Wykaz osób kontaktowych

Wyszukiwanie osób kontaktowych

Obecność u klienta – w skali globalnej – należy do najważniejszych zadań przedsiębiorstwa. Stałe przedstawicielstwa i punkty obsługi klienta w ponad 100 krajach budują relacje i pomagają przy realizacji projektów – zgodnie z regulacjami krajowymi i przepisami prawnymi. Wsparcie przez efektywną centralną obsługę techniczną z infolinią

Aerzen Polska Sp. z.o.o.

Dostępność dzięki przejrzystości! Wybierz partnera do kontaktu w Aerzen Polska Sp. z.o.o.:


Na całym świecie

Gwarantujemy najlepszą obsługę techniczną także o zasięgu międzynarodowym – w klasycznych rynkach zbytu, ale coraz częściej także w krajach rozwijających się lub nieuprzemysłowionych. AERZEN zatrudnia na całym świecie 2000 pracowników. 43 spółki córki na całym świecie i ponad 200 techników serwisu na wszystkich kontynentach.

Wybierz swój kraj, aby otrzymać dane kontaktowe naszych globalnych przedstawicielstw:

www.aerzen.com


Aerzen Polska Sp. z.o.o.

al.Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Poland

T + 48 22 489 55 22
F + 48 22 489 55 27
info@aerzen.pl
www.aerzen.pl