man in blue with helmet

Efektywne mielenie w młynie

Historia sukcesu – Milser Mühle

Milser Mühle decyduje się na sprężające bezolejowo dmuchawy rotacyjne AERZEN serii GM

Kiedy 130 lat temu rodzina Borgstedt przejęła Milser Mühle, początkowo prowadziła tam produkcję śrutu paszowego, a od 1918 r. także mąki do celów spożywczych. „Dlatego jako generator powietrza do zamkniętego systemu przewodów rurowych wybraliśmy sprężające bezolejowo dmuchawy rotacyjne AERZEN serii GM. Do dzisiaj używamy w tym zakresie tylko agregatów AERZEN”, mówi mistrz technologii młynarskiej, Friedrich-Wilhelm Borgstedt. Ze względu na długi czas eksploatacji agregatów pochodzą one z różnych generacji i serii. „Dzisiaj transport pneumatyczny jest niezbędny do ekonomicznej eksploatacji nowoczesnego przedsiębiorstwa młynarskiego”, wyjaśnia szef senior.

Na linii produkcji mąki pracuje jedenaście agregatów AERZEN z ciśnieniem maksymalnym od 650 do 750 mbar i mocą napędową od 30 do 30 kW. Za stosunkowo niskim zakresem ciśnienia według Borgstedta przemawia dłuższy okres trwałości dmuchawy, śluz i przewodów rurowych, a tu zwłaszcza kolanek.

Siedem nieizolowanych akustycznie dmuchaw AERZEN mieści się w stacji centralnej, a trzy kolejne, izolowane, ustawiono w sąsiednim pomieszczeniu. Wersję bez osłon akustycznych wybrano celowo, aby uniknąć zanieczyszczeń wywoływanych przez gnieżdżące się robactwo, problem szeroko znany technice młynarskiej. Wytwarza to jednak znaczne oddawane ciepło i wzmaga emisję hałasu. Konieczne jest zatem zapewnienie wystarczającej ilości świeżego powietrza do sprężania i chłodzenia agregatów. Dzięki odpowiednim otworom w maszynowni żadne odgłosy ze stacji nie powinny jednak wychodzić na zewnątrz.

Obliczanie optymalnej wentylacji pomieszczenia

W Milser Mühle pracuje jedenaście agregatów AERZEN o maksymalnym ciśnieniu od 650 do 750 bar na linii produkcji mąki

Poprzez specjalne narzędzie AERZEN online, tzw. obliczanie wentylacji pomieszczenia, określono po raz pierwszy potrzebną maksymalną ilość powietrza dolotowego, moc wentylatora i wielkość otworów ściennych. W programie obliczeniowym najpierw wybiera się zainstalowany rodzaj maszyny; w tym przypadku „dmuchawa”; możliwe są także opcje: „sprężarka” i „dmuchawa turbo”. Oprócz tego należy zdefiniować rodzaj zasysania: w Milser Mühle „zasysanie rurowe spoza pomieszczenia”; alternatywnie także „zasysanie z pomieszczenia”.
Obliczenia następują po wprowadzeniu całkowitej zainstalowanej mocy silnika, temperatury otoczenia, dopuszczalnego zwiększenia temperatury, maksymalnej wydajności całej stacji, wysokości ustawienia i prędkości przepływu. Wszystko to prowadzi do uzyskania precyzyjnych informacji i określenia optymalnego rozwiązania. Tłumiki kulisowe w kanałach pozwalają wprawdzie na napływ powietrza do stacji, ale minimalizują powstający w stacji poziom hałasu poza budynkiem.

Praca 24 h na dobę

Dmuchawa rotacyjna AERZEN serii Delta Blower „Generation 5” podczas transportu pneumatycznego w przemyśle spożywczym

Wszystkie obszary produkcyjne za młynami i przed czyszczeniem w Milser Mühle z reguły pracują od poniedziałkowego poranka do sobotniego przedpołudnia, a w sytuacjach wyjątkowych także do niedzieli rano. Dlatego dla Borgstedta niezwykle istotne jest niezawodne i bezawaryjne doprowadzanie powietrza. Tylko wówczas zakład młynarski pracuje bez zakłóceń, co jest ważnym warunkiem dotrzymania terminów dostaw uzgodnionych z klientami. Tego rodzaju rozwiązań dla pneumatycznych koncepcji transportu w przemyśle spożywczym nie oferuje się jednak standardowo. Przed taką inwestycją należy opracować szczegółową specyfikację wymogów. AERZEN dostarcza dmuchawy rotacyjne z serii Delta Blower „Generation 5” dla wszystkich obszarów zastosowania w transporcie pneumatycznym, włącznie ze wszystkimi standaryzowanymi komponentami dodatkowymi służącymi niezakłóconej eksploatacji realizowanej jednym naciśnięciem przycisku.
Można je stosować we wszystkich strefach klimatycznych - nawet w najtrudniejszych warunkach środowiskowych pracują równie skutecznie, jak ustawione w hali: niezawodnie, trwale i wydajnie energetycznie. Opcjonalnie dmuchawy firmy AERZEN są dostępne także w wersji ATEX, zgodnie z Dyrektywą UE 94/9/EU, nie tylko w przemyśle spożywczym, ale też w wielu innych branżach, np.: przemysł tworzyw sztucznych, technologia ochrony środowiska, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, rafinerie i technika elektrowni; wszędzie tam stanowią one coraz ważniejsze kryterium.

Friedrich-Wilhelm Borgstedt, szef senior Milser Mühle

„Ponownie zdecydowalibyśmy się na AERZEN. Decydujące są dla nas przede wszystkim: wysoka jakość i niezawodność agregatów, ich trwałość, a także bliskość geograficzna z producentem”.