Akustinis vertinimas

Planavimo ir projekto fazės bei esančių įrenginių optimizavimas


AERZEN mašinos veikia tyliai. Bet kiekviena aplinka kitokia. Mūsų garso technikos specialistai padės greitai ir ilgam. 

Akustinis optimizavimas susideda iš:

  • Santykio įrengimo vietoje analizė
  • Matavimo duomenų apibendrinimas
  • Sutrikimų dydžio nustatymas pagal ISO 9614 standartą
  • Optimizavimo patarimai su pasiūlymu

Atliekame akustinį vertinimą planavimo ir projekto fazėse bei esamų sistemų skleidžiamo triukšmo optimizavimo darbus.

Susidarykite akustinio optimizavimo vaizdą

Planavimo ir projekto fazės akustinis vertinimas

Projektuojamų AERZEN mašinų prijungtos vamzdyno sistemos ir garso sklidimo patalpoje, atitinkamai, lauke, garso spinduliavimas tiriamas garso technika ir aprašomas. Tam priklauso:

  • Turimų akustinių duomenų sumavimas Išskiriamo garso apskaičiavimas pagal VDI 3733 patalpos daromos įtakos ir, šiuo atveju, kitų svetimų garso šaltinių nustatymas Tikėtino patalpos laipsnio nustatymas Garantuotų patalpų arba emisijos verčių pasiekimo priemonių patarimai Garantijos verčių patvirtinimas, naudojant akustinius matavimus ir vertinimus, iš dalies, brangius akustikos intensyvumo matavimus pagal ISO 9614 standartą

Akustikos optimizavimas esančiuose įrenginiuose

  • Akustikos duomenų surinkimas ir matavimo duomenų palyginimas įrengimo vietose, remiantis apskaičiuotų sutrikimo dydžių (dažnio būkle, rezonanso dažniais) rezultatų diskusija ir optimizavimo patarimais su pasiūlymais garso technikos matavimų sertifikuotos vertės aptikimu ir vertinimu, iš dalies, per sudėtingus garso intensyvumo matavimus pagal ISO 9614 standartą