Two people on stage

Bezolejowe sprężarki śrubowe – seria VRa

Sprężarki śrubowe

Moduł służący efektywności procesowej: Sprężarki śrubowe gazów procesowych AERZEN

Sprężarki śrubowe gazów procesowych AERZEN są stosowane w układzie jedno- i wielostopniowym w instalacjach chemicznych, petrochemicznych, przy pozyskiwaniu surowca i energii oraz w wielu innych zakładach produkcyjnych technologii procesowej na całym świecie.

Agregat idealnie nadaje się do suchego sprężania wszystkich gazów w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. W przestrzeniach sprężania nie następuje kontakt metaliczny, zarówno między rotorami, jak i z obudową. Sterujące koła zębate lub przekładnie synchronizacyjne zapewniają bezkontaktową pracę rotorów. Stąd przestrzenie tłoczenia pozostają suche a dzięki temu tłoczone medium pozostaje bez zanieczyszczeń.

Już maksymalna (1350 mm) i minimalna (155 mm) długość rotora pokazuje różnorodność oferty. W celu dopasowania do różnych gazów procesowych można wybierać rotory ze stali lub stali szlachetnej i obudowy z żeliwa sferoidalnego, staliwa lub stali szlachetnej.

Wykonanie agregatu może uwzględniać następujące wytyczne:

 • normy DIN / EUR
 • NACE
 • zbiór zasad AD
 • standard TEMA
 • ASME VIII Div. 1, wł. U - Stamp
 • dyrektywy API
 • ATEX
Rodzaj konstrukcji
Sprężarki śrubowe
Przepływ objętościowy
550 do 120.000 m3/h
Środek tłoczący
Powietrze , Gazy neutralne , Gazy procesowe , Gazy agresywne
Zagęszczenie
bezolejowy
Podciśnienie
Max. -900 mbar
Nadciśnienie
Max. 52.000 mbar

Sprężarki standardowe lub agregaty na zamówienia specjalne: „Sprężarki gazu gazu procesowego” AERZEN to jedno i drugie.

Różne wymogi są spełniane przez specjalne, indywidualnie skonstruowane agregaty sprężarek śrubowych. Sprężarka gazu procesowego, jako standardowy agregat VRa jest zbudowana z odpowiedniego bloku wraz z akcesoriami, armaturą i urządzeniami, tworząc skuteczną instalację. Odpowiednio do wymogów uwzględnia się przepisy konstrukcyjne i specyfikacje różnych gałęzi przemysłu i spółek odbiorczych, jak API, lub norm roboczych.

Sprężanie na sucho zapewnia duży zakres możliwości zastosowania.

Sprężarki śrubowe gazu procesowego AERZEN VRa idealnie nadają się do suchego sprężania wszystkich gazów, które występują w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Ale nie tyko w przemyśle chemicznym, lecz także w pozostałych gałęziach przemysłu stosuje się śruby gazu procesowego AERZEN w instalacjach powietrza sterowania, instalacjach chłodu przemysłowego, instalacjach odparowywania, górnictwie i w hutach. Sprężane mogą być praktycznie wszystkie występujące gazy, np. amoniak, argon, etylen, acetylen, butadien, chlorowodór, gaz ziemny, gaz pochodniowy, gaz wielkopiecowy, gaz kopalniany, hel, gaz pieców wapiennych, gaz koksowniczy, tlenek węgla, wszystkie związki węglowodorów, metan, propan, propylen, spaliny, gaz surowy, dwutlenek siarki, tlenek azotu, azot, styren, chlorek winylu, wodór.

Zastosowania:

 • Technologia chemiczna i procesowa
 • Instalacje sterowania przepływem powietrza
 • Instalacje chłodnictwa przemysłowego
 • Instalacje odparowywania
 • Górnictwo
 • Hutnictwo

i wiele innych

Akcesoria & rozwiązania