man in blue with helmet

Prasa

- Digitalna technologia dla dmuchaw i sprężarek

Digitalizacja, automatyzacja i przemysł 4.0 to obecnie popularne określenia. Zintegrowane digitalne aplikacje w zakresie kontroli dmuchaw i sprężarek oferują duży potencjał zwiększenia dostępności maszyny, niezawodności i przejrzystości informacji w systemie kontroli urządzenia przez użytkownika....

czytaj więcej
Gospodarowanie zasobami poprzez efektywne rozwiązania AERZEN

- Gospodarowanie zasobami poprzez efektywne rozwiązania AERZEN

Według niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Środowiska wszystkie oczyszczalnie ścieków w Niemczech zużywają rocznie ok. 4,400 gigawatogodzin energii elektrycznej. Odpowiada to rocznej produkcji energii nowoczesnej elektrowni węglowej. Napowietrzanie reaktorów biologicznych jest w tym wypadku...

czytaj więcej
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: AERZEN posiada ISO 22000

- Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności: AERZEN posiada ISO 22000

AERZEN posiada ISO 22000, co oznacza, że wdrożył takie same procedury, jakie obowiązują w najlepszych firmach spożywczych. Certyfikat jest ważny dla dmuchaw, sprężarek rotacyjnych i śrubowych konstruowanych przez firmę AERZEN z główną siedzibą w Dolnej Saksonii. System zarządzania bezpieczeństwem...

czytaj więcej

- Turbodmuchawy AERZEN - powietrze jako łożysko

Wytwarzanie sprężonego powietrza w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków jest projektowane na maksimum dostępności, wysoką efektywność energetyczną i długie cykle serwisowe. Dlatego też AERZEN nie używa oleju czy też innych lubrykantów celem smarowania łożysk turbodmuchaw obecnej serii Aerzen Turbo...

czytaj więcej

- Odgazowanie stali przy pomocy dmuchaw próżniowych Aerzenera.

Odgazowywanie próżniowe jest podstawowym etapem produkcji stali stopowej o wysokiej jakości i jedyną metodą wytwarzania niektórych gatunków stali wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, kosmonautycznym oraz kolejowym. W procesie produkcji roztopiona stal może zostać zanieczyszczona...

czytaj więcej

- Aerzen Turbo G5 plus!

Poprzez Aerzen Turbo G5plus, AERZEN skonstruował najbardziej kompaktową i efektywną turbodmuchawę w swojej klasie. Nowe modele AT75 i AT100, już dostępne,  rozszerzyły portfolio Aerzen Turbo G5plus do 13 jednostek. 

czytaj więcej

- Dmuchawy bezpośrednio przy reaktorach !

Skutkiem optymalizacji oczyszczalni ścieków Aachen były fantastyczne oszczędności energetyczne sięgające 55%. Do tego walnie przyczyniły się nowoczesne sprężarki rotacyjne Aerzenera typu Delta Hybrd. Wszystkie agregaty zainstalowane zostały pod wiatą bezpośrednio przy reaktorach. Skutkiem tego było...

czytaj więcej

- Dlaczego „klasa 0” bezolejowej czystości sprężonego powietrza jest tak istotna ?

Certyfikacja zgodności z klasą 0 została stworzona jako odpowiedź na potrzeby przemysłu odnośnie powietrza bezolejowego. Klasa 0 jest najbardziej restrykcyjną klasą czystości powietrza i zaświadcza, iż sprężone powietrze jest wolne od olejowych aerozoli, oparów i płynów.

czytaj więcej