Döner Pistonlu Gaz Sayaçları

Enerji tedarik endüstrisi için hassas teknoloji.

AERZEN, dünyadaki döner pistonlu gaz sayaçları üreticilerinin en eskisi ve büyüğüdür. Mevcut nesliyle döner loblu makineler uzmanı olarak enerji endüstrisine yüksek hassasiyetli sayaçlar tedarik etmektedir. Analog veya dijital... Avrupa pazarında kullanılan AB düzenlemelerine uygun şekilde tasarlanmıştır. DIN ISO 9001 kalite güvence sistemiyle ve Basınç Ekipman Direktifi DGRL 97/23/EC ile uyumlu olarak AERZEN tarafından imal edilmiştir.

Her ortam için hassasiyet.

AERZEN döner pistonlu gaz sayaçları, DVGW G 260 İşlem Tablosuna göre; doğalgaz, hava gazı, kok fırın gazı, rafineri gazı, propan, bütan, sıvı gaz, hava karışımları, metan, etilen ve hidrojen gibi agresif olmayan tüm gazları ölçebilmektedir. Gaz sayaçları yatay ve dikey akış için tasarlanmıştır. Bunun için ya özel çift silindirli bir sayaçla ya da dijital bir sayaçla donatılmışlardır. Bu belirleyici bir avantajdır çünkü akış yönünün, sayaçta herhangi bir değişiklik yapmadan veya denetimli kalibrasyona ihtiyacı duymadan ayarlanabildiği anlamına gelmektedir. Bu, sadece depolama gereksinimlerini azaltmakla kalmaz ayrıca kısa dönemli ayarlamalar için ilave maliyetleri de azaltır. Tesiste gerekli akış yönüne geçiş kolaydır ve bir alet gerektirmemektedir.

Test edilmiş ve onaylanmıştır.

AERZEN döner pistonlu gaz sayaçları, EN 12480 gaz sayaçları Avrupa standardının başlıca gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu aynı zamanda AERZEN'in ürünlerini tasarlamada, test etmede ve onaylamada uyduğu yasal düzenlemelerde (Ağırlıklar ve Ölçüler Yasası, kalibrasyon düzenlemeleri) de geçerlidir. Tüm AERZEN gaz sayaçları DVGW İşlem Tablosu G 492/II ve DIN 30690 T 1, DIN 3230 T 5 ve Basınçlı Ekipman Direktifi DGRL 97/23/EC’de belirtilen tasarım gerekliliklerine uymaktadır. İçinde belirtilen basınç ve sızdırmazlık testlerine tabidirler. Gövde malzemeleri DIN EN 13445-2 gerekliliklerini, PED-QM sertifikasyonu ve EN 10204/3.1.B kabul testi sertifikasıyla karşılamaktadır.

Döner pistonlu gaz sayacı

Model
Döner pistonlu gaz sayaçları
Debi
6×10^-1 - 6.500 m3/h arası
Ortam
hava , nötr gazlar
Taşıma
yağsız