Wyróżnienia

Aerzener Maschinenfabrik GmbH zalicza się do najlepszych pracodawców w Niemczech.

Aerzener Maschinenfabrik GmbH należy do grona najlepszych pracodawców w kraju. W branży konstruowania maszyn i instalacji producent maszyn specjalnych z Aerzen zajął dobre 16 miejsce, które równocześnie jest numerem jeden wśród przedsiębiorstw tej branży z Dolnej Saksonii. Wynika tak z największej ankiety w Niemczech zbierającej ponad 70 tys. opinii pracowników dotyczących ich przedsiębiorstw.

Stehpan Brand, Dyrektor marketingu w AERZEN, wypowiada się na temat postrzegania firmy: „Wspaniały feedback naszych pracowników, a tym samym wybór nas jako jednego z najlepszych pracodawców w Niemczech, bardzo nas cieszy. Ten wynik jest potwierdzeniem, ale też bodźcem dla nas, aby konsekwentnie podążać obraną drogą. Komunikacja, praca zespołowa, zaufanie, zaangażowanie, przejmowanie inicjatywy i różnorodność poglądów to elementarne podstawy naszego przedsiębiorstwa i są one przestrzegane przez naszych pracowników na całym świecie”. Na pytanie, co sprawia, że AERZEN jest tak interesującym pracodawcą, Brand odpowiada: „W AERZEN każdy pracownik może aktywnie wnosić swoje pomysły. Istnieje duże pole działania i wspólnie możemy kształtować przyszłość rynku”. Oprócz tego istnieje koleżeńska, oparta na zaufaniu kultura i wieloletnie, związanie z firmą, podnoszenie kwalifikacji i zbieranie doświadczeń po stronie pracowników, a także stymuluje się tu aktywnie międzynarodową wymianę doświadczeń i pracowników.

Pracownicy oceniają pracodawców i szefów. W największej niemieckiej ankiecie tego rodzaju „Focus” we współpracy z Xing i kununu określił 806 najlepszych pracodawców z ponad 500 pracownikami z ogółem 22 branż. Cechą szczególną reprezentatywnej ankiety, która została przeprowadzona przez instytut badania rynku z Hamburga, Statista, jest to, że opiera się ona na ocenach pracowników ze wszystkich stopni hierarchii firmowej i kategorii wiekowych. Ankietowani podawali m.in., w jakim stopniu zadowoleni są ze stylu zarządzania przełożonego, ze swoich perspektyw zawodowych, pensji i wizerunku pracodawcy. Oprócz tego weryfikowano gotowość do rekomendacji własnego pracodawcy i innych pracodawców tej samej branży. Ogółem zebrano ponad 70 tys. opinii.

Ulrich Reitz, szef redakcji „Focus”: „W ciągu dziesięciu lat przedsiębiorstwa będą miały o pięć milionów pracowników mniej niż dzisiaj, jak prognozuje Federalna Agencja Pracy. Aby pozyskać i utrzymać wykwalifikowanych fachowców firmy muszą poprawić oferowane warunki pracy. Od szans rozwoju zawodowego przez atmosferę w przedsiębiorstwie po pensję: duży ranking pracodawców „Focus” wskazuje, które przedsiębiorstwa w Niemczech oferują swoim pracownikom naprawdę korzystne warunki zatrudnienia”.

Pracodawcy, którzy w ogólnoniemieckim porównaniu „Focus” zaliczają się do wiodących w danym landzie, otrzymują wyróżnienie „Najlepszy pracodawca 2015”. Wszystkie wyniki ankiety pracowniczej są podawane w numerze „Focus-Spezial” „Najlepsi pracodawcy 2015”.

2015: Aerzen na dobrym 16 miejscu

Kategoria: najlepszy pracodawca roku 2015
W roku 2015 firma Aerzen zajęła mocną 16. pozycję

Najlepszy krajowy pracodawca 2015

Certyfikat FOCUS

Informacja prasowa

Aerzener Maschinenfabrik GmbH w 2016 r. została ponownie zaliczona do najlepszych pracodawców Niemiec i nawet polepszyła swój wynik w porównaniu z rokiem 2015.

Aerzener Maschinenfabrik GmbH należy ponownie do grona najlepszych pracodawców w kraju. W branży konstruowania maszyn i instalacji, AERZEN jako producent maszyn specjalnych: dmuchaw rotacyjnych, sprężarek rotacyjnych, sprężarek śrubowych, dmuchaw turbo i liczników gazowych, zajął dobre 15 miejsce. Tym samym AERZEN, tak jak przed rokiem, jest najlepszym pracodawcą w tej branży w Dolnej Saksonii. Wynika tak z największej ankiety w Niemczech zbierającej ponad 70 tys. opinii pracowników dotyczących ich przedsiębiorstw.

Stehpan Brand, Dyrektor marketingu w AERZEN, wypowiada się na temat postrzegania firmy: „Powtórny wybór, a tym samym ponowny feedback naszych pracowników, wskazujący nas jako jednego z najlepszych pracodawców w Niemczech, to powód do dumy. Komunikacja, praca zespołowa, zaufanie, zaangażowanie, przejmowanie inicjatywy i różnorodność poglądów to elementarne podstawy naszego przedsiębiorstwa – są respektowane i uwzględniane przez naszych pracowników na całym świecie. Poprawa wyniku sprzed roku potwierdza, że nadal musimy podążać obraną ścieżką i optymalizować procesy robocze, a także zrównoważyć pracę i życie prywatne, abyśmy mogli zaoferować naszemu najcenniejszemu kapitałowi – naszym pracownikom, zrównoważone środowisko pracy”.

Na pytanie, co jeszcze sprawia, że AERZEN jest tak interesującym pracodawcą, Brand odpowiada: „W AERZEN każdy może się realizować. Istnieje duże pole dla rozwijania koncepcji i pomysłów. Wspólnie chcemy określać kierunki rozwoju rynku”. Oprócz tego istnieje koleżeńska, oparta na zaufaniu kultura i wieloletnie, związanie z firmą, podnoszenie kwalifikacji i zbieranie doświadczeń po stronie pracowników, a także stymuluje się tu aktywnie międzynarodową wymianę doświadczeń i pracowników.  

Tak jak w minionych latach, ankieta jest szczególnie reprezentatywna, ponieważ to pracownicy oceniają tu swoich pracodawców i szefów. W największej niemieckiej ankiecie tego rodzaju „Focus” we współpracy z Xing i kununu określił 1000 najlepszych pracodawców z ponad 500 pracownikami z ogółem 22 branż. Cechą szczególną reprezentatywnej ankiety, która została przeprowadzona przez instytut badania rynku z Hamburga, Statista, jest to, że opiera się ona na ocenach pracowników ze wszystkich stopni hierarchii firmowej i kategorii wiekowych. Ankietowani podawali m.in., w jakim stopniu zadowoleni są ze stylu zarządzania przełożonego, ze swoich perspektyw zawodowych, pensji i wizerunku pracodawcy. Oprócz tego weryfikowano gotowość do rekomendacji własnego pracodawcy i innych pracodawców tej samej branży. Ogółem zebrano ponad 70 tys. opinii.

Ulrich Reitz, szef redakcji „Focus” „ To imponujące zobaczyć, jak obecnie kształtują się przeobrażenia w przedsiębiorstwach. Czy chodzi o prezesów zarządu wielkich koncernów, czy o dyrektorów zarządzających firmami średniej wielkości, wszyscy w takim samym stopniu dostrzegają konieczność poprawiania atrakcyjności przedsiębiorstwa, o ile chcą pozyskiwać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Zakładają oni nowoczesne akademie szkoleniowe, które dają ich pracownikom duże pole działania i decydowania, a także kładą nacisk na rodzinną atmosferę. Podsumowując: stwarzają całkowicie nowe środowisko pracy. Nowy „Focus-Spezial” wskazuje, co przy tym jest najważniejsze i czego naprawdę oczekują pracownicy”.

Pracodawcy, którzy w ogólnoniemieckim rankingu „Focus” zaliczają się do wiodących w danym landzie, otrzymują wyróżnienie „Najlepszy pracodawca 2016”. Wszystkie wyniki ankiety pracowniczej są podawane w liczącym 185 stron numerze „Focus-Spezial” „Najlepsi pracodawcy 2016”.

2016: AERZEN NA DOBRYM 15 MIEJSCU

Ranking najlepszych pracodawców 2016 r.

Najlepsi krajowi pracodawcy

Certyfikat Focus

Focus-Special 2016

Okładka Focus-Spezial