Zanieczyszczenie produktu? Nie z AERZEN!

100% gwarancja czystości produktów, bezpieczeństwa i niezawodności.


Tłumiki akustyczne bez materiałów absorpcyjnych, maszyny w standardzie ATEX oraz bezolejowa czystość w klasie 0.

Całkowicie bezolejowa i pozbawiona materiałów absorpcyjnych technologia sprężonego powietrza AERZEN gwarantuje w 100% czystość produktu w transporcie pneumatycznym wrażliwych towarów sypkich. Podejmujemy się zaawansowanych wyzwań technologicznych, m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym lub w procesach chemicznych i petrochemicznych z innowacyjną, certyfikowaną technologią ATEX.

Broszura informacyjna do pobrania


Czystość produktu w 100%

dzięki certyfikowanej bezolejowości sprężonego powietrza w klasie 0

Czystość sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie w wielu branżach, ponieważ wpływa na jakość procesów produkcji wysokiej jakości wyrobów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, w sektorach przemysłu motoryzacyjnego, w przemyśle papierniczym i tekstylnym, a także we wrażliwych procesach chemicznych i petrochemicznych. Ilekroć sprężone powietrze styka się z produktem, na przykład w transporcie pneumatycznym, ważne jest, by zagwarantować bezolejowość w klasie 0, zgodnie z ISO 8573-1. Zanieczyszczenie produktów olejem może nieść ze sobą poważne konsekwencje, jak np. zniszczenie całych partii produkcyjnych.

CERTIFICATE FOR THE FOOD INDUSTRY

AERZEN Certificate ISO 22000

We współpracy z TÜV Rheinland LGA Products GmbH standard ten został oparty na następujących dyrektywach i normach:

  • ISO 8573-1: 2010 część 1:  Zanieczyszczenia i klasy czystości
  • ISO 8573-2: 2007 część 2:  Metody badań stosowane do określania zawartości oleju w postaci aerozolu  
  • ISO 8573-5: 2001 część 5:  Metody badań stosowane do określania zawartości oparów oleju i rozpuszczalników organicznych

Certyfikat bezolejowości dla Delta Blower, Delta Hybrid, Delta Screw

Certificate Oil-free Operation Delta Hybrid
Oil-free Operation Delta Hybrid
Certificate Oil-free Operation GM Blower
Oil-free Operation GM Blower
Certificate Oil-free Operation VML Compressor
Oil-free Operation VML Compressor
Certificate Oil-free Operation VM Compressor
Oil-free Operation VM Compressor

niezawodna w 100%

dzięki tłumikom bez materiałów absorpcyjnych

Zwiększona efektywność energetyczna, wydłużenie okresu eksploatacji systemu sprężonego powietrza i zachowanie wymaganych poziomów ciśnienia akustycznego dzięki nowym opatentowanym tłumikom. W swoim Centrum Badawczo-Rozwojowym AERZEN opracował zupełnie nową technologię tłumienia hałasu, którą opatentował (Patent Europejski nr 1857682). Dla typoszeregów Delta Blower (dmuchawy rotacyjne), Delta Hybrid (sprężarki rotacyjne) i Delta Screw (sprężarki śrubowe) stosowane są tzw. tłumiki reakcyjne w celu zmniejszenia hałasu z rurociagu.


100-PROCENTOWE BEZPIECZEŃSTWO

dzięki technologii certyfikowanej zgodnie ze standardem ATEX

Agregaty sprężarek i dmuchaw AERZEN są od lat z powodzeniem stosowane w bardzo wrażliwych sektorach w bezpieczny, efektywny i oszczędny sposób. Nasze know-how oraz zdobywane przez dziesiątki lat doświadczenie w prawie wszystkich sektorach gospodarki, znajdują odzwierciedlenie w procesach objętych Dyrektywą ATEX.

  • 100-procentowe bezpieczeństwo procesowe w zastosowaniach ATEX
  • Pulsacyjne tłumiki ciśnieniowe bez materiałów absorpcyjnych mogą być także stosowane jako łapacze iskier.
  • Ochrona przeciwwybuchowa w transporcie pneumatycznym towarów sypkich
  • 100-procentowa czystość i 100-procentowe bezpieczeństwo produktu dzięki certyfikowanej technologii
  • AERZEN jest zorientowany na konsekwentny rozwój, ponieważ troszczy się o bezpieczeństwo i produkty swoich klientów

Wciąż niedocenianym aspektem w pneumatyce, zgodnie z analizą ryzyka, jest fakt wytwarzania przez dmuchawy i sprężarki iskier, które następnie są wdmuchiwane do przewodu tłocznego (za pomocą transportu pneumatycznego) i mogą powodować zapalenie mieszaniny pyłu i powietrza. AERZEN tworzy systemy zgodne ze standardem ATEX, wykorzystując sprawdzone rozwiązanie TÜV. Łapacz iskier zespolony z ramą podstawy lub z tłumikiem po stronie tłoczenia zapobiega przedostawaniu się do strefy niebezpiecznej iskier powstających podczas awarii. Klient nie musi sam dobierać łapacza iskier, co jest bardzo istotną zaletą. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych, ale również trwale zredukować wydatki na energię, ponieważ dzięki łapaczom iskier unika się strat ciśnienia.

Deklaracja zgodności

Rozwiązania ATEX firmy AERZEN