man in blue with helmet

AERZEN – Międzynarodowy dostawca usług i rozwiązań w zakresie uzdatniania wody

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków w skrócie

Na wydajność nowoczesnych oczyszczalni ścieków znaczący wpływ ma zużycie energii na poszczególnych etapach procesu oczyszczania ścieków. Języczkiem u wagi jest energochłonny proces napowietrzania biologicznego: Generowane jest tutaj około 60-80% całkowitego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie napowietrzanie osadnika stwarza największe możliwości oszczędności energii, które mogą być wykorzystane przez operatorów oczyszczalni.

Jako lider rynku w dziedzinie oczyszczania wody firma AERZEN opracowała koncepcje wyznaczające trendy, które wspierają producentów, inżynierów i operatorów oczyszczalni ścieków w takich dziedzinach, jak dobór technologii, wzrost wydajności, bezpieczeństwo procesów, analiza danych, cyfryzacja, oszczędność zasobów, wzrost produktywności i wiele innych. Krótko mówiąc, AERwater oferuje połączenie sprzętu, oprogramowania i dopasowanych usług serwisowych jako kompleksowe podejście do rozwiązania z precyzyjnie dobranymi modułami.


Performance³

Konstrukcja maszyn i technologii dostosowana do indywidualnych profili obciążenia dla maksymalnej wydajności

Więcej informacji

AERsmart

Zintegrowane sterowanie do rozprowadzenia ilości powietrza do technologii dla wartości wydajności zbliżonych do teoretycznego optimum

Więcej informacji


AERaudit

Pomiar przepływów objętościowych w celu określenia rzeczywistego profilu obciążenia

Więcej informacji

Optymalizacja maszynowni

Wsparcie przy planowaniu i realizacji wentylacji i wyciszenia


Odzysk ciepła

Koncepcje i technologie wtórnego wykorzystania energii cieplnej

Więcej informacji

Finansowanie

Wsparcie przy ubieganiu się o państwowe dotacje do 90%.

Więcej informacji


Realizacja

Dostawa precyzyjnie dobranych maszyn i komponentów oraz wsparcie podczas uruchamiania

Maszyny na wynajem

Międzynarodowa wypożyczalnia z dużą liczbą maszyn o różnych poziomach mocy dostępnych na wynajem od ręki.

Więcej informacji

Usługi

Nowoczesny monitoring procesu oraz indywidualne oferty serwisowe z doskonałą logistyką i zaopatrzeniem w części zamienne

Więcej informacji

Firma AERZEN oferuje nie tylko doskonałe sprężarki, lecz również inteligentne sterowanie, które centralnie kontroluje pracę maszyn i utrzymuje ją zawsze na poziomie zbliżonym do rzeczywistego zapotrzebowania na powietrze. AERZEN z koncepcją AERwater stawia na filozofię Woda 4.0 i wyznacza kierunek cyfrowego oszczędnego zarządzania zasobami wodnymi.

Chcesz poprawić żywotność i wydajność swojej instalacji? Dla AERZEN to żaden problem. Zakrojony na szeroką skalę serwis posprzedażowy AERZEN obejmuje konserwację, konsultacje na miejscu, dostawę oryginalnych części zamiennych aż po wynajem maszyn, które można wykorzystywać w przypadku krótkotrwałych awarii.

Ponad 150-letnie doświadczenie, najnowsze technologie, innowacyjne pomysły i doskonały serwis: Dzięki tej kombinacji klient jest zawsze zabezpieczony.

Od ponad 150 lat rodzinna firma AERZEN produkuje maszyny do sprężania powietrza i gazów. Producent maszyn stale optymalizuje i udoskonala swoje produkty. Dzisiejsze dmuchawy rotacyjne, Dmuchawa turbo i Sprężarki śrubowe to produkty z najwyższej półki: nowoczesne, wydajne i niewymagające częstej konserwacji. Aby zapewnić utrzymanie tych cech, konieczny jest serwis dostosowany do potrzeb i wymagań produktów. Serwis AERZEN przedłuża żywotność i dostępność maszyn, a tym samym przyczynia się do zwiększenia wartości dodanej każdej biologicznej oczyszczalni ścieków. Skrojony na miarę serwis: AERZEN oferuje dokładnie dopasowany pakiet usług serwisowych dla instalacji uzdatniania wody, który spełnia wszystkie wymagania klienta.

Doświadczenie branżowe i fachowa wiedza w dziedzinie uzdatniania wody

Sprężanie i transport powietrza i gazów są technologicznymi elementami konstrukcyjnymi, wykorzystywanymi szeroko w wielu sektorach przemysłu. Należą do nich Technologia chemiczna i procesowa, transport pneumatyczny towarów sypkich,gazy procesowe i chłodnictwo, sektor biogazowni i biometanu lub sektor morski. Jednakże jedną z najważniejszych gałęzi zastosowania produktów AERZEN jest uzdatnianie wody: AERZEN to firma specjalizująca się w systemach napowietrzania w oczyszczalniach ścieków, która dostarcza swoje urządzenia na całym świecie, instalowane, eksploatowane i konserwowane w każdych warunkach. Wiele projektów referencyjnych i historii sukcesu świadczy o innowacyjnych rozwiązaniach firmy AERZEN.

Wsparcie dla planistów i konstruktorów instalacji

AERZEN nie tylko dostarcza produkty wysokiej jakości do uzdatniania wody, lecz dba również o obsługę techniczną, konserwację i naprawy na całym świecie.

Dzięki doświadczeniu w zakresie budowy stacji uzdatniania wody AERZEN wspiera również planowanie nowych instalacji oraz analizuje słabe punkty istniejących instalacji. Klienci AERZEN w każdym przypadku korzystają z wiedzy i doświadczenia innowacyjnego producenta maszyn: Biura inżynieryjne, producenci i użytkownicy instalacji mogą znaleźć w obszernym opracowaniu konkretne materiały projektowe – der Teczka planistyczna, ścieki – które AERZEN przekazuje do dyspozycji swoim klientom online lub w formie papierowej.

Opracowanie zawiera wiele informacji na temat uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków: podstawowe informacje na temat techniki oczyszczania ścieków, wskazówki dotyczące obliczania danych eksploatacyjnych, takich jak ciśnienie i standardowy stan gazu, normy dotyczące pomiaru wydajności, wskazówki dotyczące projektowania maszynowni, koncepcje dotyczące odzysku ciepła, najlepszy sposób prowadzenia przewodów i wiele innych.

Biała księga AERZEN zawiera wskazówki dotyczące skomplikowanego pytania, które zadaje wielu klientów: „W jaki sposób wybrać najbardziej efektywną technologię dmuchaw do zastosowań w ściekach?”. Dokument przedstawia mocne strony dmuchaw w różnych technologiach i objaśnia najbardziej efektywne wykorzystanie każdej z nich za pomocą konkretnych przykładów zastosowania.

Również nowy produkt opracowany przez firmę AERZEN – Obliczanie wentylacji pomieszczenia jest istotnym wsparciem dla planowania i optymalizacji oczyszczalni ścieków. Inżynierowie i konstruktorzy instalacji mogą wprowadzać w narzędziu online istniejące wartości, takie jak moc silnika, temperatura otoczenia, przepływ objętościowy, prędkość przepływu i wysokość instalacji, a także inne istotne dane – narzędzie automatycznie przeliczy niezbędną wentylację pomieszczenia. W razie potrzeby dane można przekazać do działu wsparcia technicznego AERZEN. Istnieje możliwość indywidualnej konsultacji na podstawie przesłanych danych.

Niezwykle ważnym czynnikiem w naszym serwisie posprzedażowym jest personel serwisowy: Na całym świecie nasi specjaliści służą pomocą i są otwarci na współpracę.

Oryginalne części zamienne (Original Equipment Manufacturer)

AERZEN dysponuje centrum serwisowym o kubaturze 2500 m³ ze zoptymalizowaną logistyką części zamiennych oraz zapasami dla krótkich terminów realizacji – przez cały czas dostępnych jest około 2500 standardowych części zamiennych. W ten sposób części zamienne, zestawy serwisowe, oleje AERZEN, stopnie zastępcze i zamienne, systemy smarowania oraz automatyka są szybko dostępne poprzez WebView. Części oryginalne są czyszczone i malowane w naszym zakładzie oraz testowane na własnym stanowisku badawczym. Dzięki temu części zużywające się można w każdej chwili wymienić na części oryginalne. Dzięki wysokiej dostępności części oryginalnych można wykluczyć skrócenie żywotności wynikającej z zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

Serwis na miejscu – o każdej porze i w każdym miejscu

AERZEN posiada ponad 50 filii i wyjątkową sieć serwisową z licznymi centrami serwisowymi na całym świecie. Ponad 200 serwisantów jest gotowych do obsługi klientów na wszystkich kontynentach świata. Dzięki zdecentralizowanym bazom AERZEN Services jest zawsze w pobliżu – dzięki temu uruchomienie, przeglądy, konserwacja i naprawy mogą być szybko przeprowadzane na miejscu.

Umowy serwisowe i pakiety usług dostosowane do potrzeb klienta

Zalety regularnej konserwacji są oczywiste:

  • mniejsza awaryjność maszyn
  • prace serwisowe mogą zostać zaplanowane z wyprzedzeniem
  • optymalna dostępność maszyn

W jaki sposób klienci firmy AERZEN mogą znaleźć indywidualne rozwiązanie serwisowe dla swojego zakładu? Nie każda stacja uzdatniania wody jest taka sama. Również tutaj różnorodność ofert ma znaczenie. AERZEN oferuje różnego rodzaju częściowe umowy serwisowe z sześciomiesięczną gwarancją, umowy serwisowe z ogólnym przeglądem, kontrakty budowlane i gwarancję na cały okres trwania umowy, a także umowy o pełną konserwację z całodobową infolinią serwisową i dwoma zgłoszeniami serwisowymi rocznie. We wszystkich typach umów wykorzystywane są oryginalne części.

W przypadku standardowych prac konserwacyjnych lub dla osób, które chcą samodzielnie wykonać prace konserwacyjne, firma AERZEN opracowała różne listy kontrolne do dmuchaw rotacyjnych i sprężarek rotacyjnych, na podstawie których można skontrolować prace konserwacyjne.

Międzynarodowa wypożyczalnia (AERZEN International Rental (AIR) (patrz str. 14)

Na skutek awarii lub naprawy może pojawić się nieprzewidziane zapotrzebowanie w budowie instalacji. Dlatego też szeroka oferta usług obejmuje również międzynarodowy wynajem agregatów i akcesoriów AERZEN International Rental (AIR).

AERZEN zapewnia szybki i łatwy wynajem maszyn i akcesoriów nie tylko dla segmentu uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków, lecz również dla niemal każdego innego segmentu – magazyny w całej Europie oraz całodobowa infolinia gwarantują szybką dostawę.

Diagnostyka maszyny i badanie akustyczne

Potrzebne jest doradztwo w zakresie zrównoważonego uzdatniania wody, ponieważ na całym świecie istnieje zapotrzebowanie na oczyszczalnie ścieków. W krajach zachodnich coraz ważniejsze staje się odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych. Warunkiem właściwego doradztwa jest dokładna znajomość wymagań, jakie musi spełniać dany system. Firma AERZEN oferuje bardzo pomocną analizę budowy stacji uzdatniania wody wraz z dokładnymi badaniami inżynieryjnymi,za pomocą których można rejestrować dane i warunki panujące w w miejscu instalacji oraz określać zmienne zakłócające.

W analizie pomaga opracowany przez AERZEN detektor do pomiaru drgań, temperatury i prędkości obrotowej. Urządzenie zapisuje dane drgań oraz określa wielkość zakłóceń, które mogą być usunięte w kolejnym kroku.

W fazie projektowania i planowania instalacji, przy pomocy analizy akustycznej można określić poziom emitowanego hałasu zgodnie z VDI 3733 lub oczekiwany poziom hałasu. Pozwala to na zaproponowanie środków mających na celu osiągnięcie gwarantowanych wartości w zakresie pomieszczeń i imisji.

Dzięki temu dmuchawy rotacyjne, dmuchawy turbo oraz sprężarki rotacyjne AERZEN zawsze spełniają wymagania klienta. Nadmierne drgania mogą skrócić czas pracy maszyn i być wskaźnikiem uszkodzenia łożysk tocznych, niewyważenia lub błędów zazębienia. Regularne pomiary drgań mogą zapewnić zgodność z ustawowymi wartościami granicznymi izolacji akustycznej.

Innym narzędziem do obliczania dynamiki przepływów jest symulacja CFD. Na jej podstawie można uzyskać zalecenia dotyczące działań w zakresie optymalizacji komponentów i przepływów objętościowych.

Do ciągłego monitorowania służą zainstalowane na stałe systemy analityczne. Połączenie sieciowe z AERsmart lub AERtronic i WebView zapewnia nie tylko możliwość monitorowania maszyn w czasie rzeczywistym, dane mogą być również zapisywane i przesyłane do centrali sterowania procesami. W ten sposób operator instalacji otrzymuje wskazówki o nadchodzących konserwacjach oraz informacje o stanie maszyn, koniecznych wymianach lub najbardziej efektywnym wykorzystaniu.

AERaudit

AERZEN oferuje swoim klientom rozwiązania i koncepcje optymalizacji szczególnie w przypadku stacji uzdatniania wody: Usługa Osadnik AERaudit umożliwia indywidualną analizę w każdej oczyszczalni ścieków. Pracownicy serwisu AERZEN gromadzą na miejscu potrzebne dane, np. zapotrzebowanie instalacji na powietrze. AERZEN tworzy na tej podstawie indywidualne propozycje rozwiązań.

Zastosowanie precyzyjnie dopasowanych technologii maszyn może prowadzić do znacznej redukcji kosztów. Dane pozyskane podczas AERaudit pozwalają ponadto zidentyfikować słabe punkty instalacji. We współpracy z operatorem lub odpowiedzialnym biurem inżynierskim można wypracować możliwości poprawy i zwiększenia wydajności.

Koncepcja Performance³

Jednym z wyzwań związanych z uzdatnianiem wody w oczyszczalniach ścieków jest zmienne wykorzystanie obciążenia, które podlega codziennym i sezonowym wahaniom. W ciągu dnia wykorzystywana jest większa ilość powietrza niż nocą – a zapotrzebowanie w lecie jest większe niż w zimie. Dlatego też w ciągu dnia do reaktorów biologicznych należy generować więcej powietrza procesowego. Aby instalacja nie pracowała powyżej lub poniżej zapotrzebowania, muszą być w niej zainstalowane maszyny, które można indywidualnie włączać / wyłączać w zależności od potrzeb. AERZEN wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu ze swoją koncepcją „Performance3”, w której zmiany obciążenia mogą następować elastycznie: Poszczególne technologie dmuchaw rotacyjnych, sprężarek rotacyjnych lub dmuchaw turbo są zoptymalizowane dla określonych zakresów przepływu. Za pomocą inteligentnego sterowania maszyna czy też kombinacja maszyn są załączane, w celu najefektywniejszego pokrycia zapotrzebowania.

AERwater

Das Konzept: AERwater jest kompleksowym podejściem do efektywnego uzdatniania wody. Jego cechą charakterystyczną jest połączenie sprzętu, oprogramowania oraz kompleksowych usług serwisowych. Poprzez optymalizację wykorzystania maszyn, centralne sterowanie i celową aktywację najbardziej wydajnej maszyny można osiągnąć znaczną oszczędność energii. Podstawą do tego jest cyfrowe połączenie poszczególnych technologii w sieć i działanie zorientowane na zapotrzebowanie – dostosowane do odpowiednich potrzeb.

Decydującym czynnikiem dla koncepcji AERwater jest zastosowanie nadrzędnych systemów sterowania. Scentralizowane sterowniki umożliwiają elastyczne wykorzystanie maszyny. Dzięki temu możliwa jest ukierunkowana praca maszyn w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Sterownik AERZEN AERsmart jest połączony w sieć z systemem sterowania procesami. Umożliwia to śledzenie wszystkich danych. Zapewnia przejrzystość w całym cyklu życia maszyny. Gwarantuje również stały monitoring. System sterowania AERZEN WebView umożliwia dostęp do danych z każdego miejsca na świecie przez Internet.

Dzięki AERwater AERZEN wyznacza standardy dla systemu „Water 4”, cyfrowej i oszczędzającej zasoby gospodarki wodnej.

Historie sukcesu

Projekt referencyjny Aachen Soers

Jest to również wspólny projekt referencyjny Aerzener Maschinenfabrik GmbH i German Water Partnership (GWP). GWP jest siecią przedsiębiorstw, stowarzyszeń i instytucji badawczych branży wodnej. Sieć jest zaangażowana w postępową, oszczędzającą zasoby naturalne i zrównoważoną gospodarkę wodną.

Celem projektu była optymalizacja energetyczna oczyszczalni ścieków Aachen-Soers. Poprzez optymalizację w „biologii instalacji” (tzn. w obszarze napowietrzania siedmiu reaktorów biologicznych) osiągnięto oszczędność energii na poziomie 55%. Konkretnie rzecz ujmując, oznaczało to przekształcanie poszczególnych podzespołów w przemienny lub przerywany tryb pracy. Podstawą optymalizacji były symulacje CFD (Computional Fluid Dynamics – matematyczne obliczenie dynamiki przepływów).

Oczyszczalnia ścieków Ichenhausen

Kompetencji AERZEN w branży wodnej dowodzi również inna historia sukcesu: Oczyszczalnia ścieków Ichenhausen, zaprojektowana pierwotnie dla 45 000 mieszkańców była wykorzystywana tylko dla potrzeb 20 000 osób. Jednocześnie miały być odprowadzane do niej dodatkowe ścieki przemysłowe. Wyzwaniem było przystosowanie instalacji do zapotrzebowania na tlen, które zmienia się w zależności od pory dnia, dnia tygodnia, ilości opadów i zanieczyszczeń. Do optymalizacji wdrożono rozwiązanie Performance3: Połączenie dmuchawy AERZEN Turbo z łożyskami powietrznymi i Delta Blower oraz systemu sterowania zarządzającego zmianą zapotrzebowania pokrywają w elastyczny i energooszczędny sposób zmienne obciążenia oraz zapewniają energooszczędne wytwarzanie powietrza procesowego.

Turbodmuchawy w oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe pomimo przepracowania ok. 24 000 roboczogodzin. Przeszkolony personel może wykonywać drobne prace konserwacyjne, jak np. wymiana filtrów.