man in blue with helmet

Przemysł morski

POWIETRZE I GAZY PROCESOWE NA POKŁADZIE

Sprężarki śrubowe, dmuchawy rotacyjne i sprężarki rotacyjne stosuje się regularnie na statkach różnej wielkości do wielu zakresów i procesów. Jako specjaliści od sprężania powietrza procesowego i gazów procesowych dokładnie rozumiemy te wymogi. Ze 150-letnim doświadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu dmuchaw i sprężarek AERZEN dostarcza zawsze dokładnie dopasowane produkty.

Różnorodność zastosowań

Nasze produkty Delta Blower, Delta Screw i Delta Hybrid, a także sprężarki śrubowe VMX i VMY z wtryskiem oleju stanowią podstawę indywidualnych i efektywnych energetycznie zastosowań powietrza procesowego i gazu procesowego dla najmniejszych i największych przepływów objętościowych w technologiach okrętowych. Agregaty AERZEN są certyfikowane m.in. przez DNV GL i LLoyd's Register i dlatego mogą być stosowane na pokładzie także do zakresów istotnych pod względem bezpieczeństwa. Inne certyfikaty dostępne są na żądanie.

Koncepcja oraz projekt techniczny instalacji powietrza procesowego i instalacji gazów procesowych wymagają wysokiej inteligencji. Mają one bowiem pracować w najtrudniejszych środowiskach na całym świecie. Firma AERZEN łączy ugruntowany know-how z różnych dziedzin specjalistycznych w zespole wykwalifikowanych specjalistów z zakresu konstruowania, sterowania, zarządzania jakością i projektami z międzynarodowym doświadczeniem na lądzie i na pokładzie.

INDYWIDUALNE KONCEPCJE DLA TECHNOLOGII OKRĘTOWYCH

Na podstawie swojego asortymentu AERZEN wybiera odpowiednią maszynę do procesu klienta i w razie potrzeby modyfikuje ją tak, aby zaoferować optymalne rozwiązanie. Czy to jako klasyczny generator sprężonego powietrza, czy też jako ważny element w zastosowaniach specjalnych, np.: badania sejsmiczne dna morskiego lub do odsysania lotnych związków organicznych na tankowcach olejowych: istnieje wiele indywidualnych zastosowań w przemyśle morskim, które dzięki dmuchawie lub sprężarce AERZEN stwarzają istotną różnicę.

 • Systemy balastowe (ang. anti-heeling systems) do stabilizacji statków
 • Usuwanie lodu na lodołamaczach (Duck Walk)
 • Stery poprzecznokierunkowe na jachtach
 • Smarowanie powietrzne kadłuba statku

  

 • Okrętowe oczyszczalnie ścieków we wszystkich wielkościach
 • Mieszaniny gazów CH [VMX & VMY]
 • Lotne związki organiczne[VMY]
 • Stale wrzący ładunek [VMX & VMY]
 • Gazy inercyjne i płuczące [VMX & VMY]
 • Wdmuchiwanie powietrza do śruby okrętowej
 • Instalacje kurtyny powietrznej do budowy platform wiertniczych

  

 • Sprężanie wstępne do wytwarzania sprężonego powietrza  
 • Tłoczenie lub transport pneumatyczny do załadunku i rozładunku
 • Statki z połowicznym zanurzeniem 
 • Badanie dna morza