man in blue with helmet

Obliczanie wentylacji pomieszczeniakW (1-5000)
°C (10-55)
°C (5-20)
m3/h (1-200000)
m (0-5000)
m/s (1-10)1
bar (abs.)
1.15
kg/m3
1350000
kJ/h
116804.24
m3/h

Przepływ objętościowy wentylatora
116804.24
m3/h
Obliczenie zgodnie z TH1-040/00/DE
Obliczenie zgodnie z TH1-040/00/DE

Obliczenie wymaganego otworu ssącego jako przekrój wolny
116804.24
m3/h
6.49
m2
2874.41
mm
2547.38
mmPaństwa notatki
wydrukować

Nasz dział ofertowy odpowiada na pytania dotyczące zakresów wartości dmuchaw i sprężarek.