Two people on stage

AERsmart

Blower kontrolü – havalandırma tankı verimliliğini bir adım öteye taşır.

AERZEN; Blower, Hybrid ve Turbo cihazları ile bu iş için en iyi makine teknolojilerine sahiptir. Yeni bir akıllı makine kontrol cihazı olan AERsmart, bu makinelerin performanslarını daha da yükseltir. AERsmart hava debisini, farklı teknolojilere sahip makineler arasında, verimlilik seviyelerine göre optimal biçimde dağıtır. Sonuç: teorik maksimuma yakın üstün verimlilik düzeyleri, %15’e varan ilave tasarruf ve farklı marka makinelerin entegrasyonu.

Yük değişimlerinin üstesinden gelmek.

Debi dalgalanmaları, biyolojik atık su arıtma tesisleri için çok tipik bir özelliktir. Yenilikçi makine kontrol sistemi AERsmart; düşük, orta ve yüksek debilerin olası en yüksek verimlilikle karşılanabilmesi için, oksijen ihtiyacını mevcut makineler arasında en uygun şekilde dağıtacak yapıyı sunar. Makine özellikleri ve verimlilik düzeyleri kontrol algoritmasına entegre edilmiştir. Bu şekilde mevcut makine havuzu, maksimum teorik verimliliğe olası en yakın noktada çalışır. Fakat hepsi bu değil...

Rakamlarla tasarruf potansiyeli. Yatırım geri dönüşü için en kısa süre.

AERsmart’ın yenilikçi makine kontrol sisteminin sunduğu tasarruf potansiyeli muazzamdır. Sadece bir kaç yılda yatırım kendini amorti eder. Gerçek bir 100.000 nüfusa eşdeğer (PE) atık su arıtma tesisi örneği.

AERsmart - savings potential
AERsmart - savings potential

Demo - Arayüze Tıklayın

AERsmart dokunmatik arayüzü hakkında izlenim edinin. Müteakip örnek orijinal AERsmart yazılımına dayanmaktadır ve bu sebeple üzerine tıklayabilirsiniz. İster veri işleme, ister tesis geliştirme isterse de bakım olsun, AERsmart size tesisleriniz hakkında bir bakışta büyük bir şeffaflık sunar.

Tıklayın ve deneyin!