man in blue with helmet

Öğütücüler verimli biçimde öğütme yaparlar

Başarı Öyküsü - Milser Mühle

Milser Mühle, kapalı boru sistemleri için taşıyıcı hava üreticisi olarak GM serisinden yağsız sıkıştırmalı AERZEN Pozitif Deplasmanlı Blowerlerini seçmiştir

 Borgstedt Ailesi Milser Mühle’yi 130 yıl önce devraldığında, ilk başta besi yemi üretti ve 1918'den itibaren de insanlar için besin maddesi olarak un üretmeye başladı. “Bu yüzden kapalı boru sistemleri için taşıyıcı hava üreteci olarak GM serisinden yağsız sıkıştırmalı AERZEN Pozitif Deplasmanlı Blowerlerini seçtik. Bugüne dek sadece AERZEN ünitelerini kullandık” - demektedir Değirmen Ustası Friedrich-Wilhelm Borgstedt. Ünitelerin uzun çalışma dönemleri nedeniyle bu blowerler serilerinde birkaç nesilden beri vardır.

Kıdemli şef, "Günümüzde, modern bir değirmen şirketinin ekonomik şekilde çalışması için pnömatik taşıma gereklidir" demektedir. Mehlstraße'de, onbir adet AERZEN ünitesi 650 ila 750 mbar arasındaki azami basınçta, 4 ila 30 kW'lık bir tahrik gücü ile çalışmaktadır. Borgstedt'e göre nispeten düşük basınç aralığına; blowerlerin, kilitlerin, boruların ve özellikle boru dirseklerinin daha uzun ömürlü olmasıyla erişilir. Merkez istasyonda ses izolasyonsuz 7 adet, bitişik odada da ses izolasyonlu 3 adet AERZEN blower bulunmaktadır.

Akustik kabinsiz versiyon, değirmen teknolojisinin yaygın bir problemi olan haşere yuvalarının neden olduğu kontaminasyonu engellemek maksadıyla bilinçli olarak seçilmiştir. Ama bu durum, yüksek gürültü seviyeleri ile birlikte dikkate değer bir ısı salınımının ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, ünitelerin beslenmesi ve soğutulması için yeterli oranda temiz hava sağlanmalıdır. Uygun menfezler sayesinde gürültü istasyon dışına taşmaz..

Optimal oda havalandırmasının hesaplanması

Mehlstraße'de 650 ila 750 bar arasında olan azami basınçta 11 adet AERZEN ünitesi çalışmaktadır

"Oda havalandırma hesaplayıcısı" olarak adlandırılan özel bir AERZEN çevrimiçi aracı kullanılarak gereken maksimum hava giriş debisi, vantilatör gücü ve duvar menfezlerinin boyutu belirlenir. Bu hesaplama programında, ilk önce kurulu makinenin tipi seçilmelidir - bu durumda "Blower” in yanı sıra "Kompresör" veya "Turbo Üniteler" de seçilebilmektedir. Daha sonra emiş tipi tanımlanmalıdır - Milser Mühle’de seçenekler şunlardır: "oda dışından boru ile emiş" veya "oda içinden emiş". Hesaplama, aşağıdaki bilgilerin girilmesinden sonra yerine getirilir: toplam kurulu motor gücü, ortam sıcaklığı, kabul edilebilir sıcaklık artışı, tüm istasyonun maksimum debi, kurulum yüksekliği ve akış hızı. Bu verilerin kombinasyonu, daha sonra optimal çözümü belirlemek maksadıyla kullanılabilecek olan kesin bulguları üretir. Kanallardaki bölücü susturucular, havanın istasyona girmesine izin verirken binanın dışındaki gürültü seviyesini de en aza indirgemiş olur. 

Aralıksız çalışmada

Delta Blower serisinin AERZEN Pozitif Deplasmanlı Blowerlerinden olan “Generation 5”, gıda endüstrisinde pnömatik taşımada iş başında

 Milser Mühle’de üretim, normal olarak temizlik işinden önce, Pazartesi sabahından Cumartesi sabahına dek değirmenlerin arkasında gerçekleşir. İstisnai durumlarda, üretim Pazar sabahlarında da yapılır. Bu nedenle, Borgstedt‘de taşınan havanın, hatasız, güvenilir ve emniyetli bir şekilde temini zaruridir. Ancak o zaman değirmen sorunsuz bir şekilde çalışabilir ve müşterilerle anlaşmaya varılan teslim tarihlerinin karşılanması mümkün olur.

Bununla birlikte, gıda endüstrisinde pnömatik taşıma konseptleri için bu gibi çözümler "hazır biçimde” mevcut değildir. Bu gibi bir yatırımın başlangıç safhasında, detaylı bir şartname oluşturulmalıdır. AERZEN, tek bir butona basarak etkili bir şekilde çalışması için tüm standart aksesuarları da dâhil olmak üzere, tüm pnömatik taşıma uygulamaları için özel hazırlanmış Delta Blower –Generation 5- pozitif deplasmanlı blowerleri tedarik eder. Her iklimde kullanılabilirler ve en zorlu ortam koşullarında bile bir evin salonundaymışçasına güvenilir, dayanıklı ve enerji verimliliği yüksek bir biçimde çalışırlar. Bir seçenek olarak, AERZEN blowerler AB 94/9/EC numaralı AB yönergesine uygun bir ATEX tasarımında da temin edilebilir. Bu, sadece gıda endüstrisi için değil; sentetik endüstrisi, çevre teknolojisi, kimyasal ve ilaç endüstrileri, rafineriler ve enerji santrali teknolojisi gibi diğer birçok alan için de önemi giderek artan bir kriterdir.

Friedrich-Wilhelm Borgstedt, Milser Mühle’de Kıdemli Şef:

"Her zaman kararımız AERZEN olur. Bu şekilde davranmamızın ana sebebi, üreticinin coğrafi yakınlığının yanı sıra, ünitelerin üstün nitelikte olması, güvenilirliği ve uzun ömürlü olmasıdır."