man in blue with helmet

ATEX

ATEX (Frans: "ATmosphère EX-plosive") is de naam van een Europese richtlijn voor apparaten en beschermingssystemen die gebruikt worden in potentieel explosieve omgevingen. Sinds 12 december 1996 is de ATEX productrichtlijn 2014/34/EU van kracht. Als wettelijke bepaling dient het om personen te beschermen die werkzaam zijn in explosiegevaarlijke omgevingen, of die kunnen worden getroffen door explosies. Bovendien bepaalt de ATEX-richtlijn 1999/92/EG dat bij een risicobeoordeling exploitanten een explosieveiligheidsdocument moeten voorbereiden en gebieden in zones moeten aanwijzen met een explosieve atmosfeer.

AERZEN biedt oplossingen in haar brede productportfolio voor praktisch alle ATEX-gebieden
De EU-richtlijnen voor bescherming tegen explosie spelen onder meer een belangrijke rol in de chemische industrie. AERZEN biedt met haar producten altijd geschikte oplossingen.
Horst-Ulrik Schwarz is productmanager eentrapscompressoren
Horst-Ulrik Schwarz, Product manager eentrapscompressoren AERZEN: "Wat ATEX betreft, mogen geen risico's genomen worden. Onze klanten kunnen rekenen op de know-how die AERZEN gedurende decennia heeft verworven. Analyse van de situatie, uitgebreid advies en perfecte vertaling naar de realiteit zijn onze sterke punten."
Markering bescherming tegen explosie op een Delta Blower GM3S
Markering bescherming tegen explosie op een Delta Blower GM3S
Een grote raffinaderij die AERZEN-producten gebruikt volgens ATEX-richtlijnen
Raffinaderijen doen ook een beroep op explosiebestendige AERZEN producten.

Producten voor praktisch alle ATEX-zones

AERZEN biedt oplossingen in haar brede productportfolio voor praktisch alle ATEX-gebieden Deze zijn gebaseerd op ervaring die gedurende meerdere decennia werd opgedaan, gezien compressor- en bloweraggregaten die door AERZEN gemaakt werden, gedurende lange tijd gebruikt werden in extreem kritische werkatmosferen. Gezien goed advies een sleutelrol speelt in ATEX-conform installatieontwerp, moeten, vóór actie wordt ondernomen, ingenieurs van AERZEN alle details van het project bespreken met de klant. Ze verzamelen de ATEX-relevante informatie met betrekking tot type gas en stof, werkomgeving, explosiegroep, temperatuurklasse (betreffende gassen) of ontvlammingstemperatuur (betreffende stof), omgevingstemperatuur en werking van de frequentieomvormer. Na het verzamelen en evalueren van deze gegevens kan de installatie ondergebracht worden in één van drie categorieën. Volgens de ATEX productrichtlijn 2014/34/EU wordt er onderscheid gemaakt tussen normale, hoge en heel hoge veiligheidseisen.

Oplossingen van één bron

Om klanten het exacte product te geven dat ze nodig hebben, ontwikkelen ATEX-specialisten van AERZEN een concept op maat, inclusief alle vereiste documentatie en de overeenkomstige accessoires, volgens de ATEX-productrichtlijn 2014/34/EU. Bijzondere klantvereisten worden, vóór ze worden uitgevoerd, gecontroleerd door AERZEN-ingenieurs om hun conformiteit met de ATEX-richtlijn te verzekeren. De klant krijgt dus een ATEX-conforme en uiteraard TÜV-gecertificeerde, uitgebreide oplossing van één bron, ongeacht of het aggregaat gebruikt wordt bij overdruk of onderdruk. Afhankelijk van de productgroepen en het type zone, interpreteert AERZEN de technieken op verschillende manieren:

  • zonescheidingsfilter
  • speciale documentatie
  • gebruik van speciale materialen voor delen die in contact komen met het medium
  • ex-instrumentatie
  • trillingsbewaking
  • vonkenvanger
  • speciale motoren volgens de corresponderende zone

Diverse mogelijke toepassingen

AERZEN-producten worden bijvoorbeeld gebruikt in milieutechniek voor compressie van biogas en aardgas, en voor gastoevoer in de chemische en farmaceutische industrie voor transport van gas en ontgassing in raffinaderijen, alsook in krachtcentraletechniek. Bovendien worden ze gebruikt in de levensmiddelenindustrie en kunststofindustrie voor het laden en legen van silo's en pneumatisch transport.

Tijdens pneumatisch transport van brandbaar of explosief bulkmateriaal, kunnen zich ontvlambare mengsels ontwikkelen in de installatie, zodat de onderdelen moeten worden opgegeven voor verschillende zones, om overeenkomstige beschermende maatregelen te kunnen nemen. AERZEN biedt alle unit-onderdelen in geschikt ATEX-ontwerp. Bovendien zijn, met het TÜV-gecertificeerde en in-house ontwikkelde zonescheidingsfilter en de geïntegreerde vonkenvanger, kostenefficiënte alternatieven beschikbaar voor de conventionele beschermende onderdelen. Zodoende zijn de klanten van AERZEN voor wat betreft de wettelijke bescherming tegen explosie altijd aan de veilige kant.