Two people on stage

PRÓŻNIA z chłodzeniem wstępnym

Dmuchawa rotacyjna

Eksperci od próżni: Dmuchawa AERZEN z chłodzeniem wstępnym

Do chłodzenia wstępnego w obudowie znajduje się dodatkowy trzeci króciec po stronie ssania. Zasilanie w olej następuje przez smarowanie rozbryzgowe. Komora tłoczenia jest uszczelniona przez system próżnioszczelny. Wał napędowy uszczelniany przez podwójne radialne pierścienie uszczelniające z doprowadzeniem oleju. Kierunek tłoczenia pionowy od góry do dołu Napęd bezpośredni / przekładnia zębata czołowa lub za pomocą pasa napędowego (przy ograniczonej różnicy ciśnienia).  

Szczególne zalety przy tym zastosowaniu wykazują dmuchawy AERZEN mHV:

 • największa seria na świecie z 11 wielkościami.
 • Możliwość zastosowania w segmencie wstępnej próżni jako stopień pośredni w wielostopniowych stanowiskach pompowych i alternatywnie także jako stopień na podciśnienie w stosunku do atmosfery.
 • Możliwe są różnice ciśnienia do maks. 800 mbar.
 • Odpowiednie do wysokich stosunków sprężania w zakresie wstępnej próżni do p1/p2 = 5
 • Odpowiednie do pracy ciągłej bez problemów z przegrzewaniem
 • Wysoka redukcja końcowej temperatury sprężania
 • Niekonieczne dodatkowe zawory, regulatory itp.
Rodzaj konstrukcji
Dmuchawa rotacyjna
Przepływ objętościowy
250 do 61.000 m3/h
Środek tłoczący
Powietrze , Gazy neutralne , Gazy agresywne
Tłoczenie
bezolejowy
Próżnia końcowa
10 mbar
Różnica ciśnień
10 - 300 mbar

Dmuchawy rotacyjne do przemysłowej technologii wysokiej próżni

Zespoły dmuchawa-silnik AERZEN we wspólnej obudowie są przeznaczone do tłoczenia gazów neutralnych (wersja HM) i agresywnych (wersja CM) i znajdują specjalne zastosowanie w technice przemysłowej próżni wysokiej. Zespoły dmuchawa-silnik we wspólnej obudowie zawsze współpracują z pompą wstępną*. 
Taka pompa uruchamia się w atmosferze; zwykle załącza się zespół dmuchawę-silnik we wspólnej obudowie przy ok. 50 do 200 mbar, po czym rozpoczyna się proces odpompowywania. Jako pompy wstępne, w zależności od zastosowania, używa się pomp z pierścieniem wodnym, śrubowych pomp próżniowych a także dmuchaw. Przy dostawie z przetwornicami częstotliwości AERZEN i specjalnymi nastawami, możliwa jest także eksploatacja od ciśnienia atmosferycznego z pompą wstępną.

Zastosowania

 • Przemysł półprzewodników
 • Mikroelektronika
 • Wytwarzanie ekranów płaskich
 • Technologia laserowa
 • Technika solarna
 • Helowe instalacje wyszukiwania wycieków
 • Technologia chemiczna i procesowa
 • Powlekanie folią i szkliwem
 • Konstruowanie pieców do wytapiania
 • Tworzenie próżni wodorowej

* Przy korzystaniu z dmuchawy próżniowej AERZEN z zespołem dmuchawa-silnik we wspólnej obudowie, zawsze konieczna jest dodatkowa pompa wstępna (system wielostopniowy).

Akcesoria & rozwiązania