Domazávacie zariadenie Aerzen

Pre automatické mazanie elektromotorov

Domazávacie zariadenia AERZEN automaticky premazávajú ložiská elektromotorov a dávkujú správne množstvo plastického maziva, ktoré je stanovené výrobcom. Časové intervaly sú možné až do 36 mesiacov. To umožňuje trvalú a hospodárnu prevádzku všetkých balených jednotiek vyrobených spoločnosťou Aerzen.

Výhody automatických mazacích zariadení:

 • 100% prispôsobenie systému s existujúcimi balenými jednotkami.
 • Malý počet pracovníkov potrebných pre údržbu.
 • Žiadne nutné prispôsobenie systému napájania s existujúcimi balenými jednotkami.
 • Žiadne nevyhnutné prispôsobenie systému s existujúcimi balenými jednotkami.
 • Nezávislý pracovný systém.
 • Optimalizované podávanie maziva vďaka dávkovacím jednotkám, ktoré sú programovateľné až do 36 mesiacov.
 • Jednoduchá konštrukcia a jednoduché programovanie dávkovacích jednotiek.
 • Vlastný integrovaný zdroj napájania.
 • Po výmene batérií je možná sekvenčná prevádzka.
 • Výmenu kazety a/alebo výmenu batérií v dávkovacej jednotke je možné vidieť na vonkajšej strane balenej jednotky.
 • Nízke ročné náklady, optimálne výsledky na údržbu.
 • Žiadne nedostatočné, alebo prílišné mazanie motora vďaka automatickému, pravidelnému mazaniu v krátkych časových intervaloch.
Obrázok originálneho domazávacieho zariadenia AERZEN pre automatické mazanie ložísk elektromotorov

Technické údaje

Označenie Aerzen Vario
Pohon Elektromechanické / znovu použiteľné
Napájanie 4.5 V sada batérií s dobou trvania 12 mesiacov
Kontrola batérie Áno
Dávkovací čas 1 týždeň až 36 mesiacov
LC jednotka 60, 120, 250 cm3
Teplota použitia -10 ° až +60 °C
Nárast tlaku 6 bar
Typ ochrany IP 65
Nastavenie dávkovacieho času LCD displej a tlačidlo
Stav kontroly Úplne LED
Zapnúť / vypnúť LCD displej a tlačidlá

Trvalé mazanie Aerzen Vario

Prispôsobenie systému automatického, batériami napájaného AERZEN domazávacieho zariadenia AERZEN Vario je veľmi jednoduché: Je ľahké pochopiť programovanie a môže byť nastavené až na 36 mesiacov a presne prispôsobené aktuálnym mazacím požiadavkám motora. V prípade, že stroj stojí, zariadenie možno vypnúť a úpravy množstva sú možné kedykoľvek. Zostava môže byť inštalovaná až do 5 metrovej vzdialenosti od mazacieho miesta. Tieto predkonfigurované systémy sú dodávané pripravené na pripojenie a obsahujú všetko potrebné montážne príslušenstvo.

Individuálne mazivové náplne v 3 veľkostiach

AERZEN Vario systém môže byť naprogramovaný tak, aby spĺňal požiadavky zariadenia, ktoré je mazané

AERZEN Vario systém je možné presne naprogramovať tak, aby boli splnené požiadavky zariadenia, ktoré je mazané. Funguje plne automaticky. Teplotne aj tlakovo nezávislí systém sa skladá z elektromechanického pohonu, dávkovacej jednotky (LC) s 60 cm³, 120 cm³, alebo 250 cm³ maziva a sady batérií. Požadovaný dávkovací interval a veľkosť LC sa volí pomocou tlačidla nastavenia a môže byť prečítaný okamžite na LCD displeji. Aktuálny prevádzkový stav je zobrazený pomocou LED signálov viditeľných v širokom zornom uhle (červená/zelená) na dávkovacej jednotke, rovnako ako na LCD displeji. LED-signály na dávkovacej jednotke sú rozpoznateľné z diaľky. S tlakovým výkonom 6 bar môže byť inštalačná vzdialenosť až do 5 m od mazacieho miesta. To zvyšuje pružnosť v prípade dodatočnej montáže, keďže premazávacie zariadenie možno inštalovať mimo prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, alebo na ľahko prístupných miestach. Elektromechanický pohon je možné znovu použiť a je vhodný pre všetky 3 veľkosti kaziet. Vďaka tomu je možné cenovo výhodné prispôsobenie v prípade požiadavky na upravené mazanie.

Rozsah dodávky

 • Motor a náplň
 • Ložiskové mazivo
 • Podporná konzola pre upevnenie dávkovacej jednotky
 • Sada batérií
 • Dokumentácia a nálepka na stroj
Prehľad niektorých častí domazávacieho zariadenia AERZEN

Projektovanie

Pre správnu konfiguráciu AERZEN domazávacieho zariadenia sú potrebné nasledujúce údaje :

 • Podrobnosti týkajúce sa balenej jednotky
 • Podrobnosti týkajúce sa prevádzkového režimu balených jednotiek
 • Podrobnosti týkajúce používaného motora
 • Stanovenie požiadavky na mazanie pomocou prevádzkových hodín

Údaje o použitých elektromotoroch a celkových ročných prevádzkových hodinách balených jednotiek slúžia ako základ pre správny návrh zariadenia. Z týchto hodnôt sa vypočíta potrebné množstvo maziva. Rôzne veľkosti kaziet umožňujú intervaly od 1 mesiaca až po 36 mesiacov. Hodnoty pre WEG elektromotory použité spoločnosťou AERZEN sú zhromažďované v databáze a uložené pre domazávacie zariadenie.

SERVISNÉ SADY PRE ŠTANDARDNÉ AERZEN WEG-MOTORY

„Servisné sady“ pre štandardné AERZEN WEG elektromotory boli navrhnuté ako pre dodatočnú montáž existujúcich, tak aj pre doplnenie nových agregátov. Odstránené musia byť iba maznice. Potrebný materiál pre pripojenie domazávacieho zariadenia k štandardnému motoru AERZEN je zahrnutý v sade I (pripojovacia sada pre domazávanie motorov). Domazávacie zariadenie samo osebe sa skladá zo Sady II (Pohonná sada) a Sady III (Servisná sada).

„Pripojovacia sada domazávania motorov“ sa skladá zo všetkých pripojovacích prvkov potrebných pre montáž do existujúcej balenej jednotky. Dĺžka hadice je 3 metre a môže byť individuálne prispôsobená. Preto môže byť tento systém usporiadaný v akejkoľvek polohe. Táto sada je potrebná len raz.

 • Predĺženie
 • Redukcia potrubia
 • Otočné skrutkové spoje
 • Hadicová prípojka
 • Odolná hadica
 • Poistný klip pre HD hadicu
 • Montážna konzola
 • Šesťhranná skrutka
 • Podložka DIN 9021
 • Skrutkové zámky

Materiál č. 2000019989

„Pohonná sada domazávania motorov“ sa skladá z pohonu AERZEN Vario drive najnovšej generácie, podpornej konzoly a nálepky na stroj. Slúži pre zvýraznenie životnosti kaziet a batérií tak, ako je to kalkulované. Táto sada je potrebná len raz.

 • AERZEN Vario pohon generácia 2, verzia so špeciálnym programovaním (36 mesiacov)
 • Vrátane podpornej konzoly
 • Servisná nálepka na upozornenie výmeny kazety a batérie

Materiál č. 2000020068

„Servisná sada pre domazávanie motorov“ sa skladá z mazivových kaziet s jednotlivým typom maziva vhodným pre váš motor, sady batérií a známkou pre požadovanú ročnú údržbu (pre zvýraznenie dátumu výmeny na štítku stroja). Obsahuje všetky položky, ktoré treba pravidelne meniť. „Servisná sada pre domazávanie motorov“ je preto pre užívateľa potrebná v pravidelných intervaloch.

Kazeta Typ maziva Sada batérií Ročná známka Číslo sady
LC 60 Polyrex EM / Shell Gadus S2 V 100 Vrátane Vrátane 2000020070 / 2000020465
LC 120 Polyrex EM / Isoflex NBU 15 / Klüberquite BQ 72 až 72 Vrátane Vrátane 2000020073 / 2000020071 / 2000020072
LC 250 Polyrex EM Vrátane Vrátane 2000020074

Ďalšie typy mazív na vyžiadanie