man in blue with helmet

Gizlilik Politikası

Web sitemizin sayın ziyaretçileri,

web sitemizi ziyaret etmenizden memnuniyet duymaktayız. Burada, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation) Madde 13’e göre verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Gizlilik Politikası

Kontrol Görevlisi

Aşağıdaki veri toplama ve işlemeden sorumlu olan kişi, bu web sitesininBaskıkısmında adı geçen kişidir.

Kullanım Verileri

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sitelerimizin kalitesini arttırmak ve istatistiksel amaçlar için, kullanım verileri web sunucumuzda bir günlük dosyası olarak geçici bir süreyle saklanmaktadır. Bu veriler şunları içermektedir:

 • Dosyanın istendiği sayfa
 • Dosyanın adı
 • İstenen dosyanın tarih ve saati
 • İletilen verinin miktarı
 • Erişim durumu (dosya gönderildi, dosya bulunamadı vb.)
 • Kullanılan tarayıcının adı
 • İstekte bulunan bilgisayarın IP adresi; bizzat bir şahısla arasında bağlantı kurulamaması için bu IP adresi kısaltılmış durumdadır.

Günlük veriler yalnızca anonimleştirilmiş bir biçimde saklanmaktadır.

2. Veri Güvenliği

Verilerinizi istenmeyen erişimden mümkün olduğunca güvenli bir şekilde korumak için, çeşitli teknik ve kurumsal önlemler almaktayız. Web sitelerimizde şifreleme kullanmaktayız. Bilgileriniz bilgisayarınızdan sunucumuza ve sunucumuzdan bilgisayarınıza internet üzerinden TLS şifreleme kullanılarak iletilmektedir. Bunu tarayıcınızın durum çubuğundaki kilit simgesinin kapalı olmasından ve adres çubuğunun https:// ile başlamasından anlayabilirsiniz.

3. Üçüncü Şahıslara Veri Aktarımı

GDPR Madde 28 uyarınca, web sitelerimizin işleyişinde bize destek olan servis sağlayıcıları (örneğin, web sitesi, yer, izleme ve haber bülteni servisi sağlayıcıları) tarafından veri işleme ve ilişkili işlemeler için verilerinizi aktarıyoruz. Servis sağlayıcılarımız kendileriyle yapmış olduğumuz sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler gereği yönergelerle kesin bir şekilde bağlı durumdadırlar.

Üçüncü Ülkelere Veri Aktarımı

Bazen AB dışındaki bir üçüncü ülkeye kişisel verilerinizi aktarıyoruz Bu tür durumlarda, uygun bir veri koruma düzeyini temin etmeye büyük bir özen göstermiş durumdayız:

Google Analytics, Google+ ve YouTube (USA) söz konusu olduğunda, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (GDPR Madde 45 (1)) ile uygun bir veri koruma düzeyi temin edilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Cloudflare (USA) söz konusu olduğunda, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (GDPR Madde 45 (1)) ile uygun bir veri koruma düzeyi temin edilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

salesforce (USA) söz konusu olduğunda, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (GDPR Madde 45 (1)) ile uygun bir veri koruma düzeyi temin edilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Linkedln (USA) söz konusu olduğunda, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (GDPR Madde 45 (1)) ile uygun bir veri koruma düzeyi temin edilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Twitter (USA) söz konusu olduğunda, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (GDPR Madde 45 (1)) ile uygun bir veri koruma düzeyi temin edilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Facebook (USA) söz konusu olduğunda, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi (GDPR Madde 45 (1)) ile uygun bir veri koruma düzeyi temin edilir: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Eğer bu konumlardan herhangi birinde daha fazla veri işleme söz konusu olursa, sorgunuzu AB içindeki ve dışındaki iştiraklerimiz ve satış şirketlerine iletmekteyiz.

4. Barındırma

Aşağıda belirtildiği biçimde barındırma servisleri kullanmaktayız: Bu web sitesini işletme amacı doğrultusunda altyapı ve platform servisleri, veri işleme gücü, depolama yeri ve veritabanı servisleri, güvenlik servisleri ve teknik bakım servisleri kullanıyoruz.

GDPR Madde 6 (1)(f) ve GDPR Madde 28 (bağlı veri işleme sözleşmeleri) uyarınca, bu web sitesinin etkinliğinin ve güvenliğinin sağlanmasındaki meşru menfaatlerimiz temelinde, bu web sitesinin ziyaretçileri, ilgili taraflar ve müşterilerle ilişkili envanter verileri, irtibat verileri, içerik verileri, sözleşme verileri, kullanım verileri, metaveriler ve iletişim verileri biz ve/veya bizim barındırma sağlayıcımız tarafından işlenmektedir.

5. Cloudflare’in İçerik Dağıtım Ağı

Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA tarafından sunulan bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN - Content Delivery Network) kullanmaktayız. Cloudflare, Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi hükümlerine göre lisanslıdır, bu yüzden de Avrupa Veri Koruma Kanunu uyarınca bir garanti sunmaktadır (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Bir CDN, web sitesi içeriğinin, özellikle grafikler ya da komut dosyaları gibi büyük medya dosyalarının daha hızlı bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olan bir servistir. CDN bu işi internet üzerinden bağlı bölgesel olarak dağıtılmış sunucuların yardımıyla yapmaktadır. Kullanıcı verilerinin işlenmesi sadece yukarıda söz edilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve CDN’in güvenlik ve işlevselliğini sağlamak için yapılmaktadır.

Bu servisi kullanışımız GDPR Madde 6 (1)(f) uyarınca meşru menfaatlerimize, yani web sitemizin güvenliği ve etkinliğinin sağlanması, analizi ve optimizasyonu ile ilgili menfaatlerimize dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi için, lütfen Cloudflare’in gizlilik politikasına bakınız: https://www.cloudflare.com/security-policy.

  6. Çerezler

  Web sitelerimizde çerezler kullanmaktayız. Çerezler, cihazınızda saklanabilen ve okunabilen küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınızı kapatır kapatmaz silinen oturum çerezleri ile bireysel oturumdan sonra da saklanan kalıcı çerezler arasında bir fark bulunmaktadır. Çerezler kullanılan cihazın tanınmasını mümkün kılan veriler içerebilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda çerezler yalnızca bireysel bir oturumla ilişkili olmayabilen belli ayarlar üzerinde bilgi içerir.

  Biz, web sitelerimizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktayız. Bu veri işleme GDPR Madde 6 (1) (f)’e dayanmaktadır ve web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkin ve güvenli kılmak için yapılmaktadır.

  Çerezlerde aşağıdaki veri ve bilgiler saklanmaktadır:

  • Oturum açma bilgileri
  • Dil ayarları
  • Girilmiş olan arama terimleri
  • Bireysel web sitesi özelliklerinin kullanımı ve web sitemize yapılan ziyaretlerin sayısı hakkındaki bilgiler

  Tarayıcınızı çerezleri saklandığında bunu size bildirmesini sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, çerezlerin nasıl kullanıldığını size açık hale getirir. Ayrıca, tarayıcı ayarlarınız aracılığıyla çerezleri istediğiniz zaman silebilir ve yeni çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Lütfen, web sayfalarınızın en ideal biçimde görüntülenemeyeceğini ve bazı teknik özelliklerin artık kullanılamaz olabileceğini dikkate alınız.

  7. İzleme Araçları

  Google Analytics

  Web sitemizi kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlamak amacıyla, Google Analytics yardımıyla takma adlı kullanıcı profilleri oluştuyoruz. Google Analytics cihazınızda saklanmakta olan ve tarafımızca okunabilecek olan çerezler kullanır. Bu servis sayesinde, geri dönüş yapan ziyaretçileri tanıyabilir ve sayabiliriz. Veri işleme GDPR Madde 6 (1) (f) ve Alman Telehizmetleri Yasası Madde 15 (3)’e dayanmaktadır. Bu, web sitelerimize farklı kullanıcılar tarafından ne sıklıkta erişilmiş olduğunu öğrenmek için kullanılmaktadır.

  Çerezler tarafından bu web sitesini kullanımınız hakkında üretilmiş olan bilgiler genellikle çerezlerin daha sonra saklandığı ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır. Bununla birlikte, bu web sitesinde IP anonimleştirmeyi etkin kıldığımız için, Google IP adresinizi ABD'ye gönderilmeden önce Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nde kırpacaktır. Sadece istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek (Google’ın Gizlilik Kalkanı’na katılımından dolayı GDPR Madde 45 (1) uyarınca yeterli bir veri koruma düzeyi olduğunda) ve orada kısaltılacaktır. Ayrıca, Google Inc. (USA) ile GDPR Madde 28 uyarınca veri işleme için bir sözleşme yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla, Google bütün bilgileri kesinlikle ve yalnızca web sitemizi kullanımınızı değerlendirme ve web sitesindeki etkinlikle ilgili raporlar derleme amacı doğrultusunda kullanacaktır.

  1. Tarayıcı yazılımınızda uygun ayarları yaparak çerezlerin saklanmasını engelleyebilirsiniz; bununla birlikte, bunu yaparsanız, bu web sitesinin bütün işlevlerini her yönüyle kullanamayabileceğinize dikkatinizi çekmek isteriz.
  2. Ayrıca, aşağıdaki linkte bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek, bu çerezler tarafından üretilen web sitesi kullanım verilerinin (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google tarafından kaydedilmesini, böylelikle bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz.
  3. Ayrıca, aşağıdaki linke tıklayarak Google Analytics’in verilerinizi toplamasını da engelleyebilirsiniz. Bir devre dışı bırakma çerezi saklanacaktır. Bu, ileride bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerinizin toplanmasını kalıcı olarak önleyecektir. Google Analytics tarafından verilerinizin işlenmesini engellemek için burayı tıklayınız.

  Google Etiket Yöneticisi

  Google Etiket Yöneticisi bir arayüz aracılığıyla web sitesi etiketlerini yönetmek (ve böylelikle Google Analytics ve diğer Google pazarlama servislerini web sitemize entegre etmek için) kullandığımız bir servistir. Etiket Yöneticisi’nin kendisi (bu yönetici etiketleri ayarlar) herhangi bir kişisel veri işlememektedir. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında daha fazlasını öğrenmek için Google servisleri ile ilgili aşağıdaki bilgilere bakınız. Kullanım şartları: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

  WiredMinds Kullanıcı İzleme

  Wiredminds ürünleri ve servisleri (www.wiredminds.de) bu web sitesinde pazarlama ve optimizasyon amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu ürünler ve servisler sayesinde, veriler toplanır, işlenir ve saklanır, daha sonra da bir takma ad altında kullanıcı profilleri oluşturulur. Mümkün ve kullanılır olduğunda, bu kullanım profilleri tümüyle anonimleştirilir. Bu amaç doğrultusunda çerezler kullanılabilir. Çerezler ziyaretçinin internet tarayıcısında saklanan küçük metin dosyalarıdır ve daha sonraki ziyaretler için o internet tarayıcısını tanımaya yarar. Toplanmış olan ve aralarında kişisel verilerin de bulunuyor olabileceği bu veriler WiredMinds’a aktarılacak ya da doğrudan WiredMinds tarafından toplanacaktır. Veri konusu kişinin ayrıca kabulü olmaksızın, elde edilmiş olan veriler bu web sitesini ziyaret eden kişinin şahsen kimliğini tespit etmek için kullanılmayacaktır ve takma adın hamili hakkındaki kişisel verilerle birleştirilmeyecektir. Eğer IP adresleri toplanacak olursa, bunlar son sayı blokunun silinmesi yoluyla, toplandıktan sonra hemen anonimleştirilecektir. Verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasına ileride istendiği zaman itiraz edilebilmektedir.

  Siteimprove Analytics

  Bu web sitesi Siteimprove GmbH’nin bir web analizi servisi olan Siteimprove Analytics kullanmaktadır. Siteimprove Analytics çerezler, yani bilgisayarınızda saklanan ve bu web sitesini nasıl kullandığınıza dair analiz yapılmasına olanak tanıyan metin dosyaları kullanır. Bu çerezler tarafından bu web sitesini kullanımınız hakkında üretilen bilgiler (kullanıcının şifrelenmiş IP adresi de dahil olmak üzere) Danimarka'da bulunan bir Siteimprove sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Siteimprove bu bilgileri web sitesinin kullanımını değerlendirmek ve web sitesi operatörleri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek için kullanır. Siteimprove bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarmayacaktır. Toplanmış olan veriler Siteimprove Analytics üzerinden görülmeden önce, IP adresleri geri dönülemez bir şekilde anonimleştirilmektedir. Çerezleri engellemek için, kullanıcılar kendi tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Bununla birlikte, bu durumda, bu web sitesinin bütün özellikleri tam olarak kullanılamayabilir. Bu web sitesini kullanarak, yukarıda belirtilen şekil ve amaçlar doğrultusunda Siteimprove tarafından hakkınızdaki verilerin işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Aşağıdaki linke tıklayarak Steimprove Analytics’in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Bir devre dışı bırakma çerezi saklanacaktır. Bu, ileride bu web sitesini ziyaret ettiğinizde verilerinizin toplanmasını önleyecektir.

  Hotjar

  Bu web sitesi Hotjar Ltd’nin bir analiz yazılımı olan Hotjar kullanmaktadır (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar sayesinde, web sitemizdeki kullanım davranışını (tıklamalar, fare hareketleri, kaydırma boyları vb.) ölçmek ve değerlendirmek mümkün olmaktadır. Web sitemizi ziyaretiniz hakkındaki izleme kodu ve çerezler tarafından üretilen bilgiler İrlanda'daki Hotjar sunucularına aktarılır ve orada saklanır. İzleme kodu aşağıdaki bilgileri toplar:

  Cihaza ait veriler

  Cihazınız ve tarayıcınız üzerinden aşağıdaki bilgiler kaydedilebilir:

  • Cihazınızın IP adresi (anonim bir formatta toplanır ve saklanır)
  • Web sitemizde bize vermişseniz, e-posta adresiniz ve ad-soyadınız
  • Cihazınızın ekran boyutu, cihaz tipi ve tarayıcı bilgisi
  • Coğrafi konum (yalnızca ülke)
  • Web sitemiz için tercih edilen görüntüleme dili

  Günlük Verileri

  Aşağıdaki veriler Hotjar kullanılırken sunucularımız tarafından otomatik olarak üretilmektedir:

  • İlgili alan
  • Ziyaret edilen sayfalar
  • Coğrafi konum (yalnızca ülke)
  • Web sitemiz için tercih edilen görüntüleme dili
  • Web sitesine erişilme tarihi ve saati

  Hotjar bu bilgileri web sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, kullanıım hakkında raporlar derlemek ve bu web sitesinin internet değerlendirmesi ve web sitesi kullanımına ilişkin diğer servisleri sağlamak için kullanacaktır. Hotjar ayrıca servisleri sağlamak için Google Analytics ve Optimizely gibi üçüncü şahıs servisler de kullanmaktadır. Bu üçüncü şahıs şirketler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın gönderdiği çerezler ya da IP istekleri gibi bilgileri saklayabilir. Google Analytics ve Optimizely’nin verileri nasıl sakladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen onların gizlilik politikalarına başvurunuz.

  Eğer bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz, Hotjar ve üçüncü şahıslarının yukarıda kendi gizlilik politikalarında belirtildiği şekliyle kişisel verilerinizi işlemesini kabul etmiş olursunuz. Hotjar’ın kullandığı çerezlerin farklı kullanım süreleri bulunmaktadır; bazıları 365 güne kadar cihazınızda kalırken, bazıları sadece o anki ziyaretin sonuna kadar cihazınızda kalmaktadır.

  Aşağıdaki linke tıklayıp ilgili talimatları takip ederek Hotjar’ın veri toplamasını engelleyebilirsiniz: https://www.hotjar.com/opt-out.

  8. Kullanıcıların Hakları

  Kullanıcı olarak haklarınız

  Kişisel verilerinizin işlenmesinde, GDPR size bir web sitesi kullanıcısı olarak belli haklar vermektedir:

  1. Bilgi edinme hakkı (GDPR Madde 15):
   İstediğiniz zaman bizden kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi doğrulamamızı talep etme hakkına sahipsiniz; eğer biz bu verileri işliyorsak, GDPR Madde 15’te belirtilen söz konusu kişisel veri ve bilgiler hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.
  2. Düzeltme ve silme hakkı (GDPR Madde 16 ve 17):
   Sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini ve uygun olduğu hallerde eksik kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahipsiniz.
   Ayrıca, eğer GDPR Madde 17’de belirtilmiş sebeplerden biri geçerliyse, örneğin veriler artık izlenme amaçları için gerekli değilse, sizinle ilişkili kişisel verilerin derhal silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz.
  3. Veri işlemenin kısıtlanması hakkı (GDPR Madde 18):
   Eğer GDPR Madde 18’de listelenmiş olan koşullardan biri karşılanıyorsa, örneğin herhangi bir inceleme süresi boyunca veri işlemeye karşı bir itirazda bulunmuşsanız, veri işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  4. Veri taşınabilirliği hakkı (GDPR Madde 20):
   GDPR Madde 20’de ayrıntılı bir şekilde listelenmiş olan belli durumlarda, sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, bilinen ve makinece okunabilir bir formatta alma ya da bu verilerin bir üçüncü şahsa aktarılmasını isteme hakkına sahipsiniz.
  5. İtiraz hakkı (GDPR Madde 21):
   Eğer veriler Madde 6 (1) (f) temelinde toplanmışsa (meşru menfaatler amaçları doğrultusunda veri işleme), kendi özel durumunuzdan kaynaklanan sebepler yüzünden istediğiniz zaman bu tür veri işlemeye itiraz etme hakkına sahipsiniz. Veri konusu kişinin menfaatleri, hakları ve özgürlüklerini hükümsüz kılan veri işlemeler için ya da yasal hak taleplerinin tesisi, uygulanması veya müdafaası için mücbir ve bariz meşru zeminlerimiz olmadığı sürece sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.
  6. Bir düzenleyici otoriteye şikayet etme hakkı:
   GDPR Madde 77 uyarınca, sizinle ilgili verilerin işlenmesinin veri koruma şartlarını ihlal ettiği kanısındaysanız, bir düzenleyici otoriteye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. İddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde, iş yerinizde ya da yaşadığınız Üye Ülkedeki bir düzenleyici otorite önünde temyiz hakkı ifa edilebilir.

  9. Veri koruma görevlisinin irtibat bilgileri

  Şirketimizin veri koruma görevlisi veri koruma konusunda size bilgi sağlamaktan ya da öneride bulunmaktan memnuniyet duyacaktır: privacy@aerzener.de

  10. Ek gizlilik politikası içeriği

  10.1. İrtibat formu

  Bir web formu ile bizimle irtibat kurabilirsiniz. İrtibat formumuzu kullanmanız için bize adınız, şirket adınız, posta adresiniz ve e-posta adresiniz gerekmektedir. Daha fazla bilgi de verebilirsiniz, ancak bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kullanıcı verileri bir müşteri ilişkileri yönetim sistemi (CRM System - Customer Relationship Management System) ya da benzer bir araştırma organizasyon sisteminde saklanabilir.

  Bu veri işleme için yasal temel GDPR Madde 6 (1)(f)’dir. Verileriniz yalnızca sorgunuza cevap vermek için işlenecek ve işleme amacı geçerliliğini yitirdikten sonra silinecektir. Bu veriler üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

  10.2. Salesforce CRM sistemi

  salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 München, Almanya tarafından sağlanan CRM sistemini kullanmaktayız; bunu kullanmaktaki amacımız, kullanıcı sorgularının daha hızlı ve daha etkin bir şekilde işlenmesidir (GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca meşru menfaat).

  salesforce Gizlilik Kalkanı Sözleşmesi hükümlerine göre lisanslıdır, bu yüzden de verilerin ABD'de işlenmesiyle ilgili olarak Avrupa Veri Koruma Kanunu uyarınca ek bir garanti sunmaktadır.(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active)

  salesforce kullanıcı verilerini yalnızca sorguları işlemek için kullanır ve bunları üçüncü şahıslara aktarmaz. Kullanmak için, en az bir geçerli e-posta adresi vermek zorundasınız. Bunun için bir takma ad kullanabilirsiniz. Servis isteklerinin işlenmesi sırasında daha başka veriler (ad, adres) toplamak gerekli olabilir.

  Eğer kullanıcılar salesforce’un harici sistemi tarafından verilerin toplanması ve saklanmasını kabul etmezlerse, onlara e-posta, telefon, faks ya da posta yoluyla servis isteklerini göndermeleri için alternatif irtibat seçenekleri sunacağız.

  Daha fazla bilgi için, kullanıcılar salesforce’un gizlilik politikasına başvurabilirler: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  10.3. CustomerNet Korumalı Alanı

  Eğer CustomerNet özel müşteri servisimizi kullanmak isterseniz, önce kaydolmanız gerekmektedir. Kayıt için bize gönderdiğiniz veriler yalnızca CustomerNet için gerekli olan ölçüde kullanılacaktır. İstediğiniz zaman profilinizi değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz. Sonrasında veriler sistemimizden otomatik olarak kaldırılacaktır.

  10.4. Sosyal Medya Bağlantıları

  Web sitemizde ayrıca sosyal medya bağlantıları bulacaksınız. Bunlar web sitemizin içeriğini sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşmak ya da bu içeriği başkalarına önermek için kullanabileceğiniz sosyal ağ özellikleridir. Veri koruma şikayet işleminin sorumluluğu ilgili sağlayıcılar tarafından garanti edilmektedir. Bu bağlantılar için, web sitemizin ziyaretçilerini mümkün olan en iyi şekilde korumak amacıyla çift tıklama yöntemini kullanıyoruz. Şu an itibariyle aşağıdaki sağlayıcılardan sosyal bağlantılar kullanmaktayız:

  LinkedIn

  Web sitemiz LinkedIn ağının özelliklerini kullanmaktadır. Operatör LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA’dır. LinkedIn özellikleri içeren sayfalarımızdan birine her eriştiğinizde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. LinkedIn’e IP adresinizle birlikte web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisi ulaştırılacaktır. Eğer LinkedIn Recommend butonunu tıklarsanız ve LinkedIn hesabınıza giriş yaparsanız, LinkedIn sitemizi ziyaretinizle sizi ve kullanıcı hesabınızı ilişkilendirebilecektir. Bu sayfaların sağlayıcısı olarak, bizim aktarılan verilerin içeriğine ya da bu verilerin LinkedIn tarafından kullanılışına dair hiçbir bilgimiz olmadığına dikkat çekmek isteriz. Bu konuda daha fazla bilgiyi LinkedIn’in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Devre Dışı Bırakma: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

  Twitter

  Web sitemiz Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA’dan özellikler kullanmaktadır. Web sitemize Twitter bağlantısı ile eriştiğinizde, tarayıcınız ile Twitter sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Veriler bu noktada Twitter’a aktarılır. Eğer bir Twitter hesabınız varsa, bu veriler o hesapla bağlantılanabilir. Eğer bu verilerin Twitter hesabınızla ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, lütfen sitemizi ziyaret etmeden önce Twitter’dan çıkış yapınız. Etkileşimler de, özellikle bir retweet butonunu tıklamak, Twitter’a yönlendirmektedir. Bu konuda daha fazla bilgiyi Twitter’in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://twitter.com/privacy. Devre Dışı Bırakma: https://twitter.com/personalization. Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  YouTube

  Web sitemizde Google Inc. tarafından temsil edilen ve Youtube, LLC, Cherry Ave., USA tarafından işletilen Youtube.de/Youtube.com’dan özellikler kullanılmaktadır. Web sitemizi ziyaret ederseniz ve ziyaret ettiğiniz sayfada bu bağlantılardan biri varsa, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur ve bağlantı tarayıcınıza bir uyarıyla web sayfasında görüntülenir. Daha sonra ziyaret ettiğiniz site hakkındaki bilgiler YouTube sunucusuna aktarılır. Eğer YouTube’a giriş yapmışsanız, YouTube bu bilgileri o platformlardaki kişisel kullanıcı hesabınıza atar. Bu bağlantılar kullanıldığında, örneğin bir video tıklandığında ya da başlatıldığında veya bir yorum bırakıldığında, bu bilgiler sizin YouTube kullanıcı hesabınıza atanır. Bunu yalnızca bu bağlantıyı kullanmadan önce çıkış yaparak önleyebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiyi YouTube’un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.google.com/policies/privacy/. Devre Dışı Bırakma: https://adssettings.google.com/authenticated.

  Xing

  Web sitemizde XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Almanya tarafından sağlanan özellikler kullanılmaktadır. Eğer XING’den XING Social Share butonunu tıklarsanız, - XING kullanıcı hesabınıza giriş yapmış olmanız kaydıyla - ayrı bir tarayıcı penceresinde kendi XING hesabınıza yönlendirileceksinizdir; böylece web sitemizde saklanan elektronik yayını paylaşabilecek ve bir yorum ekleyebileceksiniz. Bu bağlantı tarayıcınızla XING sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. XING IP adresinizle birlikte web sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Aktarılan (kişisel) verilerin içeriği ya da bunların XING tarafından kullanılışına dair hiçbir bilgimiz olmadığına dikkat çekmek isteriz. Daha fazla bilgi için, lütfen XING’in gizlilik politikasına bakınız: https://privacy.xing.com/en

  Facebook

  Web sitemizde Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA tarafından sağlanan özellikler kullanılmaktadır. Bir Facebook Social Share butonuna tıkladığınızda, Facebook otomatik olarak IP adresinizi kullanıcı hesabınıza atar ve profilinizden Facebook web sitemize bağlanmanıza olanak tanır. Bu işlem yalnızca aynı anda Facebook’a giriş yapmışsanız gerçekleşebilecektir. Ne yazık ki, toplanan verilerin kullanılışı ve niteliği hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Eğer Facebook’un web sitemize ziyaretiniz yoluyla toplanan bu verileri Facebook hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook’tan çıkış yapmalısınız. Facebook tarafından verilerin toplanmasının amaç ve kapsamı ve daha sonrasında bu verilerin Facebook tarafından işlenmesi ve kullanılışı, ayrıca sizin kendi gizliliğinizin korunmasına yönelik haklarınız ve ayar tercihleriniz Facebook’un gizlilik politikasında bulunabilir: www.facebook.com/policy.php

  Google +1

  Web sitemiz Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından sağlanan sosyal medya özellikleri kullanmaktadır. Sayfalarımıza erişim sağladığınızda, bu sayfalarda Google bağlantıları varsa, tarayıcınız ile Google sunucuları arasında bir bağlantı kurulur. Veriler bu noktada Google’a aktarılır. Eğer bir Google hesabınız varsa, bu veriler o hesapla bağlantılanabilir. Eğer bu verilerin Google hesabınızla ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, lütfen sitemizi ziyaret etmeden önce Google’dan çıkış yapınız. Bir yorum özelliğinin kullanılması ya da +1 veya Share butonuna tıklanması gibi etkileşimler de Google’a aktarılmaktadır. Verilerin Google tarafından kullanılması, ayarlar ve devre dışı bırakma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir (https://policies.google.com/technologies/ads) Google tarafından reklamların görüntülenmesi ile ilgili ayarlar için:(https://adssettings.google.com/authenticated).

  10.5. Google Maps

  Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından sağlanan Google Maps kullanmaktayız. İşlenen veriler arasında kullanıcıların IP adresleri ve konum verileri de bulunabilmektedir. Bu veriler kullanıcının kabulü olmaksızın toplanmamaktadır (genellikle kullanıcıların mobil cihazlarının ayarları yoluyla). Bu veriler Amerika Birleşik Devletleri’nde işlenebilmektedir. Gizlilik Politikası https://www.google.com/policies/privacy/. Devre Dışı Bırakma: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

  10.6. Haber Bülteni

  Web sitemiz aracılığıyla haber bültenimize abone olabilirsiniz. Eğer bize ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında sizi e-posta yoluyla bilgilendirmemiz için açıkça izin vermişseniz, verilerinizi GDPR Madde 6 (1)(a) uyarınca işleyeceğiz. Haber bültenlerini, e-postaları ve reklam bilgisi içeren diğer elektronik duyuruları (“haber bülteni”) yalnızca alıcının kabulü ya da yasal bir izin ile gönderiyoruz. Kaydınızı onaylamak için çift onaylı kabul prosedürü denen bir prosedür kullanmaktayız. Bu, size ilk haber bülteni gönderilmeden önce bir onay e-postası göndereceğimiz anlamına gelmektedir. Bu e-postada verilen linke tıklayarak haber bülteni aboneliğinizi onaylayabilirsiniz. Haber bültenimizi sadece bu onayın sonrasında alacaksınız.

  Haber bültenlerinde “web işaretçisi” denen bir dosya bulunmaktadır. Bu, haber bülteni açıldığında, sunucumuzdan (ya da bir dağıtım servisi sağlayıcısı kullanıyorsak, onun sunucusundan) alınan piksel büyüklüğünde bir dosyadır. Bu veri alımı süresince tarayıcınız, sisteminiz, IP adresiniz ve veri alımının zamanı gibi teknik bilgiler toplanmaktadır.

  Bu bilgiler teknik veriler temelinde servislerin teknik gelişimini sağlamak için ya da veri alımı noktaları (bu noktalar IP adresinin yardımıyla belirlenebilir) veya erişim zamanları temelinde hedef grupları ve onların okuma davranışları için kullanılmaktadır. Toplanan istatistiksel veriler ayrıca haber bültenlerinin açılıp açılmadığının, ne zaman açıldığının ve hangi linklere tıklandığının belirlenmesini de içermektedir. Teknik nedenlerden ötürü bu bilgiler bireysel haber bülteni alıcılarına atanabilmektedir. Bununla birlikte, kullanıcıları bireysel olarak gözetlemek ne bizim ne de eğer varsa dağıtım servis sağlayıcısının buradaki amacıdır. Değerlendirmeler bizim tarafımızdan daha çok kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını belirlemek ve içeriğimizi bunlara göre adapte etmek ya da kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermek için kullanılmaktadır. Bu performans ölçümünü devre dışı bırakmak ne yazık ki mümkün değildir; bunun yerine tümüyle haber bülteni aboneliği iptal edilmek zorundadır.

  Abonelik kabulünüzü iptal anına kadar yapılmış veri işlemelerin meşruluğu saklı kalmak kaydıyla istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Haber bültenimizi almayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, başka bir deyişle abonelik kabulünüzü istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Her haber bülteninin sonunda haber bülteni aboneliğinizi iptal etmek için bir link bulacaksınız. Eğer abonelik kabulü sona erdirilirse, ilgili veri işlemeyi sonlandırmaktayız.

  11. Ek Gizlilik Politikası İçeriği

  11.1. Google Yeniden Hedefleme

  Yeniden Hedefleme Teknolojileri

  Size diğer web sitelerinde ilgi alanlarınıza mümkün olduğunca uyarlanmış olan reklamlar sunmak için Google yeniden hedefleme teknolojileri kullanmaktayız. Veri işleme GDPR Madde 6 (1)(a) uyarınca kabulünüz temelinde yapılmaktadır.

  Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, ya kimlikleyiciler cihazınızdan veya tarayıcınızdan alınır, IP adresiniz değerlendirilir ya da bir tanıma özelliği küçük bir dosya olarak (örneğin bir üçüncü şahıs çerezi) cihazınızda saklanır. Çeşitli web sitelerini ziyaret ettiğinizde kullanım davranışınız kaydedilir. Kimlikleyiciler takma adlıdır. Eğer Google hesabınıza giriş yaparsanız, bu kimlikleyiciler doğrudan profilinizle ilişkilendirilebilir. Google başka web sitelerindeki hedeflenmiş reklamları size göstermek için kimlikleyicileriniz ile web sitelerimize ziyaretlerinizi ilişkilendirebilir ve bunları saklayabilir. Google böylelikle sizin web sitemizi daha önce ziyaret etmiş olduğunuzu da görebilir. Cihazınız ve tarayıcınız Google tarafından çeşitli şekillerde, örneğin Google namına reklam görüntüleyen bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, tanınabilir.

  Yeniden pazarlama

  Web sitelerimize anahtar sözcükler ekleyebilmekteyiz. Bu anahtar sözcüklerde web sitesinin içeriği, örneğin sunulan ürünler, hakkında ifadeler bulunmaktadır. Google, kişisel ya da hassas bilgiler içermeyen bu anahtar sözcükleri alır. Eğer ürünler hakkında belli anahtar sözcükler olan bir sayfayı ziyaret ederseniz, Google bu ziyaretinizin bir kaydını saklar ve onu takma adlı kimlikleyicinizle eşleştirir. Google bu bağlantıyı reklamlarımızın size gösterilip gösterilmeyeceğini, gösterilecekse de hangilerinin gösterileceğini belirlemek için kullanabilir.

  Cihazlar Arası Yeniden Pazarlama

  Google, cihazlarınızdaki (tablet, akıllı telefon ve e-posta) takma adlı kimlikleyicileri birbiriyle bağlantılandırabilir (cihazlar arası pazarlama). Bu veri işleme için geçmişte Google ile anlaştığınız kabul edilmektedir. Bu, Google’ın reklam kampanyalarını çeşitli cihazlarınıza hedeflemesine olanak tanımaktadır.

  Verileriniz Google’a aktarılır ve ABD'de saklanır. Google’ın Gizlilik Kalkanı’na katılımından dolayı GDPR Madde 45 (1) uyarınca yeterli bir veri koruma düzeyi bulunmaktadır. Ayrıca, Google Inc. (USA) ile GDPR Madde 28 uyarınca veri işleme için bir sözleşme yapmış bulunmaktayız. Dolayısıyla, Google bütün bilgileri kesinlikle ve yalnızca web sitemizi kullanımınızı değerlendirme ve web sitesindeki etkinlikle ilgili raporlar derleme amacı doğrultusunda kullanacaktır.

  İtiraz Hakkı

  GDPR Madde 21 uyarınca istediğiniz zaman yeniden hedeflemeye itiraz edebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: https://adssettings.google.com/authenticated

  Cihazlar arası yeniden pazarlamayı devre dışı bırakmak için, lütfen şu Google web sitesini ziyaret edinizhttps://support.google.com/ads/answer/2662922ve kişiselleştirilmiş reklam tercihlerinizi değiştiriniz. Lütfen bu ayarların cihazlarınızın tümünü etkilemeyebileceğini aklınızda bulundurunuz. Eğer bir cihazı Google hesabınızla birlikte kullanırsanız, takma adlı kimlikleyiciler hesabınıza atanabilir. Bunun olmasını istemiyorsanız, lütfen çıkış yapınız.

  11,2. Çevrimiçi Başvurular

  Kişisel verilerinizi geçerli veri koruma yönetmelikleri uyarınca ve Alman Veri Koruma Kanunu (Bundesdatenschutzgesetz) Madde 26 temelinde işlemekteyiz. Bize bir iş için çevrimiçi bir başvuru yaptığınızda, bize ifşa etmiş olduğunuz verileri yalnızca başvuru sahiplerini seçme amacı doğrultusunda işleriz. Verileriniz başka hiçbir amaç için işlenmemektedir.

  Çevrimiçi başvurunuzda bize ne miktarda veri göndermek istediğiniz kendi kararınızdır. Çevrimiçi başvurular mümkün olduğunca hızlı bir şekilde işlendikleri personel bölümümüze elektronik olarak aktarılmaktadır. Bütün veri transferi şifrelenmiştir. Genel kural olarak, başvurular şirketimizdeki ilgili bölüm başkanlarına yönlendirilmektedir. Verileriniz başka hiç kimseye aktarılmamaktadır. Verileriniz şirketimizde gizlilik içerisinde işlenmektedir. Eğer başvurunuz başarısızlıkla sonuçlanırsa, belgeleriniz [6 ay] sonunda silinecektir.

  Eğer başvurunuzu başka bir iş ya da gelecekteki iş fırsatları için dikkate almamızı istiyorsanız, lütfen başvurunuzda bunu belirtecek bir not bulundurunuz. O durumda, verilerinizi GDPR Madde 6 (1)(a) temelinde işleyeceğiz.

  12. Bağlantılar hakkında sorumluluk

  Web sitemizde üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığı üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar bulunmaktadır. Bu sebeple, bu tür üçüncü şahıs içeriklerden sorumlu değiliz. Bağlantılı web sitelerinin içeriğinin yegane sorumluluğu ilgili sağlayıcı ya da operatöre aittir. Bağlantılı sayfalar ilgili bağlantı ilk çevrimiçi olduğu zamandaki olası yasal ihlaller için kontrol edilmiştir. İlgili bağlantı oluşturulduğu zamanda hiçbir yasadışı içerik belirlenmemiştir. Bununla birlikte, yasa ihlali şüphesine yönelik sağlam zeminler olmadığı sürece makuldür ki bizden harici bağlantıları sürekli kontrol etmemiz beklenemez. Eğer herhangi bir yasa ihlalinin farkına varırsak, bu tür bağlantıları derhal kaldıracağız.