aerzen

Visie 2022

Systematische beandering van groei

AERZEN is één van de drie wereldleiders als toepassingspecialist voor het verpompen en het comprimeren van gassen met energie-efficiënte en resources-besparende producten en productieprocessen.

Bedrijf

het nieuwe kantoorgebouw in AERZEN

De AERZENER Maschinenfabrik zal ook in de toekomst een familiebedrijf blijven. Dit is alleen mogelijk als er een solide winstbasis is vastgelegd. Dit is de enige manier om de onafhankelijkheid en het besluitvormend vermogen van ons bedrijf te vrijwaren. Bijkomend marktaandeel verwerven en vermijdbare kosten verminderen, behoren tot onze belangrijkste doelstellingen. 

Wereldwijde expansie terwijl het moederbedrijf in AERZEN blijft, uitbreiding van het assortiment, de regio en de vraaggerichte productspecificaties, alsmede veroveren van nieuwe marktsegmenten zijn de kerngebieden van onze groeistrategie.

In de strategische en operationele zaken handelt de AERZEN-Groep binnen de reglementen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/MVO, hierin geleid door verantwoordelijkheid in economie, recht en ethiek.

Kwaliteit

AERZEN-technicus werkt aan een hoogkwalitatieve AERZEN-unit

AERZEN is een synoniem voor hoogste kwaliteitsvereisten. Voor de klant worden deze weerspiegeld in een buitengewone betrouwbaarheid van onze producten, service en processen.

Kwaliteit is meetbaar. Ze blijkt uit de uitmuntendheid van producten, service en toepassingsoplossingen die door AERZEN geleverd worden. Kwaliteit betekent niet alleen het product of de oplossing leveren die wordt verwacht door de klant en die door de ondertekening van het contract aan hem toegekend wordt. Ook kenmerken als tijdige levering en totale betrouwbaarheid zijn onderdeel van onze kwaliteitseisen. Deze parameters kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer we elke dag ons best doen. Het uitgebreide kwaliteitsbewustzijn binnen de AERZEN-groep zal zelfs geoptimaliseerd worden door een kwaliteitscampagne waarbij het volledige personeel is betrokken. Dit zal onze producten en toepassingsoplossingen werkelijk toekomstbestendig maken. 

Klanten

AERZEN-service medewerker en een medewerker van een bedrijf dat ons de hand schudt

Klantgeoriënteerdheid zonder compromissen in alle bedrijfssecties is één van onze basisfactoren voor succes. Georiënteerdheid naar klanten en ontwikkeling van producten moeten aangepast worden aan de geografische marktvereisten en toepassingsgebieden. Dit betekent dat we onze klanten heel goed moeten kennen. We moeten begrijpen hoe ze werken, moeten hun behoeften identificeren en uitzoeken wat ze verwachten van een toepassingsspecialist. Door jobrotatie en training van onze medewerkers op verschillende afdelingen en plaatsen, evenals door intensieve klantenbezoeken en specifieke seminaries leren we onze klanten wereldwijd kennen en begrijpen we hun verwachtingen. Dit zal resulteren in een inzet voor onze klanten wat op zijn beurt leidt tot een verbeterd begrip van de markt en betere productontwikkeling.

Management

Het management plant de operationele uitvoering van Visie 2020, gebaseerd op de AERZEN-managementrichtlijnen

Het management verzekert de operationele uitvoering van Visie 2020, gebaseerd op de AERZEN-beheersrichtlijnen. De beste strategie is evenwel nutteloos tenzij er leven in gebracht wordt door operationele pakketten van maatregelen. Dit is de verantwoordelijkheid van het management dat in kleine stappen de strategie implementeert die nodig is om de doelstellingen gedefinieerd in Visie 2020 te bereiken. Naleving van onze richtlijnen, permanente dialoog met onze medewerkers en leidinggevenden en de cultuur van positieve feedback zullen nodig zijn en zullen met de hoogste prioriteit aangemoedigd worden.

Medewerkers

Medewerkers op hun werk voor AERZEN - communicatie, teamgeest, vertrouwen, inzet, initiatief en diversiteit van meningen zijn fundamentele hoekstenen van ons bedrijf

Communicatie, teamgeest, vertrouwen, inzet, initiatief en diversiteit van meningen zijn fundamentele hoekstenen van ons bedrijf. Wij bevorderen langdurige betrokkenheid, geavanceerde training en ervaringen in het buitenland evenals uitwisseling van ervaringen en personeel binnen de hele groep. Minimum arbeidsnormen zijn sowieso gegarandeerd door een bestaande codex. In een werksfeer die hoge prestaties aanmoedigt met doelstellingen die duidelijk omschreven zijn door leidinggevenden en positief uitdagende taken creëren we de persoonlijke ontwikkeling van het individu. Leidinggevenden genieten vertrouwen. Kadervoorwaarden zullen gecreëerd worden om het gezinsleven te bevorderen. Onderling begrip en een hoog niveau van appreciatie optimaliseren internationale samenwerking. Deze stappen zullen de werkomgeving AERZEN wijzigen in een merk dat onze reputatie van bedrijf waar het goed werken is, versterkt.

Winst

Statistiek van de AERZEN-omzet & bedrijfswaarde

Duidelijk gedefinieerde financiële doelstellingen leiden tot toename in winst en bedrijfswaarde. Belangrijke kerngetallen om op de markt actief te zijn zonder te sterk gebonden te zijn door vreemd kapitaal. Bovenal verzekert dit onze jobs. De bedrijfswaarde bestaat uit materiële goederen, zoals materiële vaste activa en aan de andere kant uit immateriële waarden zoals de competentie van het personeel en de waarde van het merk. Iedere medewerker is in staat om actief de toename van de winst en de bedrijfswaarde te ondersteunen. Ze hoeven alleen maar elke dag goed werk te leveren.

Innovatie

foto van een gloeilamp - een cultuur van innovatie diep verankerd in alle niveaus stelt de concurrentiepositie van ons bedrijf ook in de toekomst zeker

Een cultuur van innovatie diep verankerd in alle niveaus stelt de concurrentiepositie van ons bedrijf ook in de toekomst zeker. Het innovatiemanagement van AERZEN geeft hieraan permanente ondersteuning.  Intern gedrag, interne waarden en afspraken zullen afgestemd worden op een vruchtbare bodem te creëren voor innovaties. Voor productontwikkeling betekent innovatie een consequent marktonderzoek, detectie van eisen en trends en de daaruit voortvloeiende productbeslissingen.
Producten met een aanzienlijk innovatief potentieel zullen op korte termijn worden ontwikkeld en gepresenteerd aan de markt.

Globalisering

Foto van een kaart - als een wereldwijd actieve groep van bedrijven, definieert AERZEN zichzelf via lokale productie, maar ook via gedecentraliseerde competentie- en servicecenters

Als een wereldwijd actieve groep van bedrijven definieert AERZEN zichzelf via lokale productie, maar ook via gedecentraliseerde competentie- en servicecenters. Onze strategie inzake globalisering en groei helpt ons onze jobs te verzekeren en onze positie in de markt met internationale concurrentie te versterken. De globalisering gecombineerd met Visie 2020 is een financieel voordeel voor de AERZEN-Groep en helpt zeker om onze aanwezigheid op alle plaatsen te verzekeren.

Milieu & duurzaamheid

AERZEN staat bekend voor producten en productieprocessen die milieu- en resource-vriendelijk zijn

AERZEN staat bekend voor producten en productieprocessen die milieu- en resources-vriendelijk zijn. Resources besparen betekent voor ons de hoogste winst in productie en service bereiken met de laagste kost aan materiaal en energie. De Delta Hybrid en de efficiënte aandrijftechnologie zijn voorbeelden voor bijzonder groene producten, gemaakt door AERZEN. Andere milieubewuste onderwerpen zijn het Groene Gebouw in AERZEN USA en het productiecentrum in het moederbedrijf. Het zal in de toekomst tevens één van onze belangrijkste doelen in productontwikkeling zijn om energie-efficiënte producten te vervaardigen.

Bedrijfsethiek

AERZEN-zaken worden gedaan in strikte naleving van de letter en de geest van alle toepasselijke wet- en regelgevingen

Integriteit en betrouwbaarheid zijn onze meest waardevolle troeven. De bedrijven van de AERZEN-groep volgen de hoogste wettelijke en ethische normen in onze business. Onze bedrijfszaken worden gedaan in strikte naleving van de letter en de geest van alle toepasselijke wet- en regelgevingen. De integriteit van elke medewerker is van het grootste belang. Onze medewerkers dienen hun persoonlijke zaken zo te regelen dat hun plichten en verantwoordelijkheden voor ons bedrijf niet in het gedrang komen en/of er geen juridische kwesties rijzen met betrekking tot hun betrokkenheid bij de AERZEN-groep.