man in blue with helmet

Nurodymai dėl duomenų apsaugos

Gerb. naudotojai!

Džiaugiamės, kad lankotės mūsų interneto svetainėse. Toliau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 straipsnį.

1. Duomenų apsaugos deklaracija

Duomenų valdytojas

Duomenų valdytoja, atsakinga už toliau apibūdintą duomenų rinkimą ir tvarkymą, yra skyrelyje „Apie mus“ nurodyta įmonė. 

Naudojimo duomenys

Siekiant pagerinti mūsų svetainių kokybę, Jums lankantis mūsų svetainėse statistikos tikslais kaip protokolas mūsų saityno serveryje laikinai išsaugomi vadinamieji naudojimo duomenys. Šie duomenys apima:

 • nukreipiantįjį puslapį;
 • failo pavadinimą;
 • užklausos datą ir laiką;
 • perduotų duomenų kiekį;
 • prieigos būseną (failas perduotas, failas nerastas);
 • naudojamos saityno naršyklės tipo apibūdinimą;
 • užklausą siunčiančio kompiuterio IP adresą, kuris sutrumpinamas taip, kad jo nebūtų įmanoma susieti su asmeniu. 

Nurodyti protokolo duomenys išsaugomi tik anonimiškai.

2. Duomenų saugumas

Siekdami Jūsų duomenis kuo geriau apsaugoti nuo nepageidaujamos prieigos, imamės techninių ir organizacinių priemonių. Savo puslapiuose taikome šifravimo metodą. Jūsų duomenys iš Jūsų kompiuterio į mūsų serverį ir atvirkščiai internetu perduodami naudojant TLS šifravimo sistemą. Jūs ją atpažįstate iš to, kad Jūsų naršyklės būsenos juostoje spynelės simbolis rodomas uždaras ir adreso eilutė prasideda .

3. Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Remdamiesi duomenų tvarkymo sutartimis pagal BDAR 28 straipsnį Jūsų duomenis perduodame paslaugų teikėjams, kurie mums padeda valdyti mūsų interneto svetaines ir su jomis susijusius procesus (pvz., svetainių, prieglobos, stebėjimo ir naujienlaiškių paslaugų teikėjams). Mūsų paslaugai teikėjai yra griežtai saistomi mūsų nurodymų ir atitinkamų sutartinių įsipareigojimų.

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

We sometimes transfer personal data to a third country outside the EU. In each case, we have taken care to ensure an appropriate level of data protection: 

Kartais asmens duomenis perduodame į trečiąją valstybę už ES ribų. Tokiu atveju užtikriname tinkamo lygio duomenų apsaugą: 

„Google Analytics“, „Google+“ ir „YouTube“ (JAV) atveju tinkamo lygio duomenų apsauga užtikrinama atitinkamu dalyvavimu Privatumo skydo („Privacy Shield“) susitarime (BDAR 45 straipsnio 1 dalis): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

„Cloudflare“ (JAV) atveju tinkamo lygio duomenų apsauga užtikrinama atitinkamu dalyvavimu Privatumo skydo susitarime (BDAR 45 straipsnio 1 dalis): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active 

„salesforce“ (JAV) atveju tinkamo lygio duomenų apsauga užtikrinama atitinkamu dalyvavimu Privatumo skydo susitarime (BDAR 45 straipsnio 1 dalis): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

„LinkedIn“ (JAV) atveju tinkamo lygio duomenų apsauga užtikrinama atitinkamu dalyvavimu Privatumo skydo susitarime (BDAR 45 straipsnio 1 dalis): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active  

„Twitter“ (JAV) atveju tinkamo lygio duomenų apsauga užtikrinama atitinkamu dalyvavimu Privatumo skydo susitarime (BDAR 45 straipsnio 1 dalis): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active 

„Facebook“ (JAV) atveju tinkamo lygio duomenų apsauga užtikrinama atitinkamu dalyvavimu Privatumo skydo susitarime (BDAR 45 straipsnio 1 dalis): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  

Jūsų užklausą persiunčiame savo patronuojamosioms ir prekybos bendrovėms ES ir už jos ribų, jei tolesnis užklausos apdorojimas turi būti vykdomas ten.

4. Priegloba

Prieglobos paslaugomis naudojamės tam, kad galėtume užtikrinti šiam internetiniam turiniui valdyti reikalingas infrastruktūros ir platformų, duomenų apdorojimo pajėgumo, atminties talpos, duomenų bazių, saugos ir techninės priežiūros paslaugas.

Mes ar mūsų prieglobos paslaugų teikėjas naudotojo duomenis, kontaktinius duomenis, turinio duomenis, sutarčių duomenis, naudojimo duomenis, metaduomenis ir šiuo internetiniu turiniu besinaudojančių klientų, suinteresuotųjų asmenų ir lankytojų komunikacijos duomenis tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, siejamą su BDAR 28 straipsniu (duomenų tvarkymo sutarties sudarymas), siekdami savo teisėtų interesų veiksmingai ir saugiai teikti šį internetinį turinį.

5. „Cloudlfare“ turinio teikimo tinklas

Mes naudojame vadinamąjį turinio teikimo tinklą („Content-Delivery-Network“, CDN), kurį teikia bendrovė „Cloudlfare, Inc.“, 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, JAV. „Cloudlfare“ yra sertifikuota pagal Privatumo skydo susitarimą, tad garantuoja, kad laikysis Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės nuostatų. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

CDN yra paslauga, kuria naudodamiesi savo internetinį turinį, visų pirma didelius medijų failus, tokius kaip grafikai arba scenarijai, regionuose paskirstytais ir internetu susietais serveriais pristatome greičiau. Naudotojų duomenys tvarkomi tik pirmiau nurodytais tikslais ir siekiant užtikrinti CDN saugumą ir funkcionalumą.

Duomenis naudojame pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą siekdami savo teisėtų interesų, t. y. saugiai ir veiksmingai teikti, analizuoti ir optimizuoti savo internetinį turinį.

Išsamesnė informacija pateikta „Cloudlfare“ Duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.cloudflare.com/security-policy.

  6. Slapukai

  Savo interneto svetainėse naudojame slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie gali būti išsaugomi ir nuskaitomi Jūsų galiniame įrenginyje. Skiriami seanso slapukai, kurie ištrinami, kai tik uždarote savo naršyklę, ir nuolatiniai slapukai, kurie saugomi kelis seansus. Slapukuose gali būti duomenų, iš kurių galima atpažinti naudojamą įrenginį. Tačiau kartais slapukuose tik išsaugoma informacija apie tam tikrus nustatymus, kurių neįmanoma susieti su asmeniu. 

  Savo interneto svetainėse naudojame seanso ir nuolatinius slapukus. Duomenis tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą siekdami intereso savo svetainę padaryti veiksmingesnę, saugesnę ir patogesnę naudotojams. 

  Slapukuose išsaugomi, pvz., šie duomenys ir informacija:

  • prisijungimo informacija;
  • kalbos nustatymai;
  • įvestos paieškos sąvokos;
  • informacija apie mūsų svetainės iškvietų skaičių ir naudojimąsi atskiromis mūsų internetinio turinio funkcijomis.

  Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji Jus informuotų apie slapukų išsaugojimo vietą. Taip užsitikrinsite skaidrų slapukų naudojimą. Taip pat bet kada galite atitinkamai nustatydami naršyklę ištrinti slapukus ir neleisti kurti naujų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad tokiu atveju mūsų svetainės gali būti rodomos ne optimaliai, o kai kurios funkcijos techniškai neprieinamos.

  7. Stebėjimo įrankiai

  „Google Analytics“

  Siekdami, kad mūsų interneto svetainė atitiktų poreikius, naudodami „Google Analytics“ kuriame pseudoniminius naudojimo profilius. „Google Analytics“ naudoja slapukus, kurie gali būti išsaugomi ir mūsų nuskaitomi Jūsų galiniame įrenginyje. Taip mes galime atpažinti ir suskaičiuoti sugrįžtančius lankytojus. Duomenis tvarkome pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir Telemedijų įstatymo („Telemediengesetz“, TMG) 15 straipsnio 3 dalį siekdami intereso sužinoti, kaip dažnai įvairūs naudotojai apsilanko mūsų svetainėse.

  Slapukų sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine paprastai perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir jame išsaugoma. Šioje svetainėje aktyvinome IP anonimizavimo funkciją, todėl, prieš informaciją perduodant iš Europos Sąjungos valstybių narių, „Google“ Jūsų IP adresą sutrumpina. Tik išimtiniais atvejais į JAV esantį „Google“ serverį perduodamas visas IP adresas (tinkamo lygio duomenų apsauga pagal BDAR 45 straipsnio 1 dalį užtikrinama „Google“ dalyvavimu Privatumo skydo susitarime) ir tik tada ten sutrumpinamas. Su „Google Inc.“ (JAV) taip pat esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį pagal BDAR 28 straipsnį. Tad „Google“ bet kokią informaciją naudoja tik griežtai nustatytu tikslu – mūsų prašymu analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir rengti ataskaitas apie svetainės aktyvumą.

  Galite bet kada nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi. Tam galite pasinaudoti viena iš šių galimybių:

  1. Atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą, galite neleisti įrašyti slapukus; tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju, galbūt, galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis.
  2. Be to, Jūs galite neleisti „Google“ rinkti ir tvarkyti slapukais surinktų duomenų, susijusių su Jūsų veiksmais interneto svetainėje (įskaitant Jūsų IP adresą), atsisiųsdami ir įdiegdami šioje nuorodoje esančius naršyklių įskiepius.
  3. Paspaudę pateiktą nuorodą, galite papildomai neleisti „Google Analytics“ rinkti duomenų. Tokiu atveju bus sukurtas atsisakymo slapukas, kuris Jums lankantis šioje svetainėje niekada nebeleis rinkti Jūsų duomenų: Paspauskite čia, jei nesutinkate, kad „Google Analytics“ tvarkytų Jūsų duomenis..

  „Google Tag Manager“

  „Google Tag Manager“ yra sprendimas, kuriuo sąsajoje galime valdyti vadinamąsias svetainės žymas (ir taip į savo internetinį turinį įtraukti, pvz., „Google Analytics“ bei kitas „Google“ teikiamas rinkodaros paslaugas). Pati „Tag Manager“ funkcija (įdiegianti žymas) naudotojų asmens duomenų netvarko. Toliau nurodome informaciją apie „Google“ paslaugas, susijusias su naudotojų asmens duomenų tvarkymu. Naudojimo taisyklės: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  „WiredMinds“ lankytojų stebėjimas

  Rinkodaros ir optimizavimo tikslais, šioje svetainėje naudojami „WiredMinds“ produktai ir paslaugos (www.wiredminds.de). Taip renkami, tvarkomi ir išsaugomi duomenys, kuriais remiantis kuriami pseudoniminiai naudotojų profiliai. Kiek įmanoma ir tikslinga, naudotojų profiliai yra visiškai anoniminiai. Tam tikslui gali būti naudojami slapukai. Slapukai yra maži tekstiniai failai, išsaugomi lankytojo interneto naršyklėje ir skirti jai vėl atpažinti. Surinkti duomenys, kuriuose gali būti ir asmens duomenų, perduodami „WiredMinds“ arba juos tiesiogiai renka „WiredMinds“. Informaciją, kuri lieka apsilankius svetainėse, „WiredMinds“ gali naudoti anoniminiams naudotojų profiliams kurti. Taip surinkti duomenys be atskiro naudotojo sutikimo nėra naudojami šios svetainės lankytojui asmeniškai identifikuoti ir jie nėra susiejami su pseudoniminio naudotojo asmens duomenimis. Jei renkami IP adresai, surinkus jie iškart nuasmeninami ištrinant paskutinį skaitmenų bloką. Galima bet kada nesutikti, kad duomenys ateityje būtų renkami, tvarkomi ir išsaugomi.

  „Siteimprove Analytics“

  Šioje svetainėje naudojama bendrovės „Siteimprove GmbH“ teikiama saityno analizavimo paslauga „Siteimprove Analytics“. „Siteimprove Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus, t. y. tekstinius failus, kurie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ir leidžia analizuoti Jūsų naudojimąsi svetaine. Slapukų sugeneruota informacija apie Jūsų naudojimąsi šia svetaine (įskaitant užšifruotą lankytojo IP adresą) perduodama į Danijoje esantį „Siteimprove“ serverį ir jame išsaugoma. „Siteimprove“ informaciją naudoja tam, kad galėtų analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir svetainės valdytojams rengti ataskaitas apie jos aktyvumą. „Siteimprove“ šios informacijos tretiesiems asmenims neperduoda. IP adresai negrįžtamai anonimizuojami prieš tai, kai per „Siteimprove Analytics“ tampa prieinami surinkti duomenys. Atitinkamai nustačius naudotojo naršyklės programinę įrangą galima neleisti įrašyti slapukų. Vis dėlto tokiu atveju gali būti ne visiškai prieinamos visos šios svetainės funkcijos. Naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad „Siteimprove“, kaip pirmiau apibūdinta ir pirmiau nurodytu tikslu, tvarkytų apie Jus surinktus duomenis. Paspaudę toliau pateiktą saitą galite neleisti „Siteimprove Analytics“ rinkti duomenų. Tokiu atveju bus sukuriamas atsisakymo slapukas, kuris Jums lankantis šioje svetainėje niekada nebeleis rinkti Jūsų duomenų.

  „Hotjar“

  Šioje svetainėje naudojama bendrovės „Hotjar Ltd.“ („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe) teikiama analizavimo programinė įranga „Hotjar“. Naudojant „Hotjar“ galima suskaičiuoti ir išanalizuoti mūsų svetainėje atliekamus naudotojų veiksmus (paspaudimus, pelės judesius, slinkties aukštį ir pan). Informacija, kurią Jums lankantis mūsų svetainėje sugeneruoja vadinamasis stebėjimo kodas ir slapukai, perduodama į Airijoje esantį „Hotjar“ serverį ir jame išsaugoma. Stebėjimo kodas renka toliau nurodytą informaciją.

  Su įrenginiu susiję duomenys  

  Jūsų įrenginys ir Jūsų naršyklė gali įrašyti šią informaciją:

  • Jūsų įrenginio IP adresą (renkamas ir išsaugomas anoniminiu formatu):
  • Jūsų elektroninio pašto adresą, įskaitant Jūsų vardą ir pavardę, jei šiuos duomenis mums pateikėte per mūsų svetainę;
  • Jūsų įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą ir naršyklės informaciją;
  • geografinę buvimo vietą (tik šalį);
  • kalbą, kurią dažniausiai pasirenkate mūsų svetainei rodyti;

  Prisijungimo duomenys 

  Naudojant „Hotjar“ mūsų serveris automatiškai sugeneruoja šiuos duomenis:

  • susijusį domeną;
  • aplankytus puslapius;
  • geografinę buvimo vietą (tik šalį);
  • kalbą, kurią dažniausiai pasirenkate mūsų svetainei rodyti;
  • prisijungimo prie svetainės datą ir laiką.

  „Hotjar“ šią informaciją naudoja Jūsų naudojimuisi mūsų svetaine analizuoti, naudojimosi ataskaitoms rengti ir kitoms paslaugoms, susijusioms su naudojimusi interneto svetaine ir jos analizavimu, teikti. Paslaugoms teikti „Hotjar“ naudojasi ir trečiųjų įmonių paslaugomis, pvz., „Google Analytics“ ir „Optimizely“. Šios trečiosios įmonės gali išsaugoti informaciją, kurią Jūsų naršyklė siunčia Jums lankantis svetainėje, pvz., slapukus arba IP užklausas. Išsamesnė informacija apie tai, kaip „Google Analytics“ ir „Optimizely“ išsaugo ir naudoja duomenis, pateikta jų duomenų apsaugos deklaracijose.

  Toliau naudodamiesi šia svetaine sutinkate, kad „Hotjar“ ir jos tretieji paslaugų teikėjai, remdamiesi savo duomenų apsaugos deklaracija, kaip pirmiau nurodyta, tvarkytų gaunamus duomenis. „Hotjar“ naudojamų slapukų „gyvavimo trukmė“ skirtinga: kai kurie jų išlieka iki 365 dienų, kai kurie – tik per atitinkamą apsilankymą. 

  Paspausdami toliau nurodytą saitą ir laikydamiesi ten pateiktų instrukcijų galite neleisti „Hotjar“ rinkti duomenų: https://www.hotjar.com/opt-out.

  Matomo

  We use the web analysis tool "Matomo" to design our web pages according to your needs. Matomo creates user profiles based on pseudonyms. For this purpose permanent cookies are stored on your end device and read out by us. In this way we are able to recognise recurring visitors and count them.

  The data processing takes place on the basis of your consent in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, provided that you have given your consent via our banner.

  8. Naudotojo teisės

  Jūsų kaip naudotojo teisės

  Pagal BDAR Jums, kaip svetainės naudotojui, suteikiamos tam tikros toliau nurodytos teisės dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

  1. Teisė susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis)
   Turite teisę gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip, turite teisę susipažinti su šiais asmens duomenimis ir BDAR 15 straipsnyje nurodyta informacija. 
  2. Teisė reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis (BDAR 16 ir 17 straipsniai)
   Turite teisę reikalauti, kad būtų nedelsiant ištaisyti netikslūs su Jumis susiję asmens duomenys arba kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.
   Taip pat turite teisę reikalauti, kad nedelsiant būtų ištrinti su Jumis susiję asmens duomenys, jei tai galima pagrįsti viena iš BDAR 17 straipsnyje nuodytų priežasčių, pvz., kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami. 
  3. Teisė apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis)
   Turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš BDAR 18 straipsnyje nurodytų atvejų, pvz., kai paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus atliktas galimas patikrinimas. 
  4. Teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis)
   Tam tikrais BDAR 20 straipsnyje išvardytais atvejais turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba reikalauti persiųsti tuos duomenis trečiajam asmeniui.  
  5. Teisė nesutikti (BDAR 21 straipsnis)
   Jei duomenys renkami pagal 6 straipsnio 1 dalies f punktą (duomenų tvarkymas siekiant teisėtų interesų), turite teisę dėl su savo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai turėsime įrodomų įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios bus viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  6. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
   Pagal BDAR 77 straipsnį turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės nuostatas. Skundas gali būti pateikiamas visų pirma priežiūros institucijai valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

  9. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

  Mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnas mielai suteiks Jums informacijos arba atsakys į klausimus dėl duomenų apsaugos adresu privacy@aerzen.com.

  10. Kitas Duomenų apsaugos deklaracijos turinys

  10.1. Kontaktų forma

  Turite galimybę su mumis susisiekti naudodamiesi saityno forma. Tam, kad galėtumėte naudotis mūsų kontaktų forma, turime žinoti Jūsų vardą ir pavardę, įmonės adresą, pašto adresą ir elektroninio pašto adresą. Galite pateikti daugiau duomenų, bet tai nėra būtina. Naudotojų duomenys gali būti išsaugomi ryšių su klientais valdymo sistemoje (CRM sistema) arba panašioje užklausų organizavimo sistemoje.

  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Jūsų duomenys tvarkomi tik siekiant atsakyti į Jūsų užklausas ir, išnykus tvarkymo tikslui, ištrinami. Tretiesiems asmenims jie neperduodami.

  10.2. „salesforce“ teikiama CRM sistema

  Siekdami naudotojų užklausas apdoroti greičiau ir veiksmingiau (teisėtas interesas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą), naudojame paslaugų teikėjos bendrovės „salesforce.com Germany GmbH“, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Miunchenas, teikiamą CRM sistemą.

  „salesforce“ yra sertifikuota pagal Privatumo skydo susitarimą, tad taip suteikia papildomą garantiją, kad laikysis Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės nuostatų, kai duomenys tvarkomi JAV (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

  „salesforce“ naudotojų duomenis naudoja tik techninio užklausų apdorojimo tikslais ir jų neperduoda tretiesiems asmenims. Kad būtų galima naudotis „salesforce“, būtina nurodyti bent teisingą elektroninio pašto adresą. Galima naudoti pseudonimą. Apdorojant paslaugų užklausas gali prireikti ir kitų duomenų (vardo ir pavardės, adreso).

  Kai naudotojai nesutinka, kad „salesforce“ rinktų jų duomenis ir juos išsaugotų savo išorės sistemoje, teikiame alternatyvių galimybių užmegzti su mumis kontaktą ir pateikti paslaugų užklausą – elektroniniu paštu, telefonu, faksu arba paštu.

  Išsamesnė informacija naudotojams pateikta „salesforce“ Duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  10.3. Ribotos prieigos sritis „CustomerNet“

  Jei norite prisijungti prie mūsų specialiojo klientų tinklo „CustomerNet“, prieš tai turite užsiregistruoti. Duomenis, kuriuos mums pateikiate registruodamiesi, naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga „CustomerNet“. Savo profilį paskyroje galite bet kada pakeisti arba ištrinti. Tokiu atveju duomenys automatiškai ištrinami iš mūsų sistemos.

  10.4. Socialinių medijų papildiniai

  Savo svetainėje naudojame kai kuriuos vadinamuosius socialinius papildinius. Tai yra atitinkamo socialinio tinklo funkcijos, kuriomis naudodamiesi galite, pvz., mūsų svetainės turiniu pasidalyti su draugais socialiniuose tinkluose arba jį rekomenduoti kitiems. Už šių procesų atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams yra atsakingas atitinkamos paslaugos teikėjas. Siekdami kuo geriau apsaugoti savo svetainės lankytojus, šiuos papildinius įterpiame taikydami vadinamąjį dviejų paspaudimų metodą. Šiuo metu naudojame toliau nurodytų paslaugų teikėjų socialinius papildinius.

  „LinkedIn“

  Mūsų svetainėje naudojamos tinklo „LinkedIn“ funkcijos. Šios paslaugos teikėja yra bendrovė „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV. Kiekvieną kartą atidarius kurį nors mūsų puslapį, kuriame naudojamos „LinkedIn“ funkcijos, sukuriamas ryšys su „LinkedIn“ serveriais. „LinkedIn“ gauna informaciją apie tai, kad naudodamiesi savo IP adresu apsilankėte mūsų interneto puslapiuose. Kai paspaudžiate „LinkedIn“ mygtuką „Recommend“ ir esate prisijungę prie savo „LinkedIn“ paskyros, „LinkedIn“ gali Jūsų apsilankymą mūsų interneto puslapyje priskirti Jums ir Jūsų paskyrai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad mes, kaip puslapių teikėjas, nežinome, koks yra perduotų duomenų turinys ir kaip „LinkedIn“ juos naudoja. Išsamesnė informacija apie tai pateikta „LinkedIn“ Duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Atsisakymas: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Privatumo skydas: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

  „Twitter“

  Mūsų svetainėje naudojamos bendrovės „Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, JAV, teikiamos funkcijos. Atidarius mūsų puslapius, kuriuose naudojamas „Twitter“ papildinys, sukuriamas ryšys tarp Jūsų naršyklės ir „Twitter“ serverių. Per šį procesą duomenys jau perduodami „Twitter“. Jei turite „Twitter“ paskyrą, šie duomenys gali būti su ja susieti. Jei nenorite, kad šie duomenys būtų priskirti Jūsų „Twitter“ paskyrai, prieš apsilankydami mūsų puslapyje atsijunkite nuo „Twitter“. Sąveikos veiksmai, visų pirma mygtuko „Re-Tweet“ paspaudimas, taip pat perduodami „Twitter“. Išsamesnė informacija apie tai pateikta „Twitter“ Duomenų apsaugos deklaracijoje: https://twitter.com/privacy. Atsisakymas: https://twitter.com/personalization. Privatumo skydas: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  „YouTube“

  Mūsų svetainėje naudojamos „Youtube.de“ / „Youtube.com“, kurią valdo bendrovė „Youtube, LLC“, Cherry Ave., JAV, atstovaujama „Google Inc.“, funkcijos. Kai atidarote mūsų interneto puslapius su tokiu papildiniu, sukuriamas ryšys su „YouTube“ serveriais, Jūsų naršyklei nusiunčiamas pranešimas ir interneto puslapyje rodomas papildinys. Taip „YouTube“ serveriui pranešama, kuriuose mūsų interneto puslapiuose apsilankėte. Jei tuo metu esate prisijungę prie „YouTube“ kaip narys, „YouTube“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei paskyrai šioje platformoje. Naudojantis šiais papildiniais, pvz., paspaudžiant vaizdo klipą ar paleidimo mygtuką arba siunčiant komentarą, ši informacija priskiriama, pvz., Jūsų „YouTube“ paskyrai; to galite išvengti tik jei prieš naudodamiesi papildiniu atsijungsite nuo paskyros. Išsamesnė informacija apie tai pateikta „YouTube“ Duomenų apsaugos deklaracijoje: https://www.google.com/policies/privacy/. Atsisakymas: https://adssettings.google.com/authenticated.

  XING

  Mūsų svetainėje naudojamos bendrovės XING AG, Dammtorstraße 29–32, 20354 Hamburg, Vokietija, teikiamos paslaugos. Kai paspaudžiate XING mygtuką „Social Share“, – jei esate prisijungę prie savo XING paskyros – atskirame naršyklės lange esate nukreipiami į savo paskyrą ir galite pasidalyti mūsų svetainėje pateiktu elektroniniu pranešimu, papildę jį savo komentaru. Per papildinį sukuriamas tiesioginis ryšys tarp Jūsų naršyklės ir XING serverio. Taip XING gauna informaciją, kad naudodamiesi savo IP adresu apsilankėte mūsų svetainėje. Atkreipiame dėmesį į tai, kad mes nežinome, koks yra perduotų (asmens) duomenų turinys ir kaip XING juos naudoja. Išsamesnė informacija apie tai pateikta XING Duomenų apsaugos deklaracijoje: https://privacy.xing.com/en

  „Facebook“

  Mūsų svetainėje naudojamos bendrovės „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, teikiamos funkcijos. Kai paspaudžiate atitinkamą „Facebook“ mygtuką „Social Share“, „Facebook“ Jūsų IP adresą automatiškai priskiria Jūsų paskyrai ir Jums suteikiama galimybė „Facebook“, Jūsų profilio puslapiuose, pateikti mūsų svetainės saitą. Šis procesas įmanomas tik jei tuo pat metu esate prisijungę prie „Facebook“. Mes, deja, nežinome, kokio pobūdžio duomenys renkami ir kaip jie naudojami. Jei nenorite, kad „Facebook“ apie apsilankymą mūsų svetainėje surinktus duomenis priskirtų Jūsų „Facebook“ paskyrai, prieš apsilankydami mūsų svetainėje turite atsijungti nuo „Facebook“. Informacija apie „Facebook“ vykdomo duomenų rinkimo tikslą ir mastą, tolesnį duomenų tvarkymą ir naudojimą, taip pat apie Jūsų su tuo susijusias teises ir nustatymo galimybes Jūsų privatumui apsaugoti pateikta „Facebook“ Duomenų apsaugos deklaracijoje: www.facebook.com/policy.php

  „Google +1“

  Mūsų svetainėje naudojamos bendrovės „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, teikiamos socialinių medijų funkcijos. Atidarius mūsų puslapius, kuriuose naudojami „Google“ papildiniai, sukuriamas ryšys tarp Jūsų naršyklės ir „Google“ serverių. Per šį procesą duomenys jau perduodami „Google“. Jei turite „Google“ paskyrą, šie duomenys gali būti su ja susieti. Jei nenorite, kad šie duomenys būtų priskirti Jūsų „Google“ paskyrai, prieš apsilankydami mūsų puslapyje atsijunkite nuo „Google“. Sąveikos veiksmai, visų pirma komentavimo funkcijos naudojimas arba „+1“ ar „dalijimosi“ mygtuko paspaudimas, taip pat perduodami „Google“. Išsamesnė informacija apie „Google“ vykdomą duomenų naudojimą bei nustatymo ir nesutikimo galimybes pateikta „Google“ Duomenų apsaugos deklaracijoje (https://policies.google.com/technologies/ads) ir „Google“ reklamos intarpų rodymo nustatymuose (https://adssettings.google.com/authenticated). 

  10.5. „Google Maps“

  Savo svetainėje įterpiame bendrovės „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV, teikiamos paslaugos „Google Maps“ žemėlapius. Tarp duomenų, kuriuos tvarkome, visų pirma gali būti naudotojų IP adresai ir buvimo vietos duomenys, tačiau jie renkami tik su naudotojo sutikimu (paprastai atitinkamai nustatant naudotojo mobilųjį įrenginį). Duomenys gali būti tvarkomi JAV. Duomenų apsaugos deklaracija: https://www.google.com/policies/privacy/. Atsisakymas: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

  10.6. Naujienlaiškis

  Savo svetainėje suteikiame galimybę užsisakyti mūsų naujienlaiškį. Jei mums davėte atskirą sutikimą, kad Jus elektroniniu paštu informuotume apie savo įmonės produktus ir paslaugas, atitinkamus duomenis tvarkome remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Naujienlaiškius, elektroninius laiškus ir kitus elektroninius pranešimus su reklamine informacija (toliau – naujienlaiškis) siunčiame tik turėdami gavėjų sutikimą arba teisės aktais suteikiamą leidimą. Jūsų registracijai patvirtinti taikome vadinamąjį dvigubo sutikimo metodą. Tai reiškia, kad, prieš Jums siųsdami pirmąjį naujienlaiškį, atsiųsime patvirtinimo elektroninį laišką, kuriame paspausdami tam numatytą saitą galėsite patvirtinti naujienlaiškio prenumeratą. Mūsų naujienlaiškį gausite tik po atlikto patvirtinimo. 

  Naujienlaiškiuose yra vadinamasis žiniatinklio indikatorius („webbeacon“), t. y. pikselio dydžio failas, kuris atidarant naujienlaiškį nusiunčiamas į mūsų serverį arba, jei naudojamės siuntėjo paslaugomis, į jo serverį. Per šį iškvietos procesą renkama pirmiausia techninė informacija, pvz., informacija apie naršyklę ir Jūsų naudojamą sistemą, taip pat Jūsų IP adresas ir iškvietos laikas.

  Ši informacija naudojama siekiant techniškai patobulinti paslaugas, atsižvelgiant į techninius duomenis arba tikslines grupes ir jų skaitymo įpročius, nustatomus pagal iškvietos vietą (naudojant IP adresą) arba prisijungimo laiką. Tarp statistiškai renkamų duomenų taip pat yra duomenys apie tai, ar naujienlaiškiai atverčiami, kada atverčiami ir kokie saitai paspaudžiami. Ši informacija dėl techninių priežasčių gali būti priskiriama atskiriems naujienlaiškių gavėjams. Tačiau nei mes, nei siuntėjas, jei naudojamės jo paslaugomis, neturime tikslo stebėti atskirų naudotojų. Mūsų atliekamos analizės mums tik padeda atpažinti naudotojų skaitymo įpročius ir pagal juos pritaikyti savo turinį arba naudotojams siųsti skirtingą turinį atsižvelgiant į jų interesus. Nesutikti tik su tuo, kad būtų renkami duomenys apie naujienlaiškių sėkmingumą, deja, neįmanoma, tokiu atveju turi būti apskritai atsisakoma naujienlaiškių prenumeratos.

  Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, tai nedaro poveikio iki tol vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui. Galite bet kada atsisakyti mūsų naujienlaiškio, t. y. atšaukti savo sutikimą jį gauti. Naujienlaiškio atsisakymo saitas pateikiamas kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Jei sutikimą atšauksite, atitinkamų duomenų nebetvarkysime.

  11. Kitas Duomenų apsaugos deklaracijos turinys, kuriam būtinas sutikimas

  11.1. „Google“ pakartotinis nukreipimas 

  Pakartotinio nukreipimo technologijos

  Siekdami ir kituose interneto puslapiuose pateikti kuo labiau Jūsų interesams pritaikytą reklamą, taikome „Google“ pakartotinio nukreipimo („retargeting“) technologijas. Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. 

  Kai apsilankote mūsų svetainėse, aktyvinami Jūsų naršyklės arba galinio įrenginio atpažinimo požymiai ir išanalizuojamas Jūsų IP adresas arba atpažinimo požymis išsaugomas Jūsų galiniame įrenginyje kaip mažas tekstinis failas (pvz., vadinamasis trečiosios šalies slapukas). Taip apžvelgiami Jūsų naudojimosi įvairiomis svetainėmis įpročiai. Požymiai generuojami pseudonimiškai. Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros, šie požymiai gali būti priskirti tiesiogiai Jūsų profiliui. „Google“ gali Jūsų apsilankymus mūsų svetainėse susieti su Jūsų požymiais ir išsaugoti susijusius duomenis, kad ir kituose interneto puslapiuose Jums būtų rodoma tikslinga reklama. Taigi „Google“ gali taip pat nustatyti, kad pirmiau lankėtės mūsų svetainėje. „Google“ atpažįsta Jūsų galinį įrenginį ir Jūsų naršyklę, kai, pvz., atidarote puslapį, kuriame „Google“ užsakymu įterpiama reklama.

  Pakartotinė rinkodara

  Savo svetainėse galime naudoti reikšminius žodžius, kurie atspindi interneto puslapio turinį, pvz., siūlomus produktus. „Google“ randami šie reikšminiai žodžiai, kuriuose nėra nei asmeninės, nei neskelbtinos informacijos. Kai apsilankote puslapyje, kuriame teikiami tam tikri su produktais susiję reikšminiai žodžiai, „Google“ juos išsaugo ir priskiria Jūsų pseudoniminiams atpažinimo požymiams. Iš šios sąsajos „Google“ gali atpažinti, ar Jums rodoma kuri nors mūsų reklama ir, jei taip, kokia.

  Kelių įrenginių pakartotinė rinkodara

  „Google“ gali techniškai tarpusavyje susieti, pvz., Jūsų galinių įrenginių, tokių kaip planšetė, išmanusis telefonas ir elektroninio pašto dėžutė, pseudoniminius požymius („Cross Device Remarketing“). Tam reikia, kad anksčiau būtumėte davę sutikimą „Google“ tvarkyti šiuos duomenis. Taip „Google“ gali tikslingai per skirtingus galinius įrenginius vykdyti reklamos kampanijas.

  Jūsų duomenys perduodami „Google“ ir išsaugomi JAV. Tinkamo lygio duomenų apsauga pagal BDAR 45 straipsnio 1 dalį užtikrinama „Google“ dalyvavimu Privatumo skydo susitarime. Su „Google Inc.“ (JAV) taip pat esame sudarę duomenų tvarkymo sutartį pagal BDAR 28 straipsnį. Taigi „Google“ bet kokią informaciją naudoja tik griežtai nustatytu tikslu – mūsų prašymu analizuoti naudojimąsi mūsų svetaine ir rengti ataskaitas apie svetainės aktyvumą.

  Teisė nesutikti

  Pagal BDAR 21 straipsnį galite bet kada nesutikti su pakartotiniu nukreipimu. Tam paspauskite šį saitą: https://adssettings.google.com/authenticated

  Norėdami nesutikti su kelių įrenginių pakartotine rinkodara, atidarykite „Google“ interneto puslapį https://support.google.com/ads/answer/2662922 ir pakeiskite savo personalizuotos reklamos nustatymus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šie nustatymai gali būti taikomi ne visiems galiniams įrenginiams. Jei naudojate galinį įrenginį su savo „Google“ paskyra, pseudoniminiai požymiai gali būti priskiriami Jūsų paskyrai. Jei to nepageidaujate, atsijunkite nuo paskyros.

  11.2. Kandidatavimas internetu

  Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal galiojančias duomenų apsaugos teisės nuostatas remdamiesi BDAR 26 straipsniu. Duomenis, kuriuos mums atskleidžiate internetu teikdami savo kandidatūrą, tvarkome tik kandidatų atrankos tikslu. Šių duomenų kitais tikslais netvarkome.

  Jūs patys sprendžiate, kokius duomenis norite mums pateikti internetu teikdami savo kandidatūrą. Internetu pateiktos kandidatūros elektroniniu būdu persiunčiamos mūsų personalo skyriui ir ten kuo greičiau išnagrinėjamos. Persiuntimo procesas yra šifruotas. Paprastai kandidatūros mūsų įmonėje toliau nukreipiamos atsakingų specializuotų skyrių vadovams. Kitiems asmenims Jūsų duomenys neperduodami. Jūsų duomenys mūsų įmonėje traktuojami konfidencialiai. Jei kandidatavimas nebuvo sėkmingas, Jūsų dokumentai ištrinami po [6 mėnesių].

  Jei mums leidžiate į Jūsų kandidatūrą atsižvelgti ir kituose arba būsimuose darbo konkursuose, prašome tai pažymėti kandidatūroje. Tokiu atveju Jūsų duomenis tvarkysime pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

  12. Atsakomybė už saitus

  Mūsų teikiamame turinyje yra trečiųjų šalių svetainių saitų, kurių turiniui neturime jokios įtakos. Todėl negalime ir suteikti garantijos už kitų asmenų teikiamą turinį. Už puslapio, kurio saitas pateiktas, turinį atsako atitinkamas puslapio teikėjas ar valdytojas. Įkeliant saitus buvo patikrinta, ar puslapiuose, kurių saitai pateikti, nepažeidžiami įstatymai. Įkeliant saitus neaptikta įstatymus pažeidžiančio turinio. Vis dėlto negalime nuolat kontroliuoti puslapių, kurių saitai įkelti, turinio, jei nėra konkrečių duomenų apie įstatymų pažeidimą. Jei sužinosime apie įstatymų pažeidimus, tokius saitus nedelsdami pašalinsime.