Awards

AERZENER Maschinenfabrik GmbH behoort tot de beste werkgevers van Duitsland

AERZENER Maschinenfabrik GmbH is één van 's lands topwerkgevers. In de industriële sector van machinerie en installatiebouw, bereikt de fabrikant van speciale machines AERZEN een sterke 16e plaats, wat ook het beste resultaat is van een Nedersaksische bedrijf in deze sector. Dit toonde de grootste enquête van Duitsland aan met meer dan 70.000 oordelen van medewerkers over hun eigen bedrijf.

2015

Certificaat van de Nationale topmedewerkers 2015

2016

2017

Certificate of the Top National Employers 2017
Kaart van topwerkgever 2015
Chart of the best employer 2017

Persinformatie

In 2016 is AERZENER Maschinenfabrik GmbH weer één van de beste werkgevers in Duitsland en is ze er verder op vooruit gegaan in vergelijking met het vorige jaar.

AERZENER Maschinenfabrik GmbH behoort tot 's lands beste werkgevers. Op vlak van machines en procestechnologie heeft AERZEN beslag gelegd op een sterke vijftiende plaats als fabrikant van speciale machines, zoals draaizuigerblowers, draaizuigercompressoren, schroefcompressoren, turboblowers en rotorgasmeters. Precies zoals in 2015 is AERZEN in deze industriesector de beste werkgever van Nedersaksen gebleven. Dit zijn de resultaten van Duitsland's grootste onderzoek, met meer dan 70.000 beoordelingen van medewerkers inzake hun eigen bedrijf.

Stephan Brand, AERZEN Marketing Manager, becommentarieerde de verheugende resultaten als volgt: "De herhaaldelijke awardtoekenning en de eraan gekoppelde positieve feedback van onze medewerkers: erkend worden als één van Duitsland's beste werkgevers maakt ons ongelooflijk trots". Communicatie, teamgeest, vertrouwen, inzet, initiatief en diversiteit van meningen zijn fundamentele hoekstenen van ons bedrijf. Deze waarden worden wereldwijd beoefend en hoog in het vaandel gedragen door onze medewerkers. De verbetering in resultaten in vergelijking met het vorig jaar, toont ons dat we ons pad consistent moeten blijven volgen. We zijn van plan om onze werkprocessen verder te optimaliseren en een beter evenwicht werk-leven te verzekeren. We willen een evenwichtige werkomgeving bieden, gezien onze medewerkers onze grootste troef zijn!"

Op de vraag waarom AERZEN zo'n interessante werkgever is, antwoordde Brand: "De medewerkers van AERZEN hebben de kans om hun ideeën en concepten binnen een team te realiseren en te implementeren. Door samen te werken, willen we de markt een duidelijk teken geven". Brand voegde eraan toe dat medewerkers van AERZEN altijd al in vertrouwen en collegiaal hebben samengewerkt, waardoor ze een duurzame identificatie behielden met het bedrijf. Continue training en internationale ervaringen van onze medewerkers evenals internationale uitwisseling van know-how werd door onze bedrijfscultuur altijd aangemoedigd.

Zoals in vorige jaren is deze enquête heel representatief, gezien medewerkers erin hun werkgevers en leidinggevenden evalueren. In de loop van deze grootste Duitse enquête in haar soort, die 22 verschillende sectoren omvatte, bepaalde Focus in samenwerking met Xing en Kununu, wie de 1.000 beste werkgevers zijn, met meer dan 500 werknemers. Het bijzondere aan de representatieve enquête, die uitgevoerd werd door het marktonderzoekinstituut Statista in Hamburg: de enquête was gebaseerd op oordelen van medewerkers van verschillende leeftijdsgroepen en van verschillende hiërarchische niveaus. De respondenten beoordeelden bijv. het managementgedrag van hun leidinggevende, de professionele perspectieven, het salaris en het imago van de werkgever. Bijkomend werd gevraagd naar de bereidheid om de eigen werkgever aan te bevelen en werden onderzoek gedaan naar andere werkgevers in dezelfde industriesector. Er werd een totaal van meer dan 70.000 evaluaties gebruikt.

Focus hoofdredacteur Ulrich Reitz:” Het is indrukwekkend om te zien welke paradigmawijzigingen er op dit moment binnen bedrijven plaatsvinden. Ongeacht of het ging om voorzitters van de raad van bestuur van grote bedrijven of algemene directeuren van middelgrote bedrijven, allen erkenden dat ze hun aantrekkelijkheid als werkgever te moesten verbeteren, als ze hooggekwalificeerde juniormedewerkers en specialisten wilden aanwerven. Moderne instellingen voor de ontwikkeling van vaardigheden worden opgericht en de medewerkers krijgen een enorme vrijheid in de besluitvorming in een vertrouwde sfeer. Kortom: Een volledig nieuwe werkomgeving wordt gecreëerd. De nieuwe Focus-Spezial toont aan wie hierin het meest succesvol is en levert een goed inzicht in de wensen van de werknemers".

Focus-Special 2016

Kaft van de Focus-Special