Akustik değerlendirmeler

PLANLAMADA, PROJELENDİRME EVRESİNDE VE MEVCUT TESİSLERDE OPTİMİZASYON

AERZEN makineleri sessiz çalışır. Ancak çalışma ortamları farklı olduğu için, ihtiyaç duyduğunuz çözümlere hızlı ve kalıcı bir şekilde yardımcı olmak üzere akustik uzmanlarımız hazır bulunmaktadır.

Akustik optimizasyon

 • tesis koşullarının değerlendirmesi
 • ölçüm verilerinin toplanması
 • ISO 9614'e göre ses yoğunluğu tayini
 • optimizasyon önerileri, fiyat teklifli

Siz müşterilerimiz için planlama ve tasarım aşamasında akustik değerlendirmeler yapıyoruz. Ayrıca mevcut tesislerdeki akustik optimizasyonlarıyla da ilgileniyoruz.

Akustik optimizasyon konusunda fikir sahibi olun

Planlama ve projelendirme aşamasında akustik değerlendirmeler

AERZEN makinelerinin ses emisyonu, bağlı boru sistemleri, odadaki ses yayılımı ve serbest alan incelenir. Ardından:

 • Mevcut akustik verilerin derlenmesi
 • VDI 3733'e göre yayılan sesin hesaplanması
 • Oda etkisinin ve eğer varsa diğer arka plandaki seslerin belirlenmesi
 • Beklenen oda düzeyinin belirlenmesi
 • Oda veya emisyon için garanti edilen değerlerin elde edilmesine yönelik önlemlerin tavsiye edilmesi
 • Garanti edilen değerin; akustik değerlendirme, yorumlama ve kısmen de ISO 9614'e uygun olarak karmaşık ses yoğunluğu ölçümü doğrulanması

Mevcut tesisler için ses optimizasyonu

 • Akustik verilerin ve koşulların yerinde kaydedilmesi
 • Ölçülen verilerin hesaplanacak olan bozucu değişkenler ile karşılaştırılması (frekans konumu, yankılanma frekansları)
 • Sonuçların değerlendirilmesi, optimizasyon için öneriler ve fiyat teklifi
 • Garanti edilen değerin; akustik değerlendirme, yorumlama ve kısmen de ISO 9614'e uygun olarak karmaşık ses yoğunluğu ölçümü doğrulanması