aerzen

Vizyon 2022

Büyümeye sistematik yaklaşım

AERZEN, enerji tasarrufu ve kaynak tasarrufu sağlayan ürünleri ve üretim prosesleri ile gazların taşınması ve sıkıştırılması alanında dünyaca ünlü üç uygulama uzmanından biridir.

Şirket

Evimiz olan AERZEN’deki yeni yönetim binası

AERZENER Maschinenfabrik gelecekte de bir aile şirketi olarak kalacaktır. Bu, ancak sağlam bir kar temelinin kurulmasıyla mümkündür. Bu, şirketimizin bağımsızlığını ve karar verme yeteneğini sağlamanın tek yoludur. Ek pazar payı kazanmak ve kaçınılabilir maliyetleri azaltmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alacaktır. 

Ana Şirketi Aerzen’de muhafaza ederken küresel büyüme, ürün çeşitliliğinin artırılması, bölgesel ve talep odaklı ürün özelliklerinin yanı sıra yeni piyasa segmentlerinin kazanılması büyüme stratejimizin ana çekirdeğini oluşturmaktadır.

AERZEN Grubu stratejik ve operasyonel faaliyetlerde, ekonomi, hukuk ve etik sorumluluğa yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk / CSR düzenlemeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

Kalite

AERZEN teknisyeni üstün nitelikli bir AERZEN ünitesi üzerinde çalışmakta

AERZEN, en yüksek kalite talebi demektir. Müşterilerimiz için bu, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve proseslerimizin güvenilirliğini yansıtmaktadır.

Kalite ölçülebilir. Bu, AERZEN tarafından sağlanan ürün, hizmet ve uygulama çözümlerinin mükemmel olmasında kendini gösterir. Kalite yalnızca müşteri tarafından beklenen veya sözleşmeyi imzalayarak kendisine verilen ürünü veya çözümü tedarik etmek anlamına gelmez. Ayrıca zamanında teslimat ve tam güvenilirlik gibi özellikler de kalite taleplerimizin bir parçasıdır. Bu parametreler, ancak her gün elimizden gelenin en iyisini yaptıkça garanti edilebilir. AERZEN Grubundaki kapsamlı kalite bilinci, tüm personeli entegre eden bir kalite kampanyası ile mükemmel hale gelir. Bu, ürünlerimizi ve uygulama çözümlerimizi gerçekten gelecekte meydana gelebilecek olaylardan etkilenmeyecek hale getirir. 

Müşteriler

AERZEN servis çalışanı ve başka bir şirketten bir çalışan el sıkışıyor

Tüm şirket bölümlerinde bulunan ve taviz vermeden uygulanan müşteri odaklılığı ilkesi, temel başarı etmenlerimizden biridir. Müşteri odaklı olma ve ürün geliştirme coğrafi piyasa gereksinimlerine ve uygulama alanlarına uyarlanmalıdır. Bu, müşterilerimizi çok iyi tanımak demektir. Nasıl çalıştıklarını anlamalı, gereksinimlerini belirlemeli ve bir uygulama uzmanından ne beklediklerini öğrenmeliyiz. Çalışanlarımızı farklı departman ve lokasyonlarda görev rotasyonuna sokarak, eğitim vererek ve aynı zamanda yoğun müşteri ziyaretleri ve belirli seminerler yaparak müşterilerimizin dünya çapındaki beklentilerini öğrenir ve anlarız. Bu da, müşterilere karşı bir yükümlülük dolayısıyla da ürün geliştirme ve piyasa anlayaşında bir iyileşme ile sonuçlanır.

Yönetim

Yönetim 2020 vizyonunu, AERZEN’in yönetim esaslarını baz alarak planlıyor.

Yönetim, Vizyon 2020'nin fiili olarak gerçekleştirilmesinin AERZEN'in ana yönetim esaslarına dayanacağının bilincindedir. Bununla birlikte en iyi strateji bile fiili tedbirlerle hayata geçirilmediği sürece faydasızdır. Bu, Vizyon 2020'de tanımlanan amaçlara ulaşmak için gerekli stratejiyi küçük adımlarla uygulayan yönetimin sorumluluğundadır. Ana esaslarımıza bağlılık, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz ile sürekli diyalog ve olumlu geri bildirim kültürü gerekli olacaktır ve en büyük öncelik olarak teşvik edilmelidir.

Çalışanlar

AERZEN çalışanları - iletişim, takım ruhu, güven, kararlılık ve fikir çeşitliliği şirketimizin temel taşlarıdır

İletişim, ekip ruhu, güven, bağlılık ve fikirlerin çeşitliliği şirketimizin temel taşlarıdır. Uzun dönemli iş taahhüdünü, ileri seviye eğitimi, yurt dışında edinilen tecrübeyi, grup genelinde deneyim kazanmayı ve personel değişimini teşvik etmekteyiz. Minimum çalışma standartları zaten mevcut kurallar tarafından garantilenmektedir. Üst dereceli yöneticiler tarafından açık ve kesin bir biçimde belirlenen hedeflerle yüksek performansı destekleyen bir çalışma ortamını ve birey için kişisel gelişim ortamını yaratırız. Yöneticilere güven duyulur. Ana koşullar, aile hayatını iyileştirecek biçimde oluşturulacaktır. Karşılıklı anlayış ve yüksek düzeyde memnuniyet uluslararası işbirliğini geliştirir. Bu adımlar AERZEN işyerini, bir kurum olarak burada çalışmanın hoş olduğu şeklindeki itibarı yüksek bir markaya dönüştürecektir.

Karlılık

AERZEN gelir ve şirket değeri istatistikleri

Açıkça tanımlanan finansal hedefler, kârlılık ve şirket değerinde artışa neden olur. Yabancı sermayeye çok fazla oranda bağlı olmadan piyasada hareket edebilmemizi sağlayan önemli rakamlar. Her şeyden önce, bu işlerimizi güvence altına alır. Şirketin değeri maddi varlıklar gibi maddi aktifler yanında personelin yetkinliği ve markanın değeri gibi maddi olmayan değerlerden de oluşur. Her ortak, kârlılığın ve şirket değerinin artmasını aktif olarak destekleyebilir. Yapmaları gerekli olan tek şey her gün iyi iş çıkarmaktır.

Yenilikçilik

bir ampul resmi - her seviyede derin bir şekilde yerleşmiş bir yenilikçilik kültürü, şirketimizin rekabet gücünü gelecekte de güvence altına alıyor

Her seviyede derin bir şekilde yerleşik bir yenilikçilik kültürü, şirketimizin gelecekteki rekabet gücünü de garantiler. AERZEN yenilikçilik yönetimi sürekli destek verir.  Kurum içi davranış, değerler ve anlayışlar, yenilikler için verimli bir zemin oluşturmaya yardımcı olacaktır. Ürün geliştirme için yenilikçilik,, piyasa araştırması, gereksinimler ve trendlerin tespiti anlamına gelir.
Önemli bir yenilikçilik potansiyeline sahip ürünler geliştirilerek kısa sürede piyasaya sunulur.

Küreselleşme

Bir haritan resmi - küresel olarak hareket eden bir şirketler grubu olan AERZEN kendisini yerel üretimle ve servis merkezleri ile tanımlar

Küresel olarak hareket eden bir şirketler grubu olarak kendimizi yerel üretimle ve aynı zamanda yaygın servis merkezleri ile tanımlıyoruz. Küreselleşme ve büyüme konusundaki stratejimiz, işlerimizi güvence altına almamıza ve uluslararası rekabet ortamında piyasadaki pozisyonumuzu güçlendirmemize yardımcı olmaktadır. Vizyon 2020 ile birlikte küreselleşme, AERZEN Grubu için finansal bir avantajdır ve tüm bölgelerde varlığımızı güvence altına almaya yardımcı olmaktadır.

Çevre ve sürdürebilirlik

AERZEN çevre ve kaynakları koruyan ürünler ve üretim prosesleri ile bilinir

AERZEN, çevreyi ve kaynakları gözeten ürünleri ve üretim süreçleri ile bilinir. Bizim için kaynaklardan tasarruf etmek, malzeme ve enerjide en düşük harcamayla üretim ve hizmette en yüksek faydayı sağlamak anlamına gelir. Delta Hybrid ve verimli tahrik teknolojisi, AERZEN tarafından üretilen çevre dostu ürünlere örnektir. Diğer çevreye duyarlı yerler AERZEN ABD'deki Yeşil Bina ve ana firmadaki Üretim Merkezidir. Gelecekte de enerji verimliliği yüksek ürünler üretmek, ürün geliştirmedeki ana hedeflerimizden biri olacaktır.

Şirket etik kuralları

AERZEN işini yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere tam olarak uyarak yapmaktadır

Bütünlük ve güvenilirlik en değerli varlıklarımızdır. AERZEN Grubu şirketleri, işimizde geçerli olan en yüksek hukuki ve etik standartlara bağlı kalırlar. Şirketimizin işleri, yürürlükte olan tüm kanun ve yönetmeliklere kati bir bağlılıkla yapılır. Her çalışanın dürüstlüğü büyük önem taşır. Çalışanlarımız, kişisel işlerini, şirketimize olan görev ve sorumluluklarını tehlikeye atmadan ve / veya AERZEN Grubu ile olan ilişkileri konusunda yasal sorular ortaya çıkarmayacak şekilde yaparlar.