man in blue with helmet

Atvejų tyrimai Vandens ir nuotekų apdorojimas

Čia rasite įvairias taikymo ataskaitas ir sėkmės istorijas, sužinosite, koks efektyvumo pagerinimas atnaujinant ar sumaniai planuojant nuotekų valymo įrenginius yra galimas. Mūsų novatoriškus projektus, pvz., „AERaudit“, valdymo technologiją, „Performance3“ arba pakartotinį šilumos panaudojimą sėkmingai pritaikėme ir įgyvendinome jau daugelyje projektų ir įrenginių visoje Vokietijoje. Taip buvo sutaupyta itin daug energijos – iki 50 000 kilovatvalandžių per metus. Dėmesys klientų poreikiams ir individualių sprendimų paieška – tai mūsų „arkliukas“. Įsitikinkite mūsų kompetencija peržiūrėdami praktinius pavyzdžius.

VALDYMO TECHNOLOGIJA

SAUGU, EFEKTYVU IR PATOGU

„Pramonės 4,0.0“ amžiuje automatizuotas mašinų valdymas įgyja vis didesnę svarbą nuotekų tvarkymo sektoriuje. Skaitmeninės valdymo sistemos remiasi nuolatos jutikliais nustatytomis matavimo vertėmis ir yra žymiai tikslesnės, greičiau ir tiksliau surinktos vertės už rankinio žmogaus atliekamo valdymo vertes. AERZEN valdymo technika siūlo daugybę galimybių ir užtikrina tobulą automatinį mašinų – taip pat ir kitų gamintojų – valdymą.

Daugiau informacijos

„Mes nuotekas išvalome taip gerai, kaip tik įmanoma“

Įrengus AERZEN sistemą „AERsmart“, Holckircheno nuotekų valymo įrenginys sutaupo apie 50'000 kWh elektros per metus

Holckirchene siekiame aiškaus tikslo – „Mes nuotekas išvalome taip gerai, kaip tik įmanoma“. 40 kilometrų į pietus nuo Miuncheno esančios komunalinės įmonės nuotekų valymo įrenginys skirtas 50 000 atskirų gyventojų. Jis padeda pasiekti šį tikslą ir nuveikti dar daugiau – kuo labiau tausoti išteklius.

ŠALIN PRIEDANGĄ, REZERVĄ SUMAŽINKIM !

Oras nuotekų valymo įrenginiams

Nuotekų valymo įrenginių modernizavimą paprastai paspartina amonio, nitratų ir fosfatų ribinių verčių nuolatinis mažinimas ir investiciniai sprendimai. Kalbant apie biudžetą, planuojant verta atsižvelgti į energijos vartojimo efektyvumą, klimato apsaugą ir turimus finansus.

Foto einer Steuereinheit an einer Maschine

VALDYMO TECHNOLOGIJA

SAUGU, EFEKTYVU IR PATOGU

„Pramonės 4,0.0“ amžiuje automatizuotas mašinų valdymas įgyja vis didesnę svarbą nuotekų tvarkymo sektoriuje. Skaitmeninės valdymo sistemos remiasi nuolatos jutikliais nustatytomis matavimo vertėmis ir yra žymiai tikslesnės, greičiau ir tiksliau surinktos vertės už rankinio žmogaus atliekamo valdymo vertes. AERZEN valdymo technika siūlo daugybę galimybių ir užtikrina tobulą automatinį mašinų – taip pat ir kitų gamintojų – valdymą.

Daugiau informacijos