Biogaz/biometan

Technologie wysokiej jakości dla branży biogazu – made by AERZEN

Wieloletnie doświadczenie firmy w branży chemicznej i petrochemicznej znajduje także odzwierciedlenie w produktach z branży biogazu. Dzięki temu klienci mogą korzystać z wieloletniego know-how firmy AERZEN.
Zastosowanie biogazu przy wytwarzaniu energii znacząco ułatwia osiąganie celów polityki krajowej i międzynarodowej, czy to w kontekście odchodzenia od energii jądrowej, czy też redukcji emisji CO2.

Firma AERZEN, z ponad 43 przedstawicielstwami na całym świecie, realizuje wszystkie te cele.

Od wielu lat dmuchawy i sprężarki AERZEN w instalacjach przemysłu chemicznego i petrochemicznego tłoczą i sprężają wszystkie rodzaje gazów i mieszanek gazów. Efektywność energetyczna, bezpieczeństwo instalacji i niezawodność są tutaj istotnymi kryteriami. Na podstawie tej wiedzy i wynikających z niej doświadczeń, AERZEN oferuje produkty opracowane specjalnie dla rynku biogazu: –

Czy to do wytwarzania ciśnienia wstępnego w blokach kogeneracyjnych lub instalacjach uzdatniania biogazu, czy też jako istotny składnik w instalacjach zasilania w biogaz do sprężania biometanu do doprowadzania do gazowych sieci zasilających; AERZEN oferuje odpowiednie dmuchawy i sprężarki do różnych zastosowań. Różnorodność wielkości i stopni ciśnienia umożliwia proponowanie indywidualnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb klienta.

Wszystkie dmuchawy i sprężarki można eksploatować zarówno w strefie ochrony przeciwwybuchowej I, jak i w strefie II; odpowiadają one przy tym odnośnej Dyrektywie ATEX RL 2014/34/EU, a także Dyrektywie Maszynowej, włącznie z najnowszą normą bezpieczeństwa (EN 1012-3) oraz – dodatkowo dla Niemiec – zbiorowi zasad DVGW.

Instalacja biogazu
Rozwiązania AERZEN dla instalacji biogazu – funkcjonalność biogazowni
Zastosowanie w biogazowniach
AERZEN oferuje odpowiednie rozwiązanie techniczne dla wszystkich zastosowań w instalacjach do wytwarzania biogazu.