Two people on stage

Dmuchawa gazu procesowego, model GQ

Dmuchawa rotacyjna

Moc dmuchawy do zadań specjalnych

Dmuchawy gazu procesowego GQ są idealne do zastosowania w stalowniach do sprężania gazu procesowego, chłodzącego i zaporowego. Są one często używane jako dwustopniowe agregaty i spełniają ekstremalne wymogi.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

 1. przede wszystkim w przemyśle stalowym (bezpośrednie instalacje redukcyjne) do tłoczenia gazu procesowego i chłodzącego – zakres nadciśnieniowy do maks. pe = 2,5 bar, jeśli medium występuje z odpowiednim ciśnieniem wstępnym. Maks. różnica ciśnienia 1100 mbar
 2. przede wszystkim w bezpośrednich instalacjach redukcyjnych do tłoczenia gazu procesowego i chłodzącego – zakres nadciśnieniowy do maks. pe = 2,5 bar, jeśli medium występuje z odpowiednim ciśnieniem wstępnym. Maks. różnica ciśnienia 1200 mbar

WERSJA:

 • obudowa odporna ciśnieniowo do PN 2,5
 • Cylinder z komorą redukcji hałasu po stronie tłocznej, obudowa z przyłączami na wodę wtryskową i wodę płuczącą i do zasilania w olej smarny i olej zaporowy,
 • wykonanie specjalne (tylko GQ 20f20 i GQ 21.21): obudowa odporna ciśnieniowo do PN 6
 • Cylinder z komorą redukcji hałasu po stronie tłocznej, obudowa z przyłączami na wodę wtryskową i wodę płuczącą i do zasilania w olej smarny i olej zaporowy,

USZCZELNIENIA WAŁU:

komora tłoczenia poprzez pojedyncze uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym, z uszczelnieniem olejowym, w kombinacji z uszczelnieniem labiryntowym. Wał napędowy przez trzy radialne pierścienie uszczelniające

KIERUNEK TŁOCZENIA: 

poziomy do wyboru w lewo lub w prawo

NAPĘD: 

przez połączoną elastycznie przekładnię zębatą czołową.

Rodzaj konstrukcji
Dmuchawa rotacyjna
Przepływ objętościowy
15.000 do 100.000 m3/h
Środek tłoczący
Gazy procesowe , Gazy chłodnicze
Tłoczenie
bezolejowy
Podciśnienie
Max. -500 mbar
Nadciśnienie
Max. 2.500 mbar

Dmuchawy gazu procesowego AERZEN pracują niezawodnie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Na wszystkich rynkach i we wszystkich krajach świata.

AERZEN przemysłowi gazów procesowych i chłodnictwa oferuje bardzo szeroki zakres technologii dmuchaw, być może najszerszy z możliwych. Maszyny pracują samodzielnie, w zespole maszyn lub kontenerów, na lądzie i platformach wiertniczych. We wszystkich przemysłowych zastosowaniach kluczowych:

PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY

 • Sprężanie H2 i gazów mieszanych CH
 • Acetylen
 • Etylen
 • Gaz z pieców wapiennych
 • Gaz bogaty
 • Styren
 • Gaz nieoczyszczony z syntezy
 • Butadien
 • Chlorek winylu
 • Siarkowodór
 • Wodór

RAFINERIA

 • Hydrocraking
 • Hydrosulfuryzacja
 • Frakcjonowanie
 • Reforming
 • Cracking katalityczny
 • PSA
 • Gaz pochodni (flare gas)
 • Sprężanie H2 i gazów mieszanych CH

WYTWARZANIE ENERGII

 • Zasilanie turbin gazowych
 • Para 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE OLEJU I GAZU

 • VOC recovery
 • Sprężanie gazu ziemnego
 • Pipeline Booster
 • Underground gas storage

GAZY PRZEMYSŁOWE

 • Hydrogen generation
 • Air separation
 • Argon
 • Gaz syntetyczny

CHŁODNICTWO

 • Chłodziwo (R1270, R290 itp.)

HELIUM REFRIGERATOR AND LIQUIFIER

 • Hel

PLATFORMA WIERTNICZA

 • Sprężanie gazu ziemnego

BROWARY

 • Para wilgotna

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

KOKSOWNIE

Informacje & dokumenty

 • Dmuchawa rotacyjna GR i GQ [G1-151]
  [Broszura produktu]

pobierz

Akcesoria & rozwiązania

CONDITION MONITORING CONDITION MONITORING
AFTERCOOLERS AFTERCOOLERS
CYCLONE SEPARATORS CYCLONE SEPARATORS
CONDENSATE DRAIN CONDENSATE DRAIN
SPECIAL MOTORS SPECIAL MOTORS
SPECIAL OILS SPECIAL OILS
STAINLESS STEEL ROTORS STAINLESS STEEL ROTORS
SPECIAL ACOUSTIC HOODS SPECIAL ACOUSTIC HOODS
PRESSURE RETAINING VALVES AND OVERFLOW VALVES PRESSURE RETAINING VALVES AND OVERFLOW VALVES
DISCHARGE SILENCERS DISCHARGE SILENCERS