man in blue with helmet

Przewodnik w zakresie oczyszczania ścieków

Aktualne informacje i fakty, które warto wiedzieć o branży ściekowej.

Oczyszczanie wody i ścieków stanowi ciągły proces, w którym wymagania i warunki oraz stosowana technologia podlegają nieustannym zmianom. Dzięki doświadczeniu w tej branży, licznym kontaktom z różnymi zespołami w branży i własnemu zaangażowaniu w zdobywanie wiedzy, dysponujemy specjalistyczną wiedzą, którą chcemy się podzielić.

Na wymienionych stronach WWW znajdują się poradniki dotyczące oczyszczania wody i ścieków. Od nowinek technicznych przez zmiany w prawie po podstawową wiedzę – a jeśli brakuje Ci tutaj informacji: zapytaj nas, my również chętnie pomożemy.

Energia w centrum uwagi

Uzdatnianie wody w przyszłości

Uzdatnianie wody znajduje się w samym środku głębokiej przemiany i zyskuje coraz większe znaczenie na całym świecie. Woda jest coraz bardziej deficytowym towarem, który nie jest dostępny w wystarczających ilościach, zwłaszcza dla ludzi w biedniejszych krajach. Rosnące zapotrzebowanie ze strony przemysłu, rolnictwa i wytwarzania energii elektrycznej prowadzi do coraz większych „wąskich gardeł”.

Czytaj więcej

Etapy uzdatniania wody

Procesy uzdatniania wody

Woda jest cennym towarem. W celu ochrony naszych wód naturalnych oraz wspierania produkcji wody pitnej, wszystkie ścieki zostają najpierw oczyszczone z zanieczyszczeń i szkodliwych substancji, a dopiero potem są ponownie wprowadzane do obiegu wody. Do uzdatniania wody i osiągania najlepszej możliwej naturalnej jakości wody wykorzystywane są różne procesy.

więcej informacji

Foto einer Steuereinheit an einer Maschine

STEROWANIE

BEZPIECZNIE, WYDAJNIE I KOMFORTOWO

W czasach przemysłu 4.0 automatyczne sterowanie maszynami staje się coraz ważniejsze w gospodarce wodno-ściekowej. Cyfrowe systemy sterowania opierają się na stale mierzonych wartościach rejestrowanych przez czujniki i są o wiele dokładniejsze, szybsze i bardziej precyzyjne niż jakiekolwiek sterowanie ręczne. Systemy sterowania AERZEN oferują szerokie spektrum możliwości i zapewniają doskonałą automatyzację sterowania maszynami, również innych producentów.

więcej informacji