Two people on stage

Dmuchawa gazu procesowego, model GR

Dmuchawa rotacyjna

Moc dmuchawy do zadań specjalnych

Jedno- lub dwustopniowe dmuchawy gazu procesowego GR mają różnorodne zastosowanie do niemal wszystkich gazów technicznych i gazów mieszanych. We wszystkich zakresach przemysłowych Idealne także w przypadku gazów z ujemną temperaturą na ssaniu do -30°C. Dmuchawą gazu procesowego, model GR, można tłoczyć także agresywne gazy.

WERSJA

Komora tłoczenia całkowicie oddzielona od komór oleju przez wolną przestrzeń atmosferyczną.

USZCZELNIENIA WAŁU:

Przestrzeń tłoczenia przez

 • a) odciążone uszczelnienia miękkie z przyłączami gazu zaporowego,
 • b) odciążone uszczelnienia labiryntowe z pierścieniem węglowym z przyłączami gazu zaporowego,
 • c) uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym o podwójnym działaniu, z uszczelnieniem olejowym,
 • d) uszczelnienia z pierścieniem ślizgowym, z uszczelnieniem wodnym.

Wał napędowy przez radialny pierścień uszczelniający

KIERUNEK TŁOCZENIA:

Pionowo do dołu

NAPĘD:

bezpośrednio przez sprzęgło elastyczne lub elastycznie połączoną przekładnię zębatą czołową. Za pomocą pasa napędowego (do 250 kW mocy napędowej).

Tworzywa specjalne: do odpowiednich warunków roboczych dostępne są wersje z żeliwa sferoidalnego lub odlewu stalowego CrNi.

TŁOCZONE MEDIUM:

powietrze, tlen i neutralne, toksyczne, palne, wybuchowe, korozyjne gazy lub mieszanki gazów.

Rodzaj konstrukcji
Dmuchawa rotacyjna
Przepływ objętościowy
100 do 50.000 m3/h
Środek tłoczący
Powietrze , Gazy neutralne , Gazy procesowe , Gazy agresywne
Tłoczenie
bezolejowy
Podciśnienie
-500 mbar
Nadciśnienie
5.000 mbar

Dmuchawy gazu procesowego AERZEN pracują niezawodnie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Na wszystkich rynkach i we wszystkich krajach świata.

AERZEN przemysłowi gazów procesowych i chłodnictwa oferuje bardzo szeroki zakres technologii dmuchaw, być może najszerszy z możliwych. Maszyny pracują samodzielnie, w zespole maszyn lub kontenerów, na lądzie i platformach wiertniczych. We wszystkich przemysłowych zastosowaniach kluczowych:

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

 • Sprężanie H2 i gazów mieszanych CH
 • Acetylen
 • Etylen
 • Gaz z pieców wapiennych
 • Gaz bogaty
 • Styren
 • Gaz nieoczyszczony z syntezy
 • Butadien
 • Chlorek winylu
 • Siarkowodór
 • Wodór

Rafinerie

 • Hydrocraking
 • Hydrosulfuryzacja
 • Frakcjonowanie
 • Reforming
 • Cracking katalityczny
 • PSA
 • Gaz pochodni (flare gas)
 • Sprężanie H2 i gazów mieszanych CH

Wytwarzanie energii

 • Zasilanie turbin gazowych
 • Para

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE OLEJU I GAZU

 • VOC recovery
 • Sprężanie gazu ziemnego
 • Pipeline Booster
 • Underground gas storage

GAZY PRZEMYSŁOWE

 • Hydrogen generation
 • Air separation
 • Argon
 • Gaz syntetyczny

CHŁODNICTWO

 • Chłodziwo (R1270, R290 itp.)

HELIUM REFRIGERATOR AND LIQUIFIER

 • Hel

PLATFORMA WIERTNICZA

 • Sprężanie gazu ziemnego

BROWARY

 • Para wilgotna

PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

KOKSOWNIE

Akcesoria & rozwiązania