Certyfikaty

Dla innowacyjnych produktów i procesów

Dzięki inwestycjom w postępową technikę i metody opracowujemy innowacyjne produkty i rozwiązania. Bazujemy na uznanych, krajowych i międzynarodowych normach i kształtujemy nasze procesy w oparciu o normy DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 i DIN ISO 50001.

Certyfikaty przedsiębiorstwa

Certificate DIN ISO 9001
AERZEN Certificate DIN ISO 9001
Certificate ISO 14001
AERZEN Certificate ISO 14001
Certificate ISO 50001
AERZEN Certificate ISO 50001
AERZEN Certificate BS OHSAS 18001:2007

Certyfikaty dla zastosowań specjalnych

Confirmation on quality assurance according to nuclear standard KTA 1401
Confirmation KTA 1401, IAEA GS-R-3 and IAEA 50-C-Q
Confirmation KTA 1401, IAEA GS-R-3 and IAEA 50-C-Q
Certyfikat okrętowy Lloyds Register
Certyfikat okrętowy Lloyds Register
Confirmation on QN-100
Confirmation on QN-100

Certyfikaty identyfikowalności

Dott-Frank-Act - Manufacturers declaration
Deklaracja producenta REACH
REACH- Manufacturers declaration / REACH-Herstellererklärung

Certyfikaty dla określonych krajów

UkrSepro – Certyfikat importu na Ukrainę
UkrSepro – Import Certificate for the Ukraine