniai kompresoriai su tepalų įpurškimu pritaikyti įvairiausiems proceso dujų pramonės poreikiams. Jie naudojami, pvz., gamtinėms, inertinėms dujoms, angliavandeniliams ir kitoms procesų dujų mišiniams suspausti. Agregatai naudojami chemijos, naftos chemijos pramonėje, jėgainėse ir t. t. Dėl tepalų įpurškimo kompresorius atsparus kintančiam tūriui, temperatūrai ir slėgiui. Dėl integruotos tepalų atskyrimo sistemos ties transportavimo riba gali būti pasiekiamas 5–1 ppm likutinis tepalų kiekis. 

Proceso dujų technologijai skirtas VR serijos suspaudimo be alyvos sraigtinis kompresorius

Dėl visiškai betepalinio veikimo būdo be alyvos ir vandens įpurškimo galimybės AERZEN VR serijos sraigtiniai kompresoriai su dujų įsiurbimo anga viršuje ir dujų išėjimo anga apačioje suderinami su dujomis, kurių molekulinė masė svyruoja, taip pat dujomis, kuriose yra nešvarumų, dujomis, linkusiomis į polimerizaciją, be to, jie tinkami procesams, kuriuos vykdant negali būti tepalų. Įrenginių naudojimo ribas lemia slėgio ir temperatūros sritys ir leistinas kompresorių sukimosi greitis. Mechaninė kompresorių apkrova susidaro, kai slėgių skirtumas yra iki 12 bar (didelio slėgio sritis iki 25 bar), o maksimali leistina suspaudimo galinė temperatūra nuo 250 °C (160 °C, jei kompresorių pakopos iš nerūdijančiojo plieno). Tiekiami vienpakopiai ir dvipakopiai proceso dujų sraigtiniai kompresoriai su tarpinio aušinimo funkcija. Kompresoriniai agregatai veikia esant srauto tūriui nuo 600 m³/h iki 120'000 m³/h ir pagrindiniam rotoriaus sukimosi greičiui nuo 2000 iki 20'000 1/min. AERZEN suspaudimo be alyvos proceso dujų sraigtinių kompresorių 4+6 rotoriaus profilis asimetriškas (pagrindinio rotoriaus – 4 dantys, papildomo rotoriaus – 6 dantys). Toks profilio derinys užtikrina rotoriaus branduolio skersmens santykinį stiprumą, atitinkantį leistinus slėgio skirtumus. Kuriant kompresorių agregatus gali būti atsižvelgta į tarptautinius standartus, pvz., API 619613614671, 613, 614, 671 ir pan., nuostatas dėl rūgščiųjų dujų (NACE) ir kliento specifikacijas. VR serijos suspaudimo be alyvos sraigtiniai kompresoriai naudojami chemijos, naftos chemijos pramonėje, t. y. rafinavimo, koksavimo, sodos fabrikuose ir plieno gamyklose deginamoms dujoms, koksinėms dujoms, kalkių džiovinimo krosnių dujoms, dujų mišiniams ir dujoms su vandenilio sulfidu (rūgščiosioms dujoms) transportuoti. Įpurškiant vandens dujų darbinė temperatūra sumažinama iki leistinos, siekiant išvengti polimerizacijos, pvz., suspaudžiant butadieną, tai būtina padaryti gaminant stireno-butadieno kaučiuką. Be to, galima laikinas įpurkšti tirpiklių, jei norima išvalyti. Valantysis įpurškiamo vandens poveikis ir sandarinimo vandens nuotėkis yra ypatingas VR kompresorių be alyvos tipo privalumas, jis ypač naudingas, jei gali kauptis dujose esančių nešvarumų nuosėdos, pvz., kai derva, naftalenas ir polimerizacijos likučiai limpa prie rotorių ir korpuso sienelių. 

Išvada

Nėra iš anksto paruoštų proceso dujų ir aušinimo pramonės dujų suspaudimo sprendimų. Beveik kiekvienu atveju reikalingi individualūs sprendimai, jie turi būti priimami jau planavimo etape, glaudžiai bendradarbiaujant tiekėjui ir naudotojui. Jos plati ir įvairia programa AERZEN suteikia galimybę užtikrinti optimalias sąlygas siūlomiems individualiems proceso dujų ir aušinimo pramonės dujų suspaudimo sprendimams. Remdamasi šešis dešimtmečius įvairiose srityse visame pasaulyje kaupta patirtimi ir didele kompetencija, AERZEN siūlo specialiai klientui pritaikytus, ypač ekonomiškus, patvarius, optimaliai energiją naudojančius proceso dujų ir aušinimo pramonės dujų suspaudimo sprendimus. 

Autorius: Norbertas Barlmeyeris, apie suspausto oro technologijas rašantis žurnalistas, Bylefeldas