Two people on stage

Dmuchawa gazu procesowego, model GQ

Dmuchawa rotacyjna

Moc dmuchawy do zadań specjalnych

Dmuchawy gazu procesowego GQ są idealne do zastosowania w stalowniach do sprężania gazu procesowego, chłodzącego i zaporowego. Są one często używane jako dwustopniowe agregaty i spełniają ekstremalne wymogi.

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

 1. przede wszystkim w przemyśle stalowym (bezpośrednie instalacje redukcyjne) do tłoczenia gazu procesowego i chłodzącego – zakres nadciśnieniowy do maks. pe = 2,5 bar, jeśli medium występuje z odpowiednim ciśnieniem wstępnym. Maks. różnica ciśnienia 1100 mbar
 2. przede wszystkim w bezpośrednich instalacjach redukcyjnych do tłoczenia gazu procesowego i chłodzącego – zakres nadciśnieniowy do maks. pe = 2,5 bar, jeśli medium występuje z odpowiednim ciśnieniem wstępnym. Maks. różnica ciśnienia 1200 mbar

WERSJA:

 • obudowa odporna ciśnieniowo do PN 2,5
 • Cylinder z komorą redukcji hałasu po stronie tłocznej, obudowa z przyłączami na wodę wtryskową i wodę płuczącą i do zasilania w olej smarny i olej zaporowy,
 • wykonanie specjalne (tylko GQ 20f20 i GQ 21.21): obudowa odporna ciśnieniowo do PN 6
 • Cylinder z komorą redukcji hałasu po stronie tłocznej, obudowa z przyłączami na wodę wtryskową i wodę płuczącą i do zasilania w olej smarny i olej zaporowy,

USZCZELNIENIA WAŁU:

komora tłoczenia poprzez pojedyncze uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym, z uszczelnieniem olejowym, w kombinacji z uszczelnieniem labiryntowym. Wał napędowy przez trzy radialne pierścienie uszczelniające

KIERUNEK TŁOCZENIA: 

poziomy do wyboru w lewo lub w prawo

NAPĘD: 

przez połączoną elastycznie przekładnię zębatą czołową.

Rodzaj konstrukcji
Dmuchawa rotacyjna
Przepływ objętościowy
15.000 do 100.000 m3/h
Środek tłoczący
Gazy procesowe , Gazy chłodnicze
Tłoczenie
bezolejowy
Podciśnienie
-500 mbar
Nadciśnienie
2.500 mbar

Dmuchawy gazu procesowego AERZEN pracują niezawodnie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Na wszystkich rynkach i we wszystkich krajach świata.

AERZEN przemysłowi gazów procesowych i chłodnictwa oferuje bardzo szeroki zakres technologii dmuchaw, być może najszerszy z możliwych. Maszyny pracują samodzielnie, w zespole maszyn lub kontenerów, na lądzie i platformach wiertniczych. We wszystkich przemysłowych zastosowaniach kluczowych:

PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY

 • Sprężanie H2 i gazów mieszanych CH
 • Acetylen
 • Etylen
 • Gaz z pieców wapiennych
 • Gaz bogaty
 • Styren
 • Gaz nieoczyszczony z syntezy
 • Butadien
 • Chlorek winylu
 • Siarkowodór
 • Wodór

RAFINERIA

 • Hydrocraking
 • Hydrosulfuryzacja
 • Frakcjonowanie
 • Reforming
 • Cracking katalityczny
 • PSA
 • Gaz pochodni (flare gas)
 • Sprężanie H2 i gazów mieszanych CH

WYTWARZANIE ENERGII

 • Zasilanie turbin gazowych
 • Para 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE OLEJU I GAZU

 • VOC recovery
 • Sprężanie gazu ziemnego
 • Pipeline Booster
 • Underground gas storage

GAZY PRZEMYSŁOWE

 • Hydrogen generation
 • Air separation
 • Argon
 • Gaz syntetyczny

CHŁODNICTWO

 • Chłodziwo (R1270, R290 itp.)

HELIUM REFRIGERATOR AND LIQUIFIER

 • Hel

PLATFORMA WIERTNICZA

 • Sprężanie gazu ziemnego

BROWARY

 • Para wilgotna

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

KOKSOWNIE

Akcesoria & rozwiązania