Licznik gazowe

Precyzyjna technika zasilania w energię

AERZEN zalicza się do najstarszych i największych producentów liczników gazu. Z aktualną generacją ekspert w dziedzinie maszyn rotacyjnych dostarcza wysoko precyzyjne liczniki do zasilania w energię. Analogowe lub cyfrowe Skonstruowane zgodnie ze zharmonizowanymi przepisami UE do zastosowania na rynku europejskim. Made in Aerzen zgodnie z systemem kontroli jakości DIN ISO 9001 i dyrektywą w sprawie przyrządów ciśnieniowych DGRL 97/23/WE.

Precyzja dla wszystkich mediów.

Liczniki gazowe AERZEN służą do pomiaru wszystkich nieagresywnych gazów, według karty pracy DVGW G 260 Dotyczy to gazu ziemnego, gazu miejskiego, gazu koksowniczego, gazu rafineryjnego, propanu, butanu, mieszaniny powietrza i gazów ciekłych, metanu, etylenu, wodoru i innych gazów. Liczniki gazowe są przystosowane do poziomego i pionowego kierunku przepływu. W tym celu są wyposażone w podwójny rolkowy lub cyfrowy mechanizm zliczający. Decydująca zaleta: dopasowanie do kierunku przepływu przy uruchomieniu może następować bez ingerencji w mechanizm zliczający i bez konieczności kalibracji. W ten sposób udaje się przede wszystkim zredukować koszty magazynowania, podobnie jak koszty zmian krótkookresowych. Dopasowanie na miejscu do żądanego kierunku przepływu: łatwe i bez narzędzi.

Skontrolowane i certyfikowane

Liczniki gazowe AERZEN spełniają istotne wymogi europejskiej normy EN 12480 dot. liczników gazowych. Równolegle obowiązują przepisy (ustawa dot. kalibracji, rozporządzenie dot. kalibracji), według którego AERZEN konstruuje, kontroluje i dopuszcza do użycia swoje produkty. Wszystkie liczniki gazowe AERZEN spełniają wymogi konstrukcyjne wg dopuszczenia DVGW G 492/II i DIN 30690 T 1, DIN 3230 T 5 oraz Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/WE. Poddawane są wymaganym kontrolom wytrzymałości i szczelności. Tworzywa obudowy spełniają wymogi DIN EN 13445-2 z certyfikacją PEDQM i certyfikatem kontroli przy odbiorze EN 10204/3.1.B.

Licznik gazowe

Rodzaj konstrukcji
Licznik gazowe
Przepływ objętościowy
6×10^-1 do 6.500 m3/h
Środek tłoczący
Powietrze , Gazy neutralne
Tłoczenie
bezolejowy