PRIEMYSEL PROCESNÝCH PLYNOV A CHLADIARENSTVA

Prémiová úroveň v každom procese

Rozdiely v technológiách kompresorov sa dajú nájsť práve tam, kde sú vyžadované náročné použitia. Kde sa často komprimujú vysoko kritické procesné a chladiarenské plyny. V chemickom, petrochemickom, energetickom, potravinárskom, alebo aj farmaceutickom priemysle. Požiadavky na návrh prevádzky, inžiniering, dokumentáciu a celosvetovú sieť zastúpení sú v týchto priemysloch často také vysoké, ako sú aj bezpečnosť a environmentálne smernice, ktoré sa musia dodržiavať.

Účinné kompresory, chemické dúchadlá a dúchadlá od spoločnosti AERZEN sa osvedčili v početných aplikáciách spracovateľského priemyslu
Druh, ktorý tvorí základ pre vysokovýkonné riešenia, ktoré pochádzajú z našej dizajnérskej dielne

viac ako 150 rokov vyvíja spoločnosť AERZEN svoju jedinečnú odbornosť pre tento typ priemyslu. Začínajúc prvým kompresorom s rotačnými piestami v Európe, ktorý sme vyvinuli v roku 1868. Naša dlhá história nám umožnila získať jedinečné znalosti v oblasti technologického pokroku a know-how. A zamerali sme sa primárne na naše PGD oddelenie – Divíziu procesných plynov AERZEN.

Od aplikácie k riešeniu najvyššej úrovne

Nie je to stroj, ktorý určuje proces – je to proces, ktorý určuje stroj. Toto je naša filozofia. Každý, kto sa orientuje na aplikácie tak ako spoločnosť AERZEN, investuje značné množstvo energie do prípravných prác. Druh, ktorého hlavnou prednosťou je správne pochopenie obchodného zámeru zákazníka. Druh, ktorý tvorí základ pre vysokovýkonné riešenia, ktoré pochádzajú z našej dizajnérskej dielne. Špičková technológia pre najžiadanejšie aplikácie stláčania procesného plynu a chladív. 

Porozumenie procesu

Filozofia a technická konštrukcia sú zásadné predpoklady pre zariadenia komprimujúce procesné plyny a chladivá. Zároveň vyžadujú aj vysokú úroveň inteligencie. Nakoniec sa od nich očakáva, že budú pracovať v najnáročnejších priemyselných odvetviach sveta. Často vo vysoko kritických aplikáciách. To je dôvod, pre ktorý AERZEN sústreďuje svoje najlepšie hlavy v divízii procesných plynov. Tím excelentne vyškolených špecialistov z konštrukcie, prístrojového vybavenia, riadenia a projektového manažmentu. S medzinárodnými skúsenosťami vo všetkých oblastiach kompresie a dopravovania procesných plynov. Pracujú v Nemecku, Maďarsku a v USA. Pre trhy a priemyselné odvetvia po celom svete.

Rad použití AERZEN v priemysle spracovania plynu a v chladiarenskom priemysle
AERZEN rozsah aplikácií v procesnom a chladiarenskom priemysle

Správy o používaní

Bezolejové skrutkové kompresorové agregáty VRA

Správne zariadenie pre každú aplikáciu

Technická kompetentnosť - Kompresia plynov v priemysle spracovania procesných plynov a chladiarenskom priemysle

Na mieru šité návrhy pre optimálne dopravovanie a kompresiu v priemysle procesných plynov a v chladiarenskom priemysle sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak požiadavky v každom jednotlivom projekte na 100 % korešpondujú s dizajnom navrhovaného stroja.