man in blue with helmet

Su ve atıksu arıtma

Özgün: Çeşitli AERZEN teknolojileri

Performance3. Yük döngülerinin detaylı kontrolü.. Havalandırma tanklarında tamamen yeni bir verimlilik türü için.

Performance3. Yük döngülerinin detaylı kontrolü..
Performance3. Yük döngülerinin detaylı kontrolü..

Havalandırma tanklarının tasarımındaki farklılıklar ve değişken hava gereksinimleri, tüm atıksu arıtma tesisleri için zorluk teşkil etmektedir. Sonuç: Toplam maliyetlerin %80'ini oluşturan son derece yüksek enerji tüketimi. Çözüm: AERZEN'in blower, hybrid ve turbo blowerlerinin yenilikçi kombinasyonları. Baz yük için maksimum enerji verimliliği, maksimum yük için ince ayar. Sonuç: Tüm süreç boyunca şimdiye kadar bilinmeyen verimlilik. Yatırımın geri dönüş süresi en fazla 2 yıldır!

More technology highlights

AERsmart

Havalandırma tanklarında daha iyi performans

AERaudit

Make saving potential visible

AERwater

Your way to maximum efficiency of resources
Isı geri kazanımı taslağı

ISI GERİ KAZANIMI

Basınçlı hava üretimi maliyetlerini düşürün
Arıtma tesisinde su ve atıksu arıtma

Çevrenin zarar görmesini önleyici yöntemler için pek çok seçenek mevcuttur. Atık su konusunda örn. çökeltme havuzunun havalandırılması veya biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin basınç altında havalandırılması. Oksijen dozajı; derin atık su tankları, standart havalandırma tankları ve doğal durultma havuzları için önemlidir.

Atık su zaten doğal döngüye girdiyse, havalandırma yapan göller ve nehirler ilave kirlenmeyi önlemektedir. İçme suyu arıtımında, filtrelerin basınçlı hava ile temizlenmesi hem mükemmel kalitede su sağlar hem de doğal su rezervlerinin aşırı kullanımını önler.

Atık depolama sahalarında, çürütme tanklarında veya atıksuyun arıtılması esnasında ortaya çıkan gaz artık atmosfere karışmamakta veya basitçe yakılmamaktadır. Çevreyi korumak ve kaynak yetersizliğini gidermek adına, sürdürülebilir şekilde enerji üretmek için kullanılmaktadır. Biyogaz blowerlerindeki basınç artışı nedeniyle, gaz, dönüştürülen enerjinin binaların veya seraların ısıtılmasında kullanılabileceği kojenerasyon tesislerine veya jeneratörlere iletilmektedir. Üretilen gaz AERZEN döner pistonlu gaz sayaçlarıyla ölçülür.

Çamur kurutma işlemleri esnasında AERZEN pozitif deplasmanlı blowerler, kurutulmuş çamurunpnömatik olarak taşınmasında kullanılabilir.

AERZEN ürünleri sadece yukarıdaki örneklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle kalmazlar. Çevreyi korumada birçok seçenek mevcut olduğu gibi, AERZEN pozitif deplasmanlı blowerlerin, döner loblu kompresörlerin ve turbo blowerlerin de birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

İhtiyacınız için doğru çözüm hangisidir?

Verimlilik artışı, süreç optimizasyonu, sayısallaştırma - hemen hemen tüm gereksinimleriniz için, size özel bir çözüm sunuyoruz veya sizin için geliştiriyoruz!

Uygulama uzmanlarımız, sektöre özgü süreçlerinizi bilmektedir ve uygulamanıza en uygun özel ürün konseptlerini geliştirir.

Tesis verimliliğini en üst düzeye çıkararak, işletme maliyetlerini kalıcı olarak azaltarak ve çevreyi sürdürülebilir bir şekilde koruyarak, daima mümkün olduğunca kaynağında verimli olarak ilerliyoruz.

Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. KONUŞALIM!


Uygulama raporları

KALIPLARINIZIN DIŞINA ÇIKIN VE REZERVLERİ AZALTIN!

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇİN VERİMLİ HAVA TEMİNİ

Atık su arıtma tesislerinde modernizasyon söz konusu olduğunda, kural olarak, amonyum, nitrat ve fosfatın sürekli düşen sınır değerleri yatırım kararlarını zorlamaktadır. İklim koruması ve finans bakımından enerji verimliliğini planlara dahil etmek kısa sürede meyvelerini verecektir.

AERZEN Blower Teknolojisiyle Atık Su Arıtma

Atık su arıtma ile enerji maliyetlerinizde nasıl tasarruf edebilirsiniz? Yeni tesis tasarımı, eski modellerin ve bileşenlerin değiştirilmesi veya modernize edilmesi için olanaklar nelerdir? Bunlar, herhangi bir atık su arıtma tesisinin her operatörü için önemli sorulardır. AERZEN, çok yönlü ve çeşitli çözümleriyle tüm sorularınıza cevap verebilir.

Atık Su Arıtmada Doğru Blower Teknolojisini Seçmek Neden Çok Önemlidir

AERZEN, atık su işleme ve arıtmaya yönelik çözümlerde lider uluslararası bir tedarikçidir. Kanalizasyon tesislerindeki atık su arıtma AERZEN blower teknolojisi için en geniş alanlardan biridir. Kompresörler, blowerler ve turbo blowerler, her tipteki kanalizasyon arıtma tesislerindeki havalandırma tanklarının havalandırmasını sağlar. Birçok belediyedeki atık su arıtma için sorumlu olan küçük biyolojik kanalizasyon tesisinden daha geniş tesislere kadar uygulama çeşitlilik göstermektedir. AERZEN'in makineleri, basınçlı havayı oksijenle destekleyerek atık suyu zenginleştirir. Sonrasında, gerekli oksijen biyolojik yolla havalandırma tankındaki atık partikülleri çözebilen ve ortadan kaldıran bakterileri besler. Atık su arıtımına ait bu adım, kanalizasyon arıtma tesisinin toplam enerji maliyetinin %60 - 80'ini kapsamaktadır. Enerji maliyetlerinin bu büyük kısmıyla, mevcut en etkin teknoloji kullanılarak yüksek oranda paradan tasarruf edilebilir.

Bu enerji teknolojisine gelindiğinde, daha iyi üretkenliğe yönelik diğer bir önemli adım günlük ve yıllık değişimlerinizi izlemek ve en uygun hale getirmektedir. Bir örnek, popüler bir tatil yerindeki aktif kanalizasyon arıtma tankının havalandırılmasına yönelik enerji maliyetleri olabilir; daha geniş hacme sahip sıcak bir yaz gününe karşı soğuk bir kış günü. Eğer blowerlerin performansı bu değişimlere karşı ayarlanabilir ve adapte edilebilirse, dikkate değer oranda para ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Bunu elde etmek için her bir durumu daha yakından gözden geçirmeye değer. Atık su arıtma tesisi ne kadar büyüktür, büyük değişimler yaşanır mı ve/veya iş yükü eşit miktarda dağıtılır mı? Tüm blowerler en uygun üretimde mi ve kontrol oranıyla ve kanalizasyon arıtma tesisinin iş yükü oranıyla eşleşiyorlar mı? Blower için ne kadar yer mevcut? Tesisler daha ne kadar dayanır ve ne zaman ana revizyona ihtiyaç duyacak? Temel olarak, her kanalizasyon arıtma tesisi bazı hassas planlar oluşturulmasına ihtiyaç duyar.

Mevcut Olan Teknolojiler Nelerdir ve Avantajlar Nedir?

Pozitif Deplasmanlı Blowerler (Döner Pistonlu Blowerler)

Döner pistonlu blowerler (örnek AERZEN Delta Blower) blower çözümleri ürünüdür. Nispeten düşük başlangıç maliyetleriyle geniş kontrol alanlarını kapsayabilirler ve esnek uygulama olanağı sunarlar. Döner pistonlu blowerler basıncı ve sıcaklık değişimlerini kolaylıkla ayarlayabilirler.

Pozitif deplasmanlı blowerler, atık su arıtma tesisinde en geniş kapsamda bir hayli kullanılmaktadır. Frekans invertörüyle kontrol yelpazesi içinde dikkat çekici esneklik gerçekleştirilebilmektedir. Böylece, kapasitedeki değişimlerde bile tutarlılık üretilmektedir. Kıyaslanabilir düşük yatırım maliyetleri çok kısa zamanda kendini karşılamaktadır.

Turbo Blowerler veya Turbo Kompresörler

Turbo teknolojisi, kısıtlı, ancak istikrarlı kontrol aralığı ve hızıyla arıtma için en etkin çözümdür. Tasarım noktasına yakın sürekli işletimle turbo ile tasarruf edilen enerji, ciddi manada döner pistonlu blowerler ile kıyaslanmaktadır. Satın alımla gelen daha yüksek maliyetler, turboların üretimiyle kolayca karşılanacaktır. Turboların kullanımı, sık şekilde aşırı basınç ve akış değişimlerine sahip bir sisteme daha az uygundur.

Turbonun başka bir avantajı daha küçük boyutudur. Daha esnek blower yeri (örnek: sistemin yenilenmesi veya yeniden tasarlanması) kullanımına olanak vererek daha küçük kurulum yeri gerektirmektedir. Bu maliyetleri de azaltabilir. AERZEN, turbo ve diğer bileşenleri bir pakette tedarik etmektedir: motor, blower ve kontrol, komplike bir makine ve basit kurulum olarak tedarik edilmektedir.

Hybrid Blower (Döner Pistonlu Kompresör veya Döner Loblu Kompresör)

Hybrid bir Blower, Turbo Blowerlerin üretkenliğiyle Döner Blowerler ve Vidalı Kompresörlerin en iyi özellikleri ve avantajlarını bir araya getirmektedir. Ana yapısal farklılık, düz veya bindirmeli döner pistonlu rotor yerine düşük basınçlı Vidalı Rotor kullanımıdır. Sonuç olarak, yüksek akış ve basınç değişimleri esnek ve etkin şekilde kontrol edilebilir. Hybrid blowerler, pozitif deplasmanlı blowerler gibi benzer kontrol aralığı sunarlar ve basınç değişimlerinin tutarlı hacmini garanti altına alırlar. Hybrid Blower %25 ila 100 kontrol aralığına sahiptir. Turbo Blowerler üzerindeki avantaj, makinenin kısmi yük alanlarındaki üstün üretkenliktir.

Farklı Blower Bileşenlerinin Kombinasyonu Ne Zaman Yararlıdır?

Yukarıda belirtilen makinenin, teknolojilerin kombinasyonunun oluşturulması, geniş kanalizasyon arıtma tesislerinde veya geniş kapasiteli ve yüksek değişimli tesislerde oldukça yararlıdır (örnek: turbo kompresör baz yük ve için kullanılır ve hybrid blower maksimum yük veya düşük debi koşulları için çalıştırılır).

Farklı tipteki makineler, kum tutucularda ve havalandırma tankında eşit olarak kullanılabilir. Turbo blowerlerin, döner loblu kompresörlerin ve döner piston blowerlerinin kombinasyonu, enerji üretkenliğini artırabilir ve atık su arıtma tesisinin işletim maliyetlerini ciddi oranda azaltabilir. AERZEN kendi "Performans³" konseptiyle çözümler sunar.

İhtiyaçlarım için En Sürdürülebilir ve Tasarruflu Çözümü Nasıl Bulabilirim?

İlk husus, tüm makinelerin maksimum üretkenlikle kendi ideallerinde çalışacaklarını garantileyerek her gerekli çalışma noktası için en enerji tasarruflu makine kombinasyonunu seçen akıllı AERZEN Performans³ yazılımı "AERsmart"tır.

Atık su teknolojisindeki uygulamalar çeşitlilik göstermektedir. En uygun ve etkin sistemi belirlemede katkı sağlamak için AERZEN müşterilerine mevcut bir sistemin performans verilerinin ölçüldüğü ve değerlendirildiği özel değerlendirme "AERaudit" sunar. Bu analize dayalı olarak, gelişimler ve enerji tasarrufu olanakları her bir müşteri kurulumu için belirlenir. Ek olarak, AERZEN müşteriler için sahaların planlamasına yönelik olarak kıyaslamalı bir malzeme çeşitliliği derlemiştir. Sayısal ürün ve planlama bilgisine ek olarak, tesis mühendisleri, mühendislik firmaları ve kanalizasyon arıtma tesislerinin operatörleri, işletme verisinin hesaplanması, makine odası tasarımındaki gerekli bilgiler, atık suyun arıtımı süresince ısı geri kazanımı olanakları için ipuçları ile yardıma ulaşacaktır.

Çeşitli Uygulamalar - Eşsiz Çözümler

Örnek olarak, atık su arıtım alanındaki sayısın kullanıcı geri beslemesi ve raporları çok farklı ihtiyaçlar için etkin çözümlerin, farklı blower bileşenlerinin uygun kullanımıyla nasıl oluşturulacağını göstermektedir.

Böylece, 1974 yılında kurulan ve talep gören yüksek değişimlere sahip tatil yerleri dahil birçok belediyedeki atık su işleme ve arıtma uygulamalarından sorumlu Colorado, ABD'deki Silverstone Kanalizasyon Arıtma Tesisi'nin üretkenliği, eski santrifüjlü blowerlerin AERZENER Blower teknolojisi ve ilave frekans invertörleriyle değiştirilmesi yoluyla net olarak geliştirilmiştir.

AERZEN Turbo TB 100 (burada kullanılmaktadır), direk tahrikli turbo uygulamaya ait yüksek frekans ve yüksek hızlı gereksinimler için özel olarak geliştirilmiş olan sürekli mıknatıslı motor ile donatılmaktadır. Sonuç olarak, gürültü seviyesi oldukça azaltılmış ve işitme koruyucular gereksiz hale gelmiştir. Ek olarak, fanın soğutma sisteminden kaynaklanan sıcak hava, kış aylarında ısı geri kazanımı için kullanılabilmektedir, böylece sistem ısıtılmaktadır.

Dolayısıyla, çevreleyen alandan gelen sayısız başarı hikayesi, AERZEN ürünlerinin kalitesini ve karlılığını temsil etmektedir:
Güney Aşağı Saksonya'daki (Almanya) Emsbüren Kanalizasyon Arıtım Tesisinde, AERZEN'in hava yataklı turbo makinesi Mart 2016 yılında bir rekabetçi firmanın manyetik yataklı turbosuyla değiştirilmiştir. TB50-0.8 S Serilerinin turbosu, 16,000 EEC için tasarlanan tesisin orta ve yüksek yüklü işletimi kapsamaktadır. Gece yapılan düşük yüklü işletim Döner Pistonlu bir Blower ile yapılmaktadır. AERZENER Turbo aralıklı olarak çalıştırılmaktadır.

Başlatma süresince, hava yataklı turbo başlangıçta tam yükte çalışır ve 10 dakika süresince bu işletimi devam ettirir. Akabinde, 60-80 dakikalık bir süre için maksimum hacim debisinin %60 - 70'ine düşer. Gerekli oksijen havalandırma tankına ulaştığında, turbo öncelikli olarak rölantiye düşer ve sonrasında tamamen kapanır. Uygun kapatma proseslerine sahip aralıklı çalıştırma ile farklı yük gereksinimlerine adaptasyon ve enerji tasarrufu mümkün olmaktadır. AERZEN'in hava yataklı turbosuyla ilgili müşteri anlaşmasına dayalı olarak, Spelle atık su arıtma tesisindeki manyetik yataklı bir makinenin AERZEN'in hava yataklı turbosuyla değiştirilmesi amacıyla Lingener Land su idaresi sorumluluğu doğmuştur.

Almanya'daki başka bir AERZEN başarı hikayesi Münih yakınındaki Holzkirchen Atık Su Arıtma Tesisi dir. Atık su arıtma tesisine ait toplam enerji maliyetinin %80'ni blowerlerin tahrikine gitmektedir. Bu bağlamda, bu özel tasarım ve etkide artışlar çok çabuk şekilde karlılığa dönüşmüştür. Havalandırma tankındaki hava gereksinimlerini değiştirmek için tam düzenlemeli bir tam hava ebatlama işlemi gerekmiştir. AERZEN'in AERsmart kontrolünde, uygun bir cevap bulunmuştur. Hava gereksinimlerine dayalı olarak bu farklı blower tiplerini koordine etmektedir. Otomatik pilot gibi AERsmart, farklı işletim prensipleriyle ve gereksinimlere uyumlu uygulamalarla ünitelerin kontrolünü ve düzenleyici yönetimini ele alır. Baz yük, bir TB75-0.8S Turbo Kompresör ile sağlanmaktadır. Maksimum yükler olması durumunda, daha eski tip Delta Blower ile yük düşükken hava kaynağı devralınarak Delta Hybrid Dizisinin döner pistonlu kompresörü ek olarak kullanılır. Hedeflenen kontrol ve ayrılmış bireysel makinelerin kullanımıyla tesis içindeki kısmi yüklerden kaçınılır. Aynı zamanda enerji etkinliği artar. AERZEN ile gerçekleştirilen etkin atık su arıtımı!

Münih yakınlarındaki Holzkirchen kanalizasyon arıtma tesisindeki AERZEN havalandırma sistemleriyle ilgili detaylı referans rapora bu linkten ulaşılabilir.

En etkin blower teknolojisinin seçimiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ürün Bilgilerimize bakın.