Two people on stage

Stopień sprężarki rotacyjnej Delta Hybrid D 98 V

Sprężarka rotacyjna

Delta Hybrid D 98 V, innowacyjny stopień sprężarki rotacyjnej z kanałem z wlotem wstępnym do zakresów ciśnienia od -950 do 1500 mbar

Z -950 MBAR BLISKO PODCIŚNIENIA. DECYDUJĄCY ARGUMENT W ZAKRESIE EKONOMICZNOŚCI.

Delta Hybrid oznacza najbardziej innowacyjne i najbardziej wydajne serie technologii sprężarek. Połączenie dmuchaw rotacyjnych i sprężarek śrubowych powoduje nie tylko zwiększenie efektywności energetycznej o nawet 20%, ale też przekroczenie dotychczasowych limitów zakresów zastosowania. Nowa D 98 V osiąga przy pełnym obciążeniu nadciśnienie 1500 mbar i podciśnienie -950 mbar. Innowacyjny stopień sprężarki AERZEN zbliża się do poziomu podciśnienia.

minus 950 mbar – nowa klasa mocy w podciśnieniu.

Dalszy rozwój D 98 V opiera się na innowacjach technicznych. Skonstruowane i zoptymalizowane kanały z wlotem wstępnym umożliwiają ukierunkowane chłodzenie w zakresie procesu sprężania, który jest najbardziej intensywny pod względem temperatury. Już w standardzie wysokie podciśnienie -700 mbar można tym samym rozszerzyć do -950 mbar. Taka nowa klasa wydajności wielokrotnie przekracza możliwości standardowych dmuchaw rotacyjnych i sprężarek śrubowych.

Rodzaj konstrukcji
Sprężarka rotacyjna
Przepływ objętościowy
450 do 5.400 m3/h
Środek tłoczący
Powietrze , Gazy neutralne
Tłoczenie / zagęszczenie
bezolejowy
Podciśnienie
-950 mbar
Nadciśnienie
1.500 mbar

Wydajne i elastyczne.

Wysoka wydajność w połączeniu z jedyną w swoim rodzaju efektywnością energii: Model D 98 V ma wiele możliwości zastosowania. Ten hybrydowy wariant z zakresem sprężania od -950 do 1500 mbar zapewnia nadzwyczajną wydajność. Od transportu pneumatycznego do techniki procesowej. Od napędu przez silnik wysokoprężny na ciężarówce po silnik elektryczny instalacji stacjonarnej. Czas załadunku i rozładunku jest optymalizowany przez Delta Hybrid. Dzięki osiągniętej efektywności redukuje się zużycie instalacji i zmniejsza się koszty. We wszystkich przypadkach nowa sprężarka niezawodnie i nieprzerwanie tłoczy powietrze w nadciśnieniu i podciśnieniu.

Akcesoria & rozwiązania