man in blue with helmet

AERZEN - Internationale dienstverlener en leverancier van oplossingen voor waterbehandeling

De focus op waterbehandeling en afvalwaterbehandeling

Omdat elke afvalwaterbehandelingsinstallatie anders is, is de keuze van de juiste componenten cruciaal. Om onze klanten te kunnen helpen bij het plannen of moderniseren van hun installaties maken wij gebruik van onze jarenlange expertise op het gebied van waterbehandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door de juiste machine-opstelling voorkomen wij energieverliezen en verhogen wij de efficiëntie van uw installatie. Wij bieden u ondersteuning met planningshulpmiddelen, individuele onderhoudscontracten en een geperfectioneerde service.

Als marktleider op het gebied van waterbehandeling heeft AERZEN trendbepalende concepten ontwikkeld ter assistentie van bouwers, ingenieurs en exploitanten van afvalwaterbehandelingsinstallaties bij technologiekeuze, efficiëntieverhoging, procesveiligheid, data-analyse, digitalisering, grondstofbesparing, productiviteitsverhoging en nog veel meer. Onder de noemer AERwaterbieden wij een totaaloplossing met een zorgvuldig afgestemde servicemodule, die wordt gekenmerkt door een nauwe samenwerking tussen hardware, software en een uitgebreide dienstverlening.


Performance³

Op maat gemaakt machine- en technologieontwerp voor individuele belastingsprofielen met het oog op maximale efficiëntie

lees meer

AERsmart

Overkoepelende besturing voor de distributie van de luchtvolumes over de technologieën, met efficiëntiewaarden die in de buurt komen van het theoretische maximum

lees meer


AERaudit

Meten van volumestromen om de werkelijke belastingsprofielen te bepalen

Lees meer

Optimalisatie van machinekamers

Assistentie bij de planning en de implementatie van ruimteventilatie en geluidsconcepten


Warmteterugwinning

Concepten en technologieën voor de terugwinning van thermische energie

lees meer

Subsidies

Assistentie bij het aanvragen van overheidssubsidies tot maximaal 90%

Lees meer


Implementatie

Levering van op maat gemaakte machines en componenten en assistentie bij het inbedrijfstellen

Huurmachines

Internationale verhuurservice met een ruime keuze aan direct beschikbare huurmachines van verschillende prestatieniveaus

lees meer

Service

Moderne procesbewaking en individueel serviceaanbod met uitstekende logistiek en betrouwbare levering van reserveonderdelen

lees meer

AERZEN levert niet alleen uitstekende compressoren, maar ook intelligente besturingssystemen die de werking van de machines centraal en altijd binnen het bereik van de werkelijke luchtvraag regelen. Met AERwater zet AERZEN het concept Water 4.0 kracht bij en zet het de trend voor duurzaam digitaal watermanagement.

Wilt u de levensduur en de prestaties van uw installatie verbeteren? Dit is voor AERZEN geen probleem. Tot de uitgebreide after-sales service van AERZEN behoren onderhoud, advies op locatie, levering van originele reserveonderdelen en levering van huurmachines die kunnen worden gebruikt in geval van kortstondige storingen.

Het wereldwijde servicenetwerk van ons bedrijf staat garant voor korte afstanden tot de klant en garandeert een snelle en betrouwbare ondersteuning op locatie.

Ruim 150 jaar ervaring, de nieuwste technologieën, innovatieve concepten en een perfecte service: deze combinatie biedt onze klanten de grootst mogelijke zekerheid.

Al meer dan 150 jaar produceert het familiebedrijf AERZEN machines voor gas- en luchtcompressie. De machinefabrikant heeft daarbij zijn producten voortdurend geoptimaliseerd en verfijnd. De hedendaagse rootsblowers, turboblowers en schroefcompressoren zijn de absolute top in hun klasse: innovatief, efficiënt en onderhoudsarm. Om deze eigenschappen niet te verliezen, is het noodzakelijk dat de service op de juiste manier wordt afgestemd op uw behoeften. Dankzij AERZEN Services worden de levensduur en de inzetbaarheid van de machines verlengd, hetgeen een meerwaarde oplevert voor alle biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties. AERZEN Services zijn op maat gesneden: met een op maat gemaakt serviceaanbod voor waterbehandelingsinstallaties biedt AERZEN het juiste servicepakket om aan alle wensen van de klanten tegemoet te komen. 

Ervaring en knowhow op het gebied van waterbehandeling

De compressie en het transport van lucht en gassen zijn technologieën die voor uiteenlopende toepassingen in vele industriële sectoren worden gebruikt. Hierbij valt te denken aan chemische industrie en procestechniek, pneumatisch transport van bulkgoederen, de procesgas- en koelindustrie, biogas- of biomethaaninstallaties en de offshore-sector. Een van de belangrijkste industrieën voor AERZEN-producten is echter de waterbehandeling: AERZEN is gespecialiseerd in beluchtingssystemen voor afvalwaterbehandelingsinstallaties en levert zijn systemen over de hele wereld, waar ze onder de meest uiteenlopende milieuomstandigheden worden geïnstalleerd, bediend en onderhouden. Talloze referentieprojecten en succesverhalen getuigen van het innovatieve karakter van de AERZEN-oplossingen.

Assistentie voor ontwerpers en bouwers van de installaties

AERZEN levert niet alleen hoogwaardige producten voor waterbehandeling maar draagt ook wereldwijd zorg voor het onderhoud, de service en de reparatie van deze producten.

AERZEN beschikt over de nodige knowhow op het gebied van de bouw van waterbehandelingsinstallaties en kan u op basis daarvan kan ook terzijde staan bij het plannen van nieuwe installaties of bij het analyseren van de verbeterpunten van bestaande installaties. De klanten van AERZEN kunnen te allen tijde gebruik maken van de expertise van deze innovatieve machinefabrikant: Het uitgebreide document Planning folder afvalwater bevat specifiek planningsmateriaal voor ingenieursbureaus, installatiebouwers en exploitanten, en kan door klanten online worden geraadpleegd of in gedrukte versie bij AERZEN worden aangevraagd.

Dit document bevat een breed scala aan informatie met betrekking tot waterbehandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties: basisinformatie over afvalwatertechnologie, informatie over het berekenen van bedrijfsgegevens (zoals de druk en de standaardtoestand van een gas), normen voor prestatiemeting, informatie over het ontwerp van de machineruimte, concepten voor warmteterugwinning, de beste pijpleidingtracés en nog veel meer.

Een AERZEN whitepaper "De keuze van de meest effectieve blowertechnologie voor afvalwater" kan voor veel klanten een antwoord bieden op deze complexe vraag. Dit document geeft een overzicht van de sterke punten van de verschillende blowertechnologieën en legt aan de hand van concrete toepassingsvoorbeelden uit wat de meest efficiënte toepassing is.

De door AERZEN ontwikkelde ruimteventilatie-calculator is bovendien een waardevol instrument bij het plannen en optimaliseren van rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de online tool kunnen ingenieurs en constructeurs bestaande waarden zoals motorvermogen, omgevingstemperatuur, aanzuigvolumestroom, stromingssnelheid, opstellingshoogte en andere relevante gegevens invoeren, waarna de ruimteventilatiecalculator automatisch de benodigde ruimteventilatie berekent. Indien gewenst kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar de supportafdeling van AERZEN en kan op basis daarvan individueel advies worden ingewonnen.

Nog een zeer belangrijke factor van onze after-sales service wordt gevormd door onze servicemedewerkers: deze applicatiespecialisten staan wereldwijd tot uw beschikking voor advies en samenwerking.

Originele OEM onderdelen (original equipment manufacturer)

AERZEN beschikt over een uitgebreid servicecentrum van 1500 m2 met een geoptimaliseerde logistiek voor reserveonderdelen en een voorraad met korte doorlooptijden. Er liggen hier altijd ongeveer 2.500 standaardonderdelen ter beschikking. Dit houdt in dat met behulp van WebView reserveonderdelen, servicekits, AERZEN-olie, vervangings- en uitwisselingsfasen, nasmeerapparatuur en regeltechniek snel beschikbaar zijn. Wij reinigen en lakken de originele onderdelen in onze eigen fabriek en testen deze in onze eigen testafdeling. Op deze manier kunnen slijtagegevoelige onderdelen te allen tijde worden vervangen door originele OEM-onderdelen. Omdat de OEM-onderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn, kan worden uitgesloten dat de levensduur door het gebruik van niet-originele reserveonderdelen wordt verkort.

Op maat gemaakte servicecontracten en servicepakketten

AERZEN telt wereldwijd meer dan 50 dochterondernemingen en een goed ontwikkeld servicenetwerk met talrijke servicepunten. Meer dan 200 servicemonteurs in alle werelddelen staan permanent ter beschikking van onze klanten. Door de decentrale supportafdelingen is AERZEN Services altijd in de buurt. Zo kunnen inbedrijfstelling, inspecties, onderhoud en reparaties snel ter plaatse worden uitgevoerd.

Op maat gemaakte servicecontracten en servicepakketten

De voordelen van regelmatig onderhoud liggen voor de hand:

  • Er zijn minder machinestoringen
  • Service-oproepen kunnen proactief worden gepland
  • De beschikbaarheid van machines kan worden geoptimaliseerd

Hoe kunnen de klanten van AERZEN voor hun installatie een serviceoplossing op maat vinden? Niet alle waterbehandelingsinstallaties zijn hetzelfde. Ook hier maakt een gevarieerd aanbod het verschil. AERZEN biedt verschillende deelonderhoudscontracten, waarop een half jaar garantie geldt, onderhoudscontracten met algemene inspectie, contracten voor werkzaamheden en garantie gedurende de contractperiode en volledige onderhoudscontracten met een 24/7 servicehotline en twee service-oproepen per jaar. Voor al onze packages maken wij gebruik van OEM-reserveonderdelen.

AERZEN heeft verschillende checklists ontwikkeld voor rootsblowers en schroefcompressoren, waarmee kan worden gecontroleerd of er onderhoud nodig is. Deze checklists zijn zowel te gebruiken voor gestandaardiseerd onderhoud als voor degenen die zelf het onderhoud wensen uit te voeren.

Internationale verhuurservice (AERZEN International Rental (AIR) (pag. 14)

Storingen of reparaties kunnen leiden tot onvoorziene behoeften bij de systeemproductie. Vandaar dat ook de internationale verhuurservice AERZEN International Rental (AIR), deel uitmaakt van het uitgebreide serviceaanbod. AERZEN levert snel en eenvoudig huurmachines en -accessoires vanuit depots in heel Europa en beschikt over een 24-uurs hotline waardoor een snelle levering gegarandeerd wordt. Hierbij gaat het niet alleen om machines voor waterbehandeling in afvalwaterbehandelingsinstallaties, maar ook om machines voor bijna elk ander industrieel segment.

Machinediagnose en akoestische evaluatie

Er is vraag naar advies over duurzame waterbehandeling omdat er wereldwijd behoefte is aan waterbehandelingsinstallaties. Ook in de westerse wereld wordt het steeds belangrijker om verantwoord om te gaan met de watervoorraad. Grondige kennis van de eisen waaraan een installatie moet voldoen is een voorwaarde voor goed advies. AERZEN biedt de mogelijkheid om in de vorm van een akoestische evaluatie, een zeer handige analyse voor de bouw van een waterbehandelingsinstallatie uit te voeren. Met deze analyse kunnen de gegevens en de voorwaarden van een bestaande installatie op de installatielocatie worden geregistreerd en kunnen de storingsvariabelen worden bepaald

De speciaal ontwikkelde AERZEN-detector voor het meten van trillingen, temperatuur en snelheid draagt bij tot de analyse. Hiermee worden de trillingsgegevens geregistreerd en worden de storingsvariabelen bepaald die in de volgende fase kunnen worden verholpen.

Tijdens de projectontwikkelings- en planningsfase van een systeem kan met behulp van de akoestische evaluatie de geluidsemissie volgens de Duitse richtlijn VDI 3733 of het verwachte geluidsniveau worden bepaald. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden aanbevolen om de gegarandeerde ruimte- en emissiewaarden te bereiken.

Rootsblowers, turboblowers en schroefcompressoren van AERZEN beantwoorden altijd aan de vereisten van de klant Overmatige trillingen kunnen de gebruiksduur van de machines verminderen en kunnen wijzen op beschadiging van de rollagers, disbalans of tandwielstoringen. Regelmatige trillingsmetingen garanderen bovendien dat wettelijk voorgeschreven grenswaarden ter voorkoming van geluidshinder worden nageleefd.

Nog een hulpmiddel voor het berekenen van de stromingsdynamiek is CFD simulatie (numerieke stromingsleer). Op basis hiervan kunnen maatregelen worden aanbevolen voor het optimaliseren van componenten en volumestromen.

Permanent geïnstalleerde analysesystemen zijn uitermate geschikt voor een continue monitoring. Het vormen van een netwerk met de besturingssystemen AERsmart of AERtronic en WebView zorgt er niet alleen voor dat de machines in real time kunnen worden gemonitord, maar ook dat de gedigitaliseerde gegevens kunnen worden opgeslagen en naar de centrale procesbesturingsruimte kunnen worden verzonden. Dit houdt in dat de exploitant van de installatie informatie krijgt over het volgende onderhoud, maar ook over kritische machines, noodzakelijke vernieuwingen of het meest efficiënte gebruik.

AERaudit

AERZEN levert oplossingen en concepten voor het optimaliseren van met name waterbehandelingsinstallaties: De De AERaudit kan in elke afvalwaterbehandelingsinstallatie een individuele inventarisatie worden gemaakt. De servicemedewerkers van AERZEN verzamelen op locatie de relevante gegevens, bijvoorbeeld de hoeveelheid lucht die een installatie nodig heeft. Vervolgens ontwikkelt AERZEN een oplossing op maat.

Door gebruik te maken van nauwkeurig op maat gemaakte machinetechnologieën kan aanzienlijk op de kosten worden bespaard. De gegevensverzameling in AERaudit brengt bovendien de zwakke punten in een installatie in kaart. Door de nauwe samenwerking met de exploitant of het verantwoordelijke ingenieursbureau is het mogelijk verbeteringen en efficiëntieverhogingen door te voeren.

Het concept Performance³

Een uitdaging bij waterbehandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gevormd door de uiteenlopende capaciteitsbenutting, die onderhevig is aan dagelijkse en seizoensgebonden schommelingen. Er wordt overdag meer lucht verbruikt dan 's nachts, en 's zomers is er meer lucht nodig dan 's winters. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er voor de beluchtingstanks overdag meer proceslucht moet worden opgewekt. Om een installatie niet boven of onder de vraag te laten werken, is het noodzakelijk dat er machines zijn die naar behoefte in- of uitgeschakeld kunnen worden. AERZEN gaat deze uitdaging aan met het concept "Performance3", waarmee veranderingen in de belasting flexibel kunnen worden uitgevoerd: De afzonderlijke technologieën van rootsblowers, schroefblowers of turboblowers zijn stuk voor stuk geoptimaliseerd voor specifieke volumestroombereiken. Een intelligent besturingssysteem schakelt die machine of machinecombinatie in die het meest geschikt is om aan de actuele vraag te voldoen.

AERwater

Het concept: AERwater is een geïntegreerde oplossing voor een efficiënte waterbehandeling. Een belangrijk kenmerk hiervan is de nauwe samenwerking tussen hardware, software en uitgebreide dienstverlening. Als de machine optimaal wordt benut, de besturing wordt gecentraliseerd en gericht de meest efficiënte wordt geactiveerd, kunnen aanzienlijke energiebesparingen worden gerealiseerd. De basis hiervoor is het digitale netwerk van de afzonderlijke technologieën en de vraaggestuurde werking, die zijn aangepast aan de desbetreffende vermogenseisen.

Het gebruik van geavanceerde besturingssystemen is bepalend voor het AERwater-concept. Gecentraliseerde besturingssystemen maken een flexibel machinegebruik mogelijk. Hierdoor kan op basis van de actuele volumestroombehoefte de machine gericht worden bediend. Het besturinggssysteem AERsmart van AERZEN kan samen met de procesbesturing in een netwerk worden opgenomen. Op deze manier kunnen alle gegevens worden getraceerd, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de levenscyclus van de machine. En bovendien is zo een constante monitoring gewaarborgd. Met de regeltechniek AERZEN WebView kunnen alle gegevens van de hele wereld via het internet worden opgevraagd.

Met AERwater stelt AERZEN de norm voor "Water 4.0", een gedigitaliseerd en resource-besparend watermanagement.

Succesverhalen

Voorbeeldproject Aken Soers

Een gemeenschappelijk voorbeeldproject van de Aerzener Maschinenfabrik GmbH en het German Water Partnership (GWP) laat dit ook zien. Het GWP is een netwerk van bedrijven, brancheorganisaties en onderzoeksinstellingen in de waterindustrie. Dit netwerk zet zich in voor een vooruitstrevend, zuinig en duurzaam watermanagement.

Het doel van het project was om de afvalwaterbehandelingsinstallatie van Aken Soers energetisch te optimaliseren. Door de " biologie van de installatie", oftewel de beluchting van de zeven beluchtingstanks, te optimaliseren, werd een energiebesparing van 55% gerealiseerd. Concreet gesproken betekende dit het omschakelen van de afzonderlijke componenten naar een wisselende of intermitterende werking. Het uitgangspunt voor de optimalisatie was een CFD-simulatie (Computional Fluid Dynamics - een wiskundige berekening van de vloeistofdynamica).

Afvalwaterbehandelingsinstallatie Ichenhausen

De toepassingsexpertise van AERZEN wordt ook duidelijk aangetoond door een ander succesverhaal: De afvalwaterbehandelingsinstallatie van Ichenhausen, die oorspronkelijk was ontworpen voor 45.000 inwoners, hoefde maar ongeveer 20.000 inwoners te bedienen. Tegelijkertijd moest er ook nog industrieel afvalwater worden geloosd. De uitdaging was om de installatie aan het zuurstofverbruik aan te passen, dat schommelde op basis van het tijdstip van de dag, de dag van de week, de hoeveelheid neerslag en de vuilbelasting. Om het systeem te optimaliseren werd er gebruik gemaakt van de oplossing Performance3: De combinatie van luchtgelagerde AERZEN Turboblowers en Delta Blowers en een vraaggestuurd regelsysteem bestrijken nu flexibel de fluctuerende belastingen op een energie-efficiënte manier en zorgen voor een energiezuinige procesluchtvoorziening.

De turboblowers in de rioolwaterzuiveringsinstallatie hebben ondanks de ongeveer 24.000 bedrijfsuren bijna geen onderhoud nodig. Klein onderhoud, zoals het vervangen van filters, kan worden uitgevoerd door geschoold personeel van de installatie.