Two people on stage

Procesné plynové dúchadlásérie GR

Objemové dúchadlá

Výkon dúchadla pre špeciálne aplikácie.

1 alebo 2 stupňovéprocesné dúchadlá GR môžu byť použité pre takmer všetky technické plyny a zmesi plynov, ktoré môžu byť aj agresívne.  Vo všetkých priemyselných odvetviach. Sú tiež ideálne pre plyny s negatívnymi vstupnýmiteplotami až do -30 ° C.

DIZAJN

Dopravná komora je utesnená

 • a) tlakovo odľahčenýmmäkkým tesnením s pripojením čistiaceho plynu,
 • b) tlakovo odľahčenýmuhlíkovým krúžkom - labyrintovým tesnením s pripojením čistiaceho plynu,
 • c) dvojčinnými mechanickými upchávkami, s preplachovaním olejom
 • d) dvojčinnými mechanickými upchávkami, vodou preplachovanými

Hnací hriadeľ pomocou radiálneho tesniaceho krúžku.

SMER PRÚDENIA:

Vertikálne, zhora nadol.

POHON:

Napriamocez pružnú spojku, alebo cez pružne pripojenéčelné ozubené koleso. Letmo cez klinový remeň (až do výkonu 250 kW). Špeciálne materiály: V závislosti na konkrétnych prevádzkových podmienkach, sú modely k dispozícii aj v CrNi liatej oceli, alebo s rôznymi povlakmi.

MÉDIUM:

vzduch, kyslík, neutrálne, toxické, horľavé, výbušné, korozívne, alebo zmesné plyny

Typ konštrukcie
Objemové dúchadlá
Objemový prietok
90 do 38.000 m3/h
Médium
vzduch , neutrálne plyny , procesné plyny , agresívne plyny
Kompresia
bezolejová
podtlaková prevádzka
-500 mbar
pretlaková prevádzka
5.000 mbar

Procesné dúchadlové agregáty  od spoločnostiAERZEN pracujúspoľahlivo vo všetkých odvetviach, na všetkých trhoch a vo všetkých krajinách na svete.

AERZEN ponúka pre priemysel procesných plynov apre priemysel chladenia neuveriteľne široké spektrum dúchadlových technológií - možno najširšie,v porovnaní s ostatnými výrobcami. Stroje, ktoré pracujúako autonómne, v obrábacích, alebo kontajnerových kombináciách na súši i na mori. V každej kľúčovej priemyselnej aplikácii:

CHEMICKÝ A PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

 • Kompresia H2 a CH zmesí
 • Acetylén
 • Etylén
 • Vápenný plyn
 • Bohatý plyn
 • Syntéza surového plynu
 • Butadién
 • Vinylchlorid
 • Sírovodík
 • Vodík

RAFINÉRIE

 • Hydrokrakovanie
 • Hydrosulfurizácia
 • Frakcionácia
 • Reformovanie
 • Katalytické krakovanie
 • PSA
 • Svieti plyn
 • Kompresia H2 a CH zmesí prevýrobu energie
 • Zásobovanie plynovej turbíny
 • Para

Prevoz a skladovanie oleja a plynu

 • Obnovenie VOC (prchavých organických zlúčenín)
 • Kompresia zemného plynu
 • Zosilňovač v potrubí
 • Podzemný zásobník plynu

TECHNICKÉ PLYNY

 • Generovanie vodíka
 • Delenie vzduchu
 • Argón
 • Chladiaci priemysel syntézneho plynu
 • Chladivá (R1270, R290, atď.)

HÉLIOVÁ CHLADNIČKA A KONDENZÁTOR

 • Hélium

NA POBREŽÍ

 • Kompresia zemného plynu

PIVOVARY

 • Odpadová para

FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL

KOKSÁRENSKÉ PREVÁDZKY

Príslušenstvo a riešenia