Sprężarki gazu procesowego

Do instalacji z branży chemicznej, petrochemicznej i wielu innych dziedzin techniki procesowej

Do układów jedno- lub wielostopniowych W zależności od wymogów sprężarki śrubowe gazu procesowego AERZEN uwzględniają wszystkie specyfikacje różnych gałęzi przemysłu i jednostek inspekcyjnych.