Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Oryginalność rozwiązań: Różnorodność technologii AERZEN

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni ścieków

Metody, które można stosować są tak różnorodne jak możliwości uniknięcia szkód środowiskowych. W przypadku ścieków są to np. napowietrzanie osadnika piasku lub napowietrzanie ciśnieniowe w biologicznych systemach oczyszczania ścieków. Niezależnie czy w głębokich zbiornikach oczyszczania, standardowych oczyszczalniach ścieków ze zbiornikami napowietrzającymi lub z naturalnymi stawami osadowymi; zawsze decydujące znaczenie ma doprowadzanie tlenu.

Jeśli ścieki dopływają do naturalnego obiegu, napowietrzanie jezior i rzek zapobiega dalszemu zanieczyszczeniu ścieków. Przy uzdatnianiu wody płukanie filtra sprężonym powietrzem pozwala uzyskać wodę wysokiej jakości, nie wyczerpując przy tym nadmiernie naturalnych zasobów wodnych.

Gaz powstający na wysypiskach, gaz gnilny w komorach fermentacyjnych lub przy oczyszczaniu ścieków nie przenika się już do środowiska ani nie jest bezużytecznie spalany, lecz jest wykorzystywany do odzysku energii, odciążając środowisko i hamując niedobór surowców – . Dzięki zwiększaniu ciśnienia przez dmuchawy biogazu, gaz jest transportowany do bloków kogeneracyjnych lub generatorów, gdzie niewykorzystana energia może zostać spożytkowana do ogrzewania np. budynków lub szklarni.  Powstający gaz mierzy się za pomocą liczników gazowych AERZEN.

W procesie suszenia osadu można stosować dmuchawy rotacyjne firmy AERZEN do późniejszego pneumatycznego transportu suchego osadu .

Produkty AERZEN realizują jednak swoje zadania nie tylko w przedstawionych przykładach; tak jak różnorodne są możliwości ochrony środowiska, tak różnorodne są obszary zastosowania dmuchaw rotacyjnych, sprężarek rotacyjnych i dmuchaw turbo AERZEN.

Performance3. Precyzyjna odpowiedź na zmianę obciążenia Dla nowej wydajności w zbiorniku napowietrzającym

Uwarunkowania techniczne i konstrukcyjne oraz rosnące zapotrzebowanie na powietrze w zbiornikach napowietrzających stanowią wyzwanie dla każdej oczyszczalni ścieków. Konsekwencje: skrajne zużycie energii. Może ono sięgać do 80% kosztów całkowitych. Rozwiązanie: nowoczesne połączenia dmuchaw Blower, Hybrid i Turbo firmy AERZEN. Obsługują one obciążenie podstawowe z maksymalną oszczędnością energii i precyzyjnie reagują na kulminacje dostaw. Efekt: nieosiągalna dotąd wydajność w ramach ogólnej eksploatacji. Zwrot inwestycji już po 2 latach !


AERsmart

Od lepszej do najlepszej wydajności w zbiorniku napowietrzającym

Najwyższe poziomy sprawności w technologii dmuchaw i odpowiednie uwzględnianie obciążeń, efektywna eksploatacja oczyszczalni ścieków – wszystko to umożliwia nowe sterowanie maszynami AERZEN.

ODZYSK CIEPŁA

Redukcja kosztów przy wytwarzaniu sprężonego powietrza

Oczyszczalnie ścieków są największymi odbiorcami prądu elektrycznego w miastach i gminach. Dlatego już w obliczu obecnie panującej niepewności związanej z przyszłym globalnym matriksem energetycznym i wynikającej z niego ceny rynkowej energii powstaje pilna potrzeba zwiększenia efektywności energii.

Raporty z zastosowania

USTABILIZOWANIE ZUŻYCIA, OSZCZĘDNOŚĆ REZERW!

WYDAJNE POWIETRZE DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Jeśli realizowane są modernizacje oczyszczalni ścieków, z reguły dotyczą one obniżania wartości granicznych amonu, azotanów i fosforanów, które pozwalają na ważne decyzje inwestycyjne. W odniesieniu do budżetu warto uwzględnić w planowaniu efektywność energii w kontekście ochrony klimatu i własnych finansów.

AERZEN dba o wydajną energetycznie produkcję powietrza procesowego

Historia sukcesu – oczyszczalnia ścieków Kötz

Oczyszczalnia ścieków Kötz wybrała optymalny wariant do wytwarzania powietrza procesowego: połączony system dmuchaw AERZEN Turbo do obciążenia podstawowego i dmuchaw rotacyjnych lub sprężarek rotacyjnych AERZEN do obciążenia szczytowego zapewnia niezakłócone i optymalne pod względem kosztów zasilanie biologicznej oczyszczalni ścieków.