Eksploatacijos pradžia

Dirbame greitai ir kompetentingai.

AERZEN mašinų eksploatacijos paleidimas naudojimo vietoje – žinoma mūsų paslauga. Dirbame greitai ir kompetentingai. Parengti AERZEN techninės priežiūros technikai paleidžia įrenginio eksploatavimą ir jums perduoda visiškai parengtą įrenginį.

Už jus atliksime toliau nurodytus darbus.

 • Surinkimo priežiūra ir išlygiavimas lazeriu
 • Eksploatacinės būklės sudarymas (alyvos pripildymas, aušinamoji priemonė ir kt.)
 • Visos saugumui svarbios įrangos kontrolė, pvz., pavojaus signalo ir išjungimo verčių, pranešimų, siunčiamų į valdymo įtaisą / valdymo patalpą
 • Agregato eksploatacijos pradžia
 • Kelias valandas trunkantis bandymas darbo sąlygomis
 • Perdavimo akto sudarymas

Klientai turi pasirūpinti toliau nurodytais dalykais.

 • Pagalbą galintis suteikti personalas
 • Kėlimo įrenginiai
 • Pagalbinė energija
 • Sanitarinės ir persirengimo patalpos
 • Elektros instaliacija, maitinimo tiekimo sistemos jungtis
 • Proceso dujų vamzdynas ir pagalbinės medžiagos, naudojamos gamykloje

SPECIALIŲ IR PROCESO DUJŲ AGREGATŲ PALEIDIMAS

Mūsų specialistai visame pasaulyje pasiruošę padėti sumontuoti ir paleisti specialių bei proceso dujų agregatus. Įprastai teikiame toliau nurodytas paslaugas.

 • Pagrindų kontrolė ir paruošimas
 • Kompresorių pakopos (-ų), pavarų, pirminio variklio, alyvos sistemos surinkimas
 • Pateiktų garso sugėrimo, vožtuvų ir proceso dujų linijų įrengimas
 • Vidinių agregato vamzdynų įrengimas (sandarinimo terpė, alyva, matavimo linijos)
 • Movos (-ų) įrengimas
 • Garso gaubto įrengimas
 • Alyvos cirkuliavimo sistemos skalavimas ir tepimo alyvos įpylimas
 • Matavimo aparatūros, orpūčių / kompresorių valdymo sistemos, signalų keitimosi su pagrindine valdymo sistema ir elektros apsaugos įrangos patikra
 • Eksploatacijos paleidimas ir bandymas
 • Perdavimo akto sudarymas