Water- en afvalwaterbehandeling

Uniek: De diversiteit van AERZEN-technologiën

Water- en afvalwaterbehandeling in een zuiveringsinstallatie

Er zijn vele opties om methoden toe te passen om te vermijden dat het milieu beschadigd wordt. In het geval van rioolwater, bv. de beluchting van de sedimenttank of de beluchting onder druk van biologische rioolwaterzuiveringssystemen. De inbreng van zuurstof is belangrijk voor diepe rioolwatertanks, rioolwaterzuiveringssystemen met standaard beluchtingstanks of natuurlijke zuiveringsvijvers.

Als het rioolwater reeds een natuurlijke cyclus ingegaan is, verhindert het beluchten van vijvers en rivieren extra verontreiniging. Bij behandeling van drinkwater verzekert het spoelen van de filters met perslucht dat perfect water geleverd wordt en dat natuurlijke waterreserves niet buitensporig gebruikt worden.

Gas dat voorkomt op stortplaatsen, composttorens of gas dat geproduceerd wordt bij de behandeling van rioolwater ontsnapt niet langer in het milieu of wordt niet gewoon verbrand. Het wordt duurzaam gebruikt om energie te creëren om het milieu te ontlasten en om tekorten aan natuurlijke hulpbronnen te voorkomen. Door de druktoename van biogasblowers, wordt het gas getransporteerd naar WKKs of naar generatoren, waarbij de omgezette energie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen of kassen te verwarmen. Het geproduceerde gas wordt gemeten door AERZEN draaizuigergasmeters.

Tijdens slibddrogingsprocessen kunnen AERZEN draaizuigerblowers gebruikt worden voor het erop volgende pneumatische transport van het gedroogde slib.

AERZEN-producten voeren niet alleen hun taak uit in de hiervoor genoemde voorbeelden. Zoals er vele opties zijn om het milieu te beschermen, zo zijn er vele toepassingsgebieden voor AERZEN draaizuigerblowers, draaizuigercompressoren en turboblowers.

Rendement³. Bepaal regeling van laadcycli.
Rendement³. Bepaal regeling van laadcycli.

Rendement3. Bepaal regeling van laadcycli. Voor een volledig nieuwe soort efficiëntie in beluchtingstanks.

Variërende luchtvereisten en bijzonderheden in het ontwerpen en de constructie van beluchtingstanks zijn uitdagingen voor elke rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het resultaat: extreem hoog energieverbruik dat tot 80% van de kosten kan uitmaken. De oplossing: innovatieve combinaties van blowers, hybride en turboblowers van AERZEN. Maximale energie-efficiëntie voor basisbelastingen. Bepaal precies aanpassingen voor piekbelastingen. Het resultaat: tot hiertoe ongekende efficiënties tijdens het gehele proces. De investering betaalt zichzelf terug in slechts 2 jaar!


AERsmart

Zelfs beter rendement in de beluchtingstanks

Hoogste efficiëntie voor zowel de blowertechnologie als de belastingsprofielen en ook de meest efficiënte werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties - het nieuwe AERZEN besturingssysteem maakt dit mogelijk.

Ontwerp van de warmteterugwinning

WARMTETERUGWINNING

Verminder de kosten voor de generatie van perslucht

rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn de faciliteiten in steden en gemeenten die de meeste elektriciteit gebruiken. Daarom, als gevolg van wijdverspreide onzekerheid over de toekomstige wereldwijde energie-matrix en de daaruit voortvloeiende energiemarktprijs, is er een dringende behoefte aan het verhogen van de energie-efficiëntie.

Toepassingsrapporten

.

ZET DE STAP EN VERMINDER DE RESERVES!

EFFICIËNTE LUCHT VOOR RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES

Als er vernieuwingen in rioolwaterzuiveringsinstallaties nodig zijn, dan zet gewoonlijk het permanent verminderen van de limietwaarden van ammonium, nitraat en fosfaat de investeringbeslissingen onder druk. Als het gaat om het budget, dan loont het, met het oog op de bescherming van het klimaat en de financiën, om de energie-efficiëntie in de plannen op te nemen.

AERZEN-turboblower en -draaizuigerblower voor de zuiveringsinstallatie Kötz

AERZEN levert energie-efficiënte procesluchtgeneratie

Succesverhaal - rioolwaterzuiveringsinstallatie Koetz

Voor procesluchtgeneratie selecteerde de Koetz rioolwaterzuiveringsinstallatie een ideale oplossing: het samengestelde systeem van AERZEN turbocompressoren voor de basisbelasting en AERZEN draaizuigerblowers of draaizuigercompressoren voor de piekbelasting om een foutloze voorziening te leveren van de biologisch rioolwaterzuiveringsinstallatie aan optimale kost.