idriftsettelse

Rask og kompetent

Idriftsettelse av AERZEN-maskiner i dine lokaler er selvsagt en del av våre tjenester. Rask og kompetent. Våre erfarne AERZEN serviceteknikere vil idriftsette aggregatet og overlate den til deg i nøkkelferdig tilstand.

To AERZEN serviceteknikere idriftsetter aggregatet

Vi tar ansvar for:

 • Monteringssjekk og laserjustering.
 • Anskaffelse av driftsmidler til oppstart (oljepåfylling, kjølevæske etc.).
 • Sjekk av alle sikkerhetsrelevante innstillinger som for eksempel alarm og utkoblingsverdier eller melding til den kontrollerende enheten/kontrollrom.
 • Oppstart av enheten
 • Alle alarm- og utkoblingsverdier kontrolleres etterfulgt av en testkjøring på flere timer under driftsforhold.
 • Utstedelse av overleveringsrapport

Tjenester som leveres av kunde

 • Støttepersonell
 • Løfteutstyr
 • Hjelpestrøm
 • Toalett og garderobe
 • Kabling og tilkobling til strømforsyning
 • Tilkobling av rør for prosessgass og hjelpematerialer i anlegget

Oppstart av spesialenheter og prosessgassenheter

Våre spesialiserte medarbeidere er tilgjengelig for montering og igangsetting av spesialenheter og prosessgassenheter på ethvert sted i verden. Sjekk og forberedelse av underlag

 • Montering av kompressorenhet(er), gir, hovedmotor, oljesystem
 • Installasjon av medfølgende lyddempere, deler og prosessgassrørledninger
 • Montering av det indre rørnettet i enheten (tetningsmedier, olje, målelinjer)
 • Justering av clutch(er)
 • Montering av lydhette
 • Påfylling av smøreolje og skylling av oljesystem
 • Kontroll av instrumentering, kompressorkontroll og signalutveksling med primærkontroll og funksjonen til de elektriske sikkerhetsinnretninger
 • Igangkjøring og testkjøring