Two people on stage

VRa Yağsız Vidalı Kompresör üniteleri

Vidalı Kompresörler

Proses verimliliğinizin bileşeni: AERZEN proses gazı kompresörleri

AERZEN proses gazı kompresörleri, kimya, petrokimya, hammadde ve enerji üretim tesisleri ve dünya çapında diğer birçok işleme endüstrisi üretim merkezlerinde tek veya çok kademeli üniteler olarak kurulmaktadır.

Ünite, kimya ve petrokimya endüstrilerinde tüm gazların kuru sıkıştırmasına ideal biçimde uygundur. Sıkıştırma hazneleri içinde gövdenin yanı sıra her iki rotor arasında da metalik temas bulunmamaktadır. Zamanlama dişlileri sayesinde rotorlar bir birine temas etmeden çalışmaktadır. Bu sayede taşıma hazneleri yağlanmamış ve taşınılan malzeme kirletilmemiş olur.

Maksimum (1350 mm) ve en az (155 mm) rotor uzunluğu tüm ürün gamının genişliği hakkında iyi bir izlenim verir. Farklı proses gazlarına uyum için rotorlar çelikten veya özel çelikten yapılmakta ve gövdede sfero döküm demir, çelik veya özel çelik döküm uygulanabilmektedir.

Aşağıdaki yönergelere göre ünite tasarımı değişebilir:

 • DIN / EURO standartları
 • NACE
 • AD-düzenlemeleri
 • TEMA – standardı
 • ASME VII Böl. 1, U mührü dahil
 • API Yönergeleri
 • ATEX
Model
Vidalı Kompresörler
Debi
300 - 75.000 m3/h arası
Ortam
nötr gazlar , toxic , corrosive , flammable , mixed
Sıkıştırma
yağsız
Emiş işlemi
-900 mbar gösterge basıncı
Basınç işlemi
52.000 mbar gösterge basıncı

Standart kompresörler veya kişiselleştirilmiş tasarımlı ünite: AERZEN proses gazı vidalı kompresör her ikisini de temsil eder.

Vidalı kompresörler tek tek ayrı gereksinimleri yerine getirmek maksadıyla tasarlanmaktadır. AERZEN proses gazı vidalı kompresörü, her uygulamaya uyan iyi düzenlenmiş bir ünite oluşturmak maksadıyla birbirine montajlanmış özel yardımcı aksesuarlı kompresör bloğu olarak standart VRa ünitesini kullanmaktadır. API veya ulusal standartlar gibi çeşitli endüstriyel kurum ve denetleme otoritelerince ortaya koyulan gereklilikler ve şartnameler, müşterinin talepleri doğrultusunda göz önünde bulundurulacaktır.

Kuru sıkıştırma, çok çeşitli uygulama olanakları sunar.

Sadece kimya endüstrisinde değil, aynı zamanda diğer endüstriyel branşlarda da AERZEN proses gazı vidalı kompresörleri, hava kontrol sistemlerinde, endüstriyel soğutma tesislerinde, buharlaştırma tesislerinde, madencilik endüstrisinde ve demir-çelik işlerinde kullanılmaktadır. Amonyak, argon, etilen, asetilen, bütadien, hidroklorik gaz, doğal gaz, parlayan gaz, yüksek fırın gazı, bataklık gazı, helyum, kireç ocağı, kok fırını, karbonmonoksit, tüm hidrokarbon bileşimleri, metan, propan, propilen, baca gazı, ham gaz, kükürt dioksit, azot monoksit, azot, stiren, vinilklorür ve hidrojen gazı gibi neredeyse tüm gazlar sıkıştırılabilir.

Uygulamalar:

 • Kimyasal ve proses teknolojisi
 • Hava kontrol sistemleri
 • Endüstriyel soğutma sistemleri
 • Buhar tesisleri
 • Maden endüstrisi
 • Demir ve çelik işleri

ve çok daha fazlası

Aksesuarlar & çözümler