Privacybeleid

Beste bezoeker van onze website,

Om te verzekeren dat u zich bij uw bezoek aan onze webpagina's veilig voelt, willen we u informeren over hoe deze website uw persoonlijke gegevens verwerkt.

Gebruik gegevens/logboekbestanden

Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, slaan we voor statistische analysegegevens op voor elke toegang tot onze website. Dit gegevensrecord bevat:

  • verwijzende site,
  • naam van bestand,
  • datum en tijd van toegang,
  • doorgezonden gegevensvolume,
  • de toegangsstatus (bestand doorgestuurd, bestand niet gevonden),
  • type van gebruikte browser,
  • IP-adres van uw computer (afgekort tot 3 cijfers) 

Deze gegevens worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen, conform de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz, TMG). Daarom is het niet mogelijk profielen voor persoonlijk gebruik te maken.

Gegevensoverdracht naar derde partijen

We transfereren uw persoonlijke gegevens niet naar derde partijen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van het apparaat van de bezoeker. Met behulp van cookies kunt u informatie voor een bepaalde periode opslaan en het apparaat van de gebruiker identificeren. Zogenaamde "permanente cookies" helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. We gebruiken bovendien ook zogenaamde "sessiecookies", die automatisch gewist zullen worden als u uw browser sluit. U kunt uw browser instellen om u te informeren over het mogelijke downloaden van cookies, om het gebruik van cookies voor u transparant te maken.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", wat tekstbestanden zijn die op uw computer opgeslagen worden om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie gegenereerd door de cookie over het gebruik van de website zal gewoonlijk doorgestuurd worden naar en opgeslagen door Google op servers in de VS. 

Aangezien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt door Google binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres eerst overgedragen worden naar een Google-server in de VS en daar afgekapt worden. Google zal deze informatie gebruiken namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om relevante rapporten over websiteactiviteiten te creëren en om ons andere diensten inzake de website en internetgebruik te leveren.

U kunt de creatie en het gebruik van dit pseudoniem gebruikersprofiel op elk gewenst moment weigeren op basis van de volgende opties:

  1. U kunt in de toekomst op deze website de toestemming weigeren om getraceerd te worden door Google Analytics (deze opt-out geldt enkel voor de browser waar u dit instelt en binnen dit domein) door een opt-out cookie op te slaan op uw apparaat, wat betekent dat u de volgende link opnieuw zult moet aanklikken indien u uw cookies wist. Klik hier om een opt-out cookie te plaatsen.
  2. U kunt het gebruik van (tracking) cookies stoppen door de gepaste instellingen op uw browser te kiezen.
  3. U kunt ook de tracking door Google Analytics weigeren, met uitwerking in de toekomst, door een Google Analytics browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige webbrowser door hier te klikken.

Usage of Siteimprove Analytics

This website uses Siteimprove Analytics, a web analytics service provided by Siteimprove. Siteimprove Analytics uses „cookies“, which are text files placed on your computer, to help Aerzener Maschinenfabrik GmbH analyze how visitors use the site. The information generated by the cookies about the visitors’ use of the website will be stored and processed by Siteimprove on servers in Denmark.
IP addresses are anonymized irreversibly before data is made available in the Siteimprove Analytics or Intelligence Suite for Aerzener Maschinenfabrik GmbH.

Aerzener Maschinenfabrik GmbH will use this information for evaluating the visitors’ use of the website, compiling reports on website activity, and ultimately for improving the website experience for its visitors. Siteimprove will not transmit this information to third parties or use it for any marketing or advertising purposes.

These are the cookies used by Siteimprove on this website:

Cookie name: nmstat
Type: Persistent - expires after 1000 days
About: This cookie is used to help record visitors' use of the website. It is used to collect statistics about site usage such as when the visitor last visited the site. The cookie contains no personal information and is used only for web analytics.

Cookie name: siteimproveses
Type: Session cookie
About: This cookie is used purely to track the sequence of pages a visitor looks at during a visit to the site.

By using this website, the visitor consents to the processing of data about him/her by Siteimprove in the manner and for the purposes set out above.

You can prevent the collection of your data by Siteimprove Analytics by clicking the following link. An Opt-Out-Cookie will be set that will prevent future collection of your data when visiting this website:

Persoonlijke informatie

Informatie die u naar ons communiceert zal enkel gebruikt worden om uw aanvraag te verwerken. We transfereren uw persoonlijke gegevens niet naar derde partijen.

Uw rechten als gebruiker

Als gebruiker hebt u het recht om informatie te vragen over de gegevens over u die we opslaan, evenals om te vragen naar het doel van deze opslag. U hebt bovendien het recht te vragen dat onjuiste gegevens gecorrigeerd worden en dat gegevens, die we niet mogen verwerken of die niet langer nodig zijn, zouden gewist worden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere informatie, verzoeken en suggesties voor gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

Op onze website bieden we de gelegenheid om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief. U kunt u op elk ogenblik uitschrijven voor deze nieuwsbrief, bv. via e-mail naar newsletter@aerzener.de of door te klikken op de relevante link die bevat is in elke nieuwsbrief.

Beschermde zone "CustomerNet"

In geval u wil deelnemen aan onze speciale klantservice CustomerNet, moet u zich voordien registreren. Gegevens aan ons overgedragen in de context van registratie zullen exclusief gebruikt worden in de mate nodig om de service te leveren. U kunt op elk ogenblik uw account wijzigen of wissen. De gegevens zullen dan automatisch uit het systeem gewist worden.

Contactformulier

Om ons contactformulier te gebruiken, vragen we uw naam, adres en e-mailadres. U kunt ons andere informatie zenden, maar u bent hiertoe niet verplicht. We gebruiken uw gegevens enkel om de gevraagde informatie te leveren. 

Officer gegevensbescherming

Neem contact op met onze officer gegevensbescherming indien u verdere vragen, suggesties of wensen hebt inzake gegevensbescherming:

Dr. Uwe Schläger
datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88
28217 Bremen, Duitsland
Telefoon: +49 421 6966 32 0
Fax: +49 421 6966 32 11
Web: www.datenschutz-nord.de
E-mail: office@datenschutz-nord.de 

Aansprakelijkheid voor links

Onze aanbieding voegt links in naar externe websites van derde partijen, waarvan de inhoud buiten onze invloed valt. We kunnen daarom geen garantie bieden voor dit soort externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke inbreuken op het ogenblik van invoegen van de link. Op dat moment kon geen illegale inhoud vastgesteld worden. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is evenwel niet redelijk zonder concreet bewijs van een wettelijke inbreuk. Indien we weet hebben van wettelijke inbreuken, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en creatie voorbereid door de exploitanten van de pagina's zijn onderworpen aan het Duits auteursrecht. Artikels voorbereid door derde partijen zijn overeenkomstig gemarkeerd. Kopiëren, bewerken of verdelen en elke vorm van gebruik die verder gaat dan de beperkingen van het auteursrecht, vereisen de schriftelijke toestemming van elk van de betreffende auteurs. Downloads en kopieën van deze pagina zijn enkel voor privégebruik, en dus niet voor commercieel gebruik, toegestaan.

De exploitanten van de pagina's streven ernaar de auteursrechten van de anderen in acht te nemen of ze te vervangen door zelf voorbereide creaties of licentievrije creaties.