man in blue with helmet

Water- en afvalwaterbehandeling

Rendement³. Bepaal regeling van laadcycli. Voor een volledig nieuwe soort efficiëntie in beluchtingstanks.

Rendement³. Bepaal regeling van laadcycli.
Rendement³. Bepaal regeling van laadcycli.

Variabele luchtvereisten en bijzondere kenmerken in het ontwerp en de constructie van beluchtingstanks zijn uitdagingen voor iedere afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het resultaat: extreem hoog energieverbruik dat 80% van de totale kosten kan uitmaken. De oplossing: innovatieve combinaties van blowers, hybride blowers en turboblowers van AERZEN. Maximale energie-efficiëntie voor basisbelastingen, nauwkeurige aanpassingen voor piekbelastingen. Het resultaat: tot hiertoe ongekende efficiënties tijdens het gehele proces. De investering betaalt zichzelf terug in slechts 2 jaar!

More technology highlights

AERsmart

Zelfs beter rendement in de beluchtingstanks

AERaudit

Make saving potential visible

AERwater

Your way to maximum efficiency of resources
Ontwerp van de warmteterugwinning

WARMTETERUGWINNING

Verminder de kosten voor de generatie van perslucht
Water- en afvalwaterbehandeling in een zuiveringsinstallatie

Er zijn vele opties om methoden toe te passen om te vermijden dat het milieu beschadigd wordt. In het geval van rioolwater, bv. de beluchting van de sedimenttank of de beluchting onder druk van biologische rioolwaterzuiveringssystemen. De inbreng van zuurstof is belangrijk voor diepe rioolwatertanks, rioolwaterzuiveringssystemen met standaard beluchtingstanks of natuurlijke zuiveringsvijvers.

Als het rioolwater reeds een natuurlijke cyclus ingegaan is, verhindert het beluchten van vijvers en rivieren extra verontreiniging. Bij behandeling van drinkwater verzekert het spoelen van de filters met perslucht dat perfect water geleverd wordt en dat natuurlijke waterreserves niet buitensporig gebruikt worden.

Gas dat voorkomt op stortplaatsen, composttorens of gas dat geproduceerd wordt bij de behandeling van rioolwater ontsnapt niet langer in het milieu of wordt niet gewoon verbrand. Het wordt duurzaam gebruikt om energie te creëren om het milieu te ontlasten en om tekorten aan natuurlijke hulpbronnen te voorkomen. Door de druktoename van biogasblowers, wordt het gas getransporteerd naar WKKs of naar generatoren, waarbij de omgezette energie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen of kassen te verwarmen. Het geproduceerde gas wordt gemeten door AERZEN draaizuigergasmeters.

Tijdens slibddrogingsprocessen kunnen AERZEN draaizuigerblowers gebruikt worden voor het erop volgende pneumatische transport van het gedroogde slib.

AERZEN-producten voeren niet alleen hun taak uit in de hiervoor genoemde voorbeelden. Zoals er vele opties zijn om het milieu te beschermen, zo zijn er vele toepassingsgebieden voor AERZEN draaizuigerblowers, draaizuigercompressoren en turboblowers.

Which solution ist the right one for your requirement?

Efficiency increase, process optimisation, digitisation - for almost all requirements, we offer an individual solution or develop it for you!

Our application specialists know your industry-specific processes and develop bespoke product concepts that optimally fit your application.

We always proceed as resource-efficiently as possible by maximising plant efficiency, permanently reducing operating costs and sustainably protecting the environment.

We will be pleased to help you. LET'S TALK!


Toepassingsrapporten

.

ZET DE STAP EN VERMINDER DE RESERVES!

EFFICIËNTE LUCHT VOOR RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Als er vernieuwingen in rioolwaterzuiveringsinstallaties nodig zijn, dan zet gewoonlijk het permanent verminderen van de limietwaarden van ammonium, nitraat en fosfaat de investeringbeslissingen onder druk. Als het gaat om het budget, dan loont het, met het oog op de bescherming van het klimaat en de financiën, om de energie-efficiëntie in de plannen op te nemen.

AERZEN-turboblower en -draaizuigerblower voor de zuiveringsinstallatie Kötz

AERZEN levert energie-efficiënte procesluchtgeneratie

Succesverhaal - rioolwaterzuiveringsinstallatie Koetz

Voor procesluchtgeneratie selecteerde de Koetz rioolwaterzuiveringsinstallatie een ideale oplossing: het samengestelde systeem van AERZEN turbocompressoren voor de basisbelasting en AERZEN draaizuigerblowers of draaizuigercompressoren voor de piekbelasting om een foutloze voorziening te leveren van de biologisch rioolwaterzuiveringsinstallatie aan optimale kost.

Afvalwaterbehandeling met blowertechniek van AERZEN

Hoe kunt u geld besparen op energiekosten met afvalwaterbehandeling? Wat zijn de mogelijkheden voor een nieuw faciliteitsontwerp ter vervanging van oude modellen en onderdelen of voor modernisering? Dit zijn belangrijke vragen voor elke operator van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. AERZEN kan al uw vragen beantwoorden met haar veelzijdige en diverse oplossingen.

Waarom de juiste blowertechnologie essentieel is in afvalwaterbehandeling

AERZEN is een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor de behandeling en zuivering van afvalwater. Afvalwaterzuivering in zuiveringsinstallaties is één van de grootste toepassingsgebieden voor AERZEN-blowertechnologie. Compressoren, blowers en turblowers zorgen voor de beluchting van de beluchtingtanks in alle soorten afvalwaterzuiveringsinstallaties. De toepassing varieert van een kleine biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie tot grotere installaties, die in verschillende gemeenten verantwoordelijk zijn voor de behandeling van afvalwater. De machines van AERZEN verrijken het afvalwater door perslucht met zuurstof in te blazen. De nodige zuurstof wordt vervolgens naar de bacteriën gevoerd, waardoor ze op een biologische manier afvaldeeltjes in de beluchtingstank kunnen afbreken en verwijderen. Deze stap van de behandeling van afvalwater beslaat 60 - 80% van de totale energiekosten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Gezien dit grote aandeel in de energiekosten kunnen we ervan uitgaan dat veel geld kan worden bespaard door de meest efficiënte beschikbare technologie te gebruiken.

Wat deze energietechnologie betreft, is een andere belangrijke stap voor meer efficiëntie het monitoren en optimaliseren van de dagelijkse en jaarlijkse fluctuaties. Een voorbeeld hiervan zijn de energiekosten voor de beluchting van een actief afvalwaterzuiveringsbekken in een populair vakantieoord; op een warme zomerdag met veel hoger volume vergeleken met een koude winterdag. Als de prestaties van de blowers kunnen worden afgestemd en aangepast aan deze fluctuaties, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid geld en energie besparen.

Om dit te bereiken, is het de moeite waard meer aandacht aan elk van deze omstandigheden te besteden. Hoe groot is de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zijn er grote fluctuaties en/of wordt de werklast gelijkmatig verdeeld? Zijn alle blowers afgestemd op de optimale output en stemmen ze overeen met de stuursnelheid en de belasting van de afvalwaterzuiveringsinstallatie? Hoeveel ruimte is beschikbaar voor de blower? Hoe lang gaan de faciliteiten mee en wanneer is een grote onderhoudsbeurt nodig? In principe moet elke afvalwaterzuiveringsinstallatie nauwkeurige plannen opstellen.

Welke technieken zijn beschikbaar en wat zijn de voordelen?

Draaizuigerblowers

Draaizuigerblowers (bijv. de AERZEN Delta Blower) zijn de werkpaarden van de bloweroplossingen. Met relatief lage initiële kosten kunnen ze grote controlegebieden dekken en bieden een mogelijkheid tot flexibele toepassingen. Draaizuigerblowers kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan druk- en temperatuurschommelingen.

Draaizuigerblowers worden verreweg het meest gebruikt bij de afvalwaterbehandeling. De opmerkelijke flexibiliteit binnen het regelbereik kan gemakkelijk gerealiseerd worden met een frequentieomvormer. Er wordt dus consistentie geproduceerd, zelfs met fluctuaties in capaciteit. De relatief lage investeringskosten betalen zichzelf terug binnen zeer korte tijd.

Turboblowers of turbocompressoren

Turbotechnologie is vaak de meest efficiënte oplossing voor een proces met een beperkt, maar consistent regelbereik en consistente regelsnelheid. Met continue werking dicht bij het ontwerppunt wordt door de turbo aanzienlijk energie bespaard in vergelijking met draaizuigerblowers. De hogere kosten die gepaard gaan met de aankoop worden al snel gecompenseerd door de efficiëntie van de turbo's. Het gebruik van turbo's is minder geschikt in een systeem met frequente extreme druk- en stromingsfluctuaties.

Een ander voordeel van de turbo is dat hij kleinere afmetingen heeft. Het vereist minder installatieruimte, waardoor een flexibeler gebruik van de blowerruimte mogelijk is (bijv. voor het achteraf inbouwen in of opnieuw ontwerpen van het systeem). Dit kan ook de kosten verminderen. AERZEN levert de turbo en de andere componenten als een package unit: de motor, blower en besturing worden geleverd als een complete machine en een eenvoudige installatie.

Hybrid Blower (draaizuigercompressor)

Een Hybrid Blower combineert de beste eigenschappen en voordelen van draaizuigerblowers en schroefcompressoren met het rendement van turboblowers. Het belangrijkste structurele verschil is het gebruik van een lagedruk-schroefrotor in plaats van een rechte rotor. Hierdoor kunnen grote stromings- en drukfluctuaties flexibel en efficiënt worden geregeld. Hybride blowers bieden een vergelijkbaar regelbereik als draaizuigerblowers en garanderen een relatief constant volume aan drukveranderingen. Een hybride blower heeft een regelbereik van 25 tot 100%. Het voordeel ten opzichte van turboblowers is de superieure efficiëntie in de deellastgebieden van de machine.

Wanneer is een combinatie van verschillende blowercomponenten zinvol?

De installatie van een combinatie van de bovengenoemde machinetechnologieën is zeer de moeite waard in grote afvalwaterzuiveringsinstallaties of installaties met grote capaciteit en hoge fluctuaties (bijv. een turbocompressor wordt gebruikt voor de basisbelasting en een hybride blower wordt ingeschakeld voor piekbelastingen of omstandigheden met een laag debiet).

De verschillende soorten machines kunnen zowel in de zandvangers als in de beluchtingstank worden gebruikt. Een combinatie van turboblowers, draaizuigercompressoren en draaizuigerblowers kan de energie-efficiëntie verbeteren en de bedrijfskosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk verlagen. AERZEN biedt oplossingen met haar concept "Performance³".

Hoe kan ik de meest duurzame en kostenefficiënte oplossing vinden voor mijn behoeften?

Als eerste de intelligente AERZEN Performance³ software "AERsmart", die de meest energie-efficiënte machinecombinatie selecteert voor elk vereist werkpunt en garandeert dat alle machines zullen werken met hun ideale maximale efficiëntie.

De toepassingen in afvalwatertechniek zijn divers. Om te helpen bij de identificatie van het meest geschikte en efficiënte systeem biedt AERZEN zijn klanten een speciale evaluatie, de “AERaudit”, waarmee rendementsgegevens van een bestaand systeem gemeten en beoordeeld worden. Gebaseerd op deze analyse kunnen verbeteringen en energiebesparende opties bepaald worden voor elke installatie van de klant. Bovendien heeft AERZEN een uitgebreid assortiment materialen samengesteld voor de planning van de sites voor zijn klanten. Naast een grote hoeveelheid product- en planningsinformatie zullen installateurs, ingenieursbureaus en exploitanten van afvalwaterzuiveringsinstallaties ook worden geholpen bij het berekenen van bedrijfsgegevens, belangrijke informatie over het ontwerp van de machineruimte en tips voor de mogelijkheid van warmteterugwinning tijdens de behandeling van afvalwater.

Diverse toepassingen - precieze oplossingen

Talrijke feedbacks van gebruikers en rapporten op het gebied van afvalwaterzuivering illustreren hoe efficiënte oplossingen voor zeer verschillende behoeften worden gecreëerd met het juiste gebruik van verschillende blowercomponenten.

De efficiëntie van de Silverstone afvalwaterzuiveringsinstallatie in Colorado, VS, gebouwd in 1974 en verantwoordelijk voor de behandeling en zuivering van afvalwater in verschillende gemeenten, waaronder vakantieoorden met sterke fluctuaties in vraag, is duidelijk verbeterd door de oude centrifugaalblowers te vervangen door AERZEN blowertechnologie en extra frequentieomvormers.

De hier gebruikte AERZEN Turbo TB 100 is uitgerust met een permanente magneetmotor, die is ontwikkeld voor de hoge-frequentie- en hoge-snelheidsvereisten van een direct aangedreven turbo-toepassing. Als gevolg hiervan is het geluidsniveau drastisch verminderd en zijn gehoorbeschermers overbodig geworden. Bovendien kan de hete lucht uit het koelsysteem in de winter worden gebruikt voor warmteterugwinning om het systeem te verwarmen.

Maar ook tal van succesverhalen uit de omgeving getuigen van de kwaliteit en winstgevendheid van AERZEN-producten:
In de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Emsbüren in het zuiden van Nedersaksen (Duitsland) heeft de luchtgelagerde turbomachine van AERZEN in maart 2016 een magneetgelagerde turbo van een concurrent vervangen. De TB50-0.8 S dekt het werkingsniveau met middelhoge en hoge belasting van de installatie, ontworpen voor 16.000 inwonerequivalenten. De werking met lage belasting 's nachts wordt verzorgd door een draaizuigerblower. De AERZEN turbo wordt intermitterend gebruikt.

Tijdens het opstarten start de luchtgelagerde turbo in vollastbedrijf en behoudt deze werking gedurende 10 minuten. Vervolgens wordt 60% - 70% van de maximale volumestroom verlaagd gedurende een periode van 60-80 minuten. Zodra de vereiste zuurstof de beluchtingstank bereikt, wordt de turbo aanvankelijk op nullastbedrijf geschakeld en vervolgens volledig uitgeschakeld. Door de intermitterende werking met de juiste shutdown-processen is het mogelijk geworden om zich aan te passen aan verschillende belastingsvereisten en om energie te besparen. Op basis van een goede klantrelatie met de luchtgelagerde turbo van AERZEN was het de verantwoordelijkheid van het waterschap van Lingener Land om een magneetgelagerde machine te vervangen door een luchtgelagerde turbo van AERZEN in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Spelle.

Een ander AERZEN succesverhaal in Duitsland is de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Holzkirchen bij München. 80% van de totale energiekosten van de afvalwaterzuiveringsinstallatie worden hier gegenereerd voor de aandrijving van de blowers. Daarom bleken een op maat gemaakt ontwerp en toenames van impact zeer snel rendabel te zijn. Voor de wisselende luchtvereisten in het beluchtingsbekken was een exacte lucht-dimensionering met een exacte regeling vereist. De AERsmart-regeling van AERZEN bleek een geschikt antwoord te zijn. Op basis van de luchtvereisten werken hierin verschillende types blowers samen. Als bij een automatische piloot neemt de AERsmart het regel- en regelgevend beheer van de units over, met verschillende werkingsprincipes en implementaties in overeenstemming met de vereisten. De basisbelasting wordt geleverd door een TB75-0.8S-turbocompressor. In het geval van piekbelastingen wordt ook een draaizuigercompressor van de Delta Hybrid-serie gebruikt, met twee Delta-blowers van het oudere type, die de luchttoevoer overnemen wanneer de belasting laag is. Gedeeltelijke belastingen binnen de faciliteit worden grotendeels vermeden door een gerichte regeling en gedifferentieerd gebruik van de afzonderlijke machines. Tegelijkertijd neemt de energie-efficiëntie toe. Een efficiënte behandeling van het afvalwater wordt gemakkelijk gemaakt door AERZEN!

Een gedetailleerd referentierapport over de AERZEN-beluchtingssystemen in de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Holzkirchen bij München is te vinden onder deze link.

Raadpleeg onze whitepaper voor meer informatie over de keuze van de meest effectieve blowertechnologie.