man in blue with helmet

KONTENEROWA TECHOLOGIA SPRĘŻANIA

10.11.2021

Dmuchawy czy sprężarki w kontenerze posiadają potencjał kształtowania produkcji sprężonego powietrza wyraźnie elastyczniej. AERZEN zebrał wieloletnie doświadczenia z zakresu wynajmu urządzeń i ten Know-how przekształcił w nowe rozwiązanie: sprężone powietrze z ISO kontenera.

AERZEN STAWIA NA ROZWIĄZANIA KONTENEROWE I MAKSYMALNĄ ELASTYCZNOŚĆ OPERACYJNĄ

Czy 20 czy 40 stopowy: kontenery ISO mają niesamowity szyk, jako że są standaryzowane – do identycznych urządzeń dźwigowych i ciężarowych przyczep. Kontenery nadają się także do układania jeden na drugim; są statyczną samowystarczającą konstrukcją a także zapewniają dodatkową ochronę przed hałasem. Aerzen łączy te właściwości z technologią dmuchaw i sprężarek i uzyskuje przekonywującą symbiozę nowoczesnej techniki maszynowej oraz maksymalnej elastyczności. Dzięki temu pragmatycznemu podejściu możliwe jest w przyszłości, dostarczanie kompletnych stacji dmuchaw czy sprężarek, tak aby na miejscu instalacji szybko je podłączyć i użytkować.

Duża wydajność, jak przykładowo 24.000 m³/h sprężonego powietrza na kontener wyposażony w 3 turbodmuchawy Aerzen Turbo AT 200-0.8S, w połączeniu z szerokim zakresem regulacji zapewnia obszerne spektrum zastosowań. Ten aspekt umożliwia także instalację źródła wytwarzania sprężonego powietrza możliwie blisko jego odbioru. Poprzez to połączenia rurociągowe są krótsze (tańsze), a ponadto prowadzi to redukcji strat ciśnienia czyli oszczędności energetycznych.

Rozwiązania kontenerowe nadają się do wszystkich typów dmuchaw i sprężarek AERZENa. Przy tym możliwa jest zabudowa Delta Blower, Hybrid, Screw oraz Aerzen Turbo jako mieszanki różnych technologii – w formie odpowiednio dobranego pakietu włącznie z wystarczającą ochroną przed hałasem, odpowiednim zasilaniem i sterowaniem jak przetwornice częstotliwości czy sterowniki, które spełniają specyficzne wymagania użytkownika. Z budowalnego punktu widzenia wystarczają dwie ławy fundamentowe, aby bezpiecznie posadowić kontener. Dodatkowe pozwolenia budowlane są zazwyczaj niewymagane, rzadko potrzebne są w tym przypadku także usługi architektów czy inżynierów budowlanych. Ponadto kiedy zmienia się miejsce działalności przedsiębiorstwa, wtedy kontener można łatwo przenieść na nowe miejsce instalacji.

AERZEN postrzega jako typowe obszary zastosowań kontenerowego powietrza procesowego aplikacje charakteryzujące się wysokim zapotrzebowaniem na sprężone powietrze. Zalicza się do tego technika wodno-ściekowa, produkcja materiałów budowlanych jak też wytwarzanie produktów sypkich.


more releases

- Sprężarki rotacyjne AERZEN zostały zoptymalizowane i rozszerzone o nowe typy.

W zakresie aplikacji transportu pneumatycznego jak też w napowietrzaniu ścieków, wytwarzanie powietrza procesowego jest bardzo energochłonne. Użytkownicy zmuszani są do zastosowania sprężarki odpowiedniej do ich procesu celem oszczędności energii. Dlatego też seria sprężarek rotacyjnych Delta Hybrid...

czytaj więcej

- Rozszerzenie programu produkcji dmuchaw rotacyjnych Delta Blower

Zakres produktu Aerzener Maschinenfabrik został uzupełniony do zakresu przepływu 6300 m3/h. Umożliwia to AERZEN, jednemu ze światowych liderów technologii dmuchawowej, oferowanie klientom jeszcze bardziej zróżnicowanej serii dmuchaw. Indywidualne wymagania odnośnie wytwarzania powietrza procesowego...

czytaj więcej

- AERprogress – digitalizacja wartością dodaną!

Przyszłość jest digitalna – dotyczy to także technologii dmuchaw i sprężarek. Serwis oparty na danych otwiera nowe możliwości użytkownikom maszyn wytwarzających sprężone powietrze w zakresie wszystkich gałęzi przemysłu odnośnie efektywności energetycznej. AERZEN jest uczestnikiem digitalnej...

czytaj więcej